(10.10 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen velmi krátce také pozdravím horníky z Ostravska. Sám jsem z Kladenska, z vesnice, která byla plná horníků. Trošku tomu rozumím, protože můj dědeček zemřel v 53 letech na typickou hornickou chorobu. Byl to horník celý život. Přesto si dovolím říct, že pět let je myslím korektní, správné a pro pozměňováky pana kolegy Sklenáka na šest, sedm hlasovat už prostě nebudu. Hornictví je výjimečné povolání, výjimečně náročné povolání, zdravotně rizikové, nakonec ten příklad jsem vám tady řekl. Přesto bychom měli i v tomto uvažovat racionálně.

Takže tolik mé stanovisko a podle tohoto stanoviska budu samozřejmě hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěl poznamenat k tomu předpředřečníkovi, že prosím, jestli tady chcete pronášet patetická slova, já vám v tom bránit nebudu. Na druhou stranu by bylo docela dobré, když je to tak závažný problém - a problém OKD je velmi závažný - že by se třeba váš pan předseda hnutí místo volební kampaně věnoval těmhle záležitostem.

A pak jenom proč si budeme brát přestávku. Abychom se rozhodli, jak hlasovat. Je to přesná ukázka. Tady má fungovat nějaká koalice. Ona přijde s nějakým návrhem a do toho jsou tady pozměňovací návrhy z řad koalice, takže z toho jsme zmateni, co vlastně tedy chcete.

K tomu, jak jste horníkům zatím pomohli, jak jste bezzubí jako koalice, to řeknu před hlasováním. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Havlová.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych také chtěla pozdravit delegaci našich zástupců horníků. A hlavně chci říct jedno. Úsvit - Národní Koalice podpoří pozměňovací návrh, který bude podporovat těch sedm roků, aby šli dříve, než zní původní návrh zákona. Rozhodli jsme se tak úplně jasně, protože podle statistik se havíři dožívají průměrného věku 57 roků a zákon zněl, že by šli v 60 do důchodu, což je absolutní nesmysl, aby šli tři roky po smrti do důchodu. Havíři se na mě zlobili, že jsem pro tento návrh minule nehlasovala. Z jednoho prostého důvodu. Vy jste tady z toho udělali úplnou bramboračku. Začali jste do toho míchat další profese. A tady se jednalo pouze o to, že se neodstranil nebo nepozměnil návrh zákona, kde se mohlo udělat to, že by se pokračovalo... byl omezen různými daty. A já si myslím, že spravedlivý už tu jednou důchodový systém byl a to byla kategorizace důchodů, která byla zrušena. A tak si uvědomme, že je potřeba, aby se tato kategorizace vrátila. A nyní jednáme jenom o hornících. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak to byly faktické poznámky. Prosím pana poslance Šincla, po něm se připraví pan poslanec Novotný, s řádnými vystoupeními. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Měl jsem připravený dlouhý projev, ale slov o nutnosti dřívějšího odchodu horníků do důchodu bylo již tady v Poslanecké sněmovně vysloveno mnoho a mnoho. Lidé v ostravsko-karvinském regionu už ovšem žádná slova nechtějí, chtějí konkrétní činy a pomoc. Proto bych vás místo dlouhého projevu jen chtěl požádat o podporu našeho pozměňovacího návrhu, který zde předložil předseda našeho poslaneckého klubu. Jde konkrétně o zkrácení odchodu do důchodu o sedm let. Jsem přesvědčen, že kdo poznal těžkou práci horníků, musí vědět, že to je správné, aby se aktivním horníkům dostalo sociální podpory důstojné pro jejich statut a práci, kterou dělají. Věřím, že v Poslanecké sněmovně všichni splní to, co několikrát těmto pracujícím horníkům slíbili. My svůj slib těmto pracujícím horníkům splníme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Novotný, připraví se pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Já velmi vítám tento zákon. Samozřejmě že ho též budu podporovat, neboť jsem z hornického Sokolova. Ale trošku mě mrzí, že stejně tak jako se tady připravuje tato novela pro horníky pracující v hlubinném dobývání, tak bych poprosil i o to, aby v budoucnu se vláda zaměřila též na horníky v povrchovém dobývání. Protože ten problém určitě nastane též na Mostecku a na Sokolovsku. Takže myslím si, že práce v povrchovém dobývání je velmi obtížná. Neříkám, že je stejně obtížná jako v hlubinném, ale samozřejmě za úvahu by stálo, zda i tady by nemělo dojít k nějakému zkrácení odchodu do důchodu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Hájka.

 

Poslanec Josef Hájek: (V hornické uniformě.) Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dneska bych nechtěl vystoupit jenom jako poslanec Hájek, ale i jako zástupce cechu hornického, jejichž zástupce můžete vidět tady na galerce. (Galerie plná horníků v hornických uniformách.)

Dneska je 4. května, den svatého Floriana. A za sedm měsíců bude největší hornický svátek, den svaté Barbory, 4. prosince. A my máme dneska možnost dát skupině, která si to nejvíce zaslouží, a to horníkům, k tomuto svátku dárek, který spočívá v tom, že jim dáme - ne dáme, my jim vrátíme to, na co dle mého názoru mají nárok. Protože opravdu hornictví - a já to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti a kolegové nahoře taky - je nejnáročnější povolání, které člověk může vykonávat. Protože v podzemí skutečně na vás působí nejvíce vlivů, které člověk může v pracovním procesu zažít. Je to otázka psychického vypětí, fyzického vypětí, je tam teplo, je tam vlhko, je tam prach, prostě veškerá kombinace, kterou si člověk může vymyslet, skutečně v tom dole je. To už nechci brát to riziko hornického povolání, protože je to skutečně mnohdy boj s přírodou a ne vždy člověk v tomto boji nebo zápase vítězí.

Samozřejmě tento zákon se určitým způsobem dotkne horníků z OKD, to je pravda. Původně tu koncepci, kterou odboráři připravovali a řešili de facto už 24 let, protože v roce 1992, když byly zrušeny pracovní kategorie, těm horníkům slíbili, že na ně budou pamatovat, a to tak, že budou vymyšlené zaměstnanecké fondy, a to se nestalo. Teprve až v roce 2010, tzn. po nějakých 18 letech tvrdého vyjednávání, se podařilo nařízením vlády č. 363 zabezpečit odchod horníků do důchodu, skupiny těch horníků, kteří nastoupili před rokem 1992. A platilo to do roku 2008 - nebo se jim fárané šichty počítaly do roku 2008. V loňském roce nařízením vlády č. 69 se to rozšířilo, že mohly ty směny dofárat i po tom roce 2008.

Dneska se tento zákon víceméně rozšiřuje i na tu skupinu horníků, kteří nastoupili po 1. lednu 1993. To znamená, máme v tom dole dneska dvě skupiny. Já jsem v prvním čtení vzpomínal horníka Laudáta a Kalouska, že jeden nastoupil 31. prosince 1992 a může jít o těch pět roků dřív do důchodu a horník Laudát, který nastoupil 1. ledna 1993 a má odpracovaných 23 let, tak by do toho důchodu nešel. Takže z tohohle pohledu skutečně návrh novely důchodového zákona zrovnoprávňuje tyto dvě skupiny. A samozřejmě je pravdou to, a říkám to upřímně, že pomůže řešit tu složitou otázku v OKD.

A nedá mi to, abych se toho OKD nedotkl. Přemýšlím o tom hodně často. V hornictví a politice jsou určitá shodná pravidla, a to ta, že pokud se udělá špatné strategické rozhodnutí, tak se negativní projevy projeví po deseti, patnácti i dvaceti letech. V hornictví, jestliže člověk udělá špatné strategické rozhodnutí v rozfárávce, tak se to na tom našem Karvinsku promítá tím, že vznikají důlní otřesy, což je určitá forma zemětřesení. V politice, když se udělá špatné rozhodnutí - a já si myslím, z mého pohledu to byla privatizace, to nebyla ani privatizace, to byl neskutečný tunel, který také může, pokud ta privatizace se ukáže, že byla špatná - a myslím si, že dneska všichni víme, že byla špatná, jak vlastnictví OKD pod panem Bakalou, kam to dospělo - že může vyvolat buď sociální otřesy, nebo společenské otřesy. A skutečně toto v tom OKD zažíváme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP