(9.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Návrh na vyřazení bodu z programu my nepodpoříme. Tím se to nevyřeší. Jestli chcete vyřešit tento návrh, jestli jste přesvědčeni jako my, že ten návrh není dobrý - já používám jiné slovo, jiný slovník: není dobrý. Ze dvou důvodů. Myslím, že tato vláda chce zavést zákon o obecném referendu. My jsme proti. Tak ta vaše slova, pane předsedo Miholo, pak nekorespondují s vaší snahou zavést obecné referendum. V okamžiku, kdy to prosadíte, tak to nebude už na nás, abychom rozhodovali, o čem bude referendum. Nebude to na nás. Bude to na někom úplně jiném. A jsem zvědav, jestli v okamžiku, kdy se najdou potřebné statisíce občanů, které požádají o vypsání referenda v nějaké otázce, jestli budete používat stejně silná slova vůči těmto občanům, že je to nesmyslné, že to je blbost, abych vás citoval, a podobně. A my ten princip obecného referenda nepodporujeme, my prosazujeme rozhodování v zastupitelské demokracii. To za prvé.

A za druhé, já jsem jenom vysvětloval, že souhlas se zařazením do programu není souhlas s návrhem zákona. Nic víc, nic míň. Ale třetí týden probíhá tato schůze. Včera milostivě dostaly čtyři opoziční strany 90 minut a už jsem šestkrát slyšel, jak jste byli velkorysí. Tak to si nechte, těch 90 minut. Fakt. Fakt se o to neprosíme.

Já za chvilku, až budou důchody, navrhnu přerušení schůze do okamžiku přítomnosti pana ministra financí, protože to má bezesporu velké rozpočtové dopady. A já jsem se dočetl v médiích, že dneska dělá kampaň. No my bychom taky rádi dělali kampaň. Tak se domluvme, že ve variabilním týdnu budeme dělat kampaň, nebudeme v Poslanecké sněmovně a budeme mít všichni stejné podmínky mluvit s voliči. (Potlesk v pravé části sálu.) Pan začněme od příští schůze projednávat návrhy zákonů v prvém čtení podle pořadí, jak přišly. Můžete je zamítat, na to máte plné právo, máte většinu. Nebudeme se vás muset doprošovat - a my to dělat nebudeme - o nějaké mikrookénko 90 minut za tři týdny. Byly dva interpelační čtvrtky - a podívejte se na seznam omluvených ministrů! Vždycky říkáte: vy máte čtvrtky na interpelace. Teď pominu vaše - jak bych to řekl slušně? - úsměvné interpelace na pana premiéra, kdy poslanec sociální demokracie se zeptá ve dvou minutách: pane premiére, jak to děláte, že jste tak dobrý? Načež přijde pan premiér a přečte pětiminutový připravený projev, jak je dobrý. Máte doplňující dotaz? Ano, mám. Jaký máte doplňující dotaz? No vy jste ještě lepší, než jsem čekal, mohl byste to okomentovat? To je 60 vteřin. Načež přijde pan ministerský předseda a řekne: ano, je to tak. A tomu vy říkáte prostor pro opozici.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, jak jsem tady vícekrát už řekl, leccos pamatuji, a tak se musím tentokrát jemně zastat vládních poslanců. S těmi interpelacemi, jak to tady znělo v tom posledním příspěvku, přátelé, oni se doopravdy měli v minulosti kde naučit této praxi, kde ji odkoukat. (Potlesk v části sálu.) Nebo si snad myslíte, že by je to napadlo samy samotinké? (Pobavení v sále.)

Paní a pánové, já mám návrh. Pojďme se přestat dohadovat, ten čas přece jenom je trošku drahý. Pojďme k věci, kterou máme dnes naplánovanou, a pokud se nebude slyšet na výzvy, které tady zněly, jako např. od pana kolegy Stanjury, že od příště se pojďme zabývat věcmi, tak jak sem přicházejí postupně a tak podobně, pak opakuji, že se dohodneme a že budeme pravidelně víceméně sázet návrhy na mimořádnou schůzi na opoziční návrhy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan předseda Černoch. Jinak pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 15. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za informaci. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předsedovi Miholovi. Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svoji čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To je poslanecký slib.

Vy jste označil náš návrh opět za nesmysl a hloupost. Referendum není nesmysl, protože když se podíváte, jaká je dnes nálada ve společnosti a kolik lidí si přeje vystoupení z Evropské unie, tak si myslím, že označit náš návrh za nesmysl a hloupost je slušně řečeno drzost. Kašlete na lidi, pane předsedo, kteří říkají: nechceme být a bojíme se, protože bohužel kroky, které dělá Evropská unie, jsou cestou do pekla. Víte to vy, víme to my, ale my chceme dát lidem jenom možnost, aby se vyjádřili, aby to řekli na rovinu, aby řekli legitimním systémem, že s tím prostě nesouhlasí, setrvávat v Evropské unii. Nebo třeba budou souhlasit, ale je to na nich, je to jejich hlas. My pouze chceme, aby byla možnost, abyste se vy měli možnost vyjádřit, zdali si přejete, aby tento legitimní nástroj naši občané měli. To je vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat. Jsou zde dva návrhy, které jsou hlasovatelné.

 

První je návrh pana předsedy Černocha, aby tisk 620, což je, pokud se nepletu, bod 118, ono referendum, byl zařazen na dnešek po pevně zařazených bodech. Je tomu tak? Po třetích čteních, ano, dobrá.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 415, přihlášeno je 166, pro 52, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

A pak je hlasovatelný návrh pana předsedy Miholy, to jest aby tento bod 118 tisk 620 byl vyřazen z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 416, přihlášeno je 168, pro 93, proti 60. Tento návrh byl přijat.

 

To je vše k pořadu schůze, budeme tedy pokračovat pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, a to je bod 167, 166 a 155. Ještě pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, právě jsme se dopustili poměrně precedentního hlasování. My jsme rozhodli ještě předtím, než se o tom bodu vůbec začalo mluvit, že ho prostě a jednoduše vyhodíme, protože, jak někdo tvrdil, je nesmyslný atd. atd. Já si mohu myslet o mnoha bodech, o mnoha tématech, o mnoha návrzích, které sem přicházejí, že jsou nesmyslné, ale od toho jsme parlament, abychom je řádně projednali, případně přijali, případně pozměnili, případně zamítli. Ale vypořádat se s bodem tím, že ho prostě vyhodíme, podotýkám bez dohody, s politickým podtextem, je silové řešení, které není v parlamentní demokracii vůbec dobré. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tak já tedy otevírám bod 167, což je

167.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 725/ - třetí čtení

Prosím paní ministryni práce a sociálních věcí a pana zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Zavadil. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 725/2, byl vám doručen 12. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 725/3.

Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Pokud ano, tak má samozřejmě možnost. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, toto třetí čtení je opravdu mimořádně zajímavě načasované vzhledem k situaci v Moravskoslezském kraji. Já bych tedy ráda připomněla, že obsahem toho návrhu je stanovení důchodového věku horníků v hlubinných dolech a uranových dolech v nižší výměře, než je obecný důchodový věk, a tím snížením důchodového věku... (Zpravodajova námitka mimo mikrofon.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP