(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl také vyjádřit k tomuto inkriminovanému bodu. Možná tady skutečně včera málo jednoznačně zaznělo, že na politickém grémiu, kde jsme se dohodli o podpoře opozičního okénka, byla jasně dána vůle nebo vstřícnost vůči bodům, které si opoziční strany vyberou.

Nemám důvod podporovat většinu bodů a také bych je nepodpořil. Zároveň vždycky říkám - chci dát i prostor opozičním stranám, pokud mají pocit, že mají co říct nebo jak se obhájit ve svých návrzích. A najdou se i mezi opozičními návrhy návrhy rozumné, které jsme podpořili, ohledně stavebního spoření a opatrovnických soudů. To jsme velmi rádi podpořili napříč Sněmovnou, pokud si vzpomínáte.

Co se týká návrhu o referendu ze strany Úsvitu, hned na tiskové konferenci jsem označil jasně jako nesmyslný, neopodstatněný, nepodložený apod. Nicméně si myslím, že pokud tady byla vstřícnost prostor dát, tak já osobně nemám obavy na nesmysl poukázat v diskusi. Cítím se připraven. Nemám se za co stydět. A v prostoru, který jsme byli rozhodnuti poskytnout opozici, jsem byl připraven i na to reagovat, pokud by na bod došlo.

A co se týká dnešního zařazení, samozřejmě nepodpoříme. Myslím, že diskuse vzbuzují takové vášně a nepochopení, že si dovoluji sáhnout k návrhu na vyřazení tohoto nesmyslného bodu vůbec z programu jednání. Protože jak bylo správně řečeno, ten bod v programu dávno byl, pouze Úsvit si to vynutil jako jeden z bodů pro svůj prostor, který dostal v rámci opozičního okénka, na který nakonec nedošlo. Tímto vysvětluji i já vlastně dohodu, kterou jsme drželi z grémia a ke které se teď přihlásili i další. Nic víc, nic míň. Takže spekulace, opravdu i novinářské, jsou zcela nesmyslné a neopodstatněné. (Slabý potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak. Pan předseda Kováčik. Potom pan předseda Černoch.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji krásný dobrý den. Čekal jsem, co se vyvine, tato diskuse, která venkoncem je planá, protože Sněmovna pak rozhodne hlasováním. Ze židle mě zvedlo tvrzení pana kolegy předsedy Miholy, že nám jako opozici bylo cosi - to slovo tam sice nebylo, ale bylo tam - velkomyslně poskytnuto. Malá škvírka v programu. Několik málo půlhodinek pro to, abychom si mohli projednat svoje opoziční návrhy. A to ještě se pro jistotu do opoziční skulinky vpasovaly dva vládní návrhy, které samy o sobě z odpoledne zabraly podstatnou část. A to je ta vstřícnost vládní koalice vůči opozici!

No přátelé, promiňte. Já si osobně nemyslím, že bychom byli poslanci první, druhé, třetí až páté kategorie, a poslankyně. Jsem osobně přesvědčen o tom, že jedinou šancí, jak těmto sporům předejít, je taková úprava jednacího řádu, která až na průšvihu typu protržená přehrada a tak podobně nedovolí projednávat body programu jinak než v pořadí, v jakém sem do Poslanecké sněmovny byly podány. Tedy podle čísla tisků. Pokud se jednací řád neupraví tímto způsobem, můžeme dělat co chceme.

Můžeme si vyprávět, jak se velkomyslně opozici poskytuje prostor. Ve skutečnosti prostor byl velmi malý a nic moc se ze souboru opozičních návrhů ani neprojednalo. Nebojte, já nebudu znovu číst návrhy, které nebyly projednány, aby šly dnes do pořadí projednávání, protože jsou i další věci, které je třeba projednat. Ale znovu tady říkám a vyzývám ostatní opoziční strany, abychom se sešli a na podstatnou část alespoň toho, co je ještě aktuálního z opozičních návrhů, se dohodli na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji. (Slabý potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Černoch, potom pan předseda Mihola.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Vašim prostřednictvím, pane předsedající, vyprošuji od pana kolegy Miholy, aby označoval naše návrhy za nesmysly, jak to tady zaznělo. A dovoluji si jen upozornit, že výhrůžky, že příště už to nezařadíte - jsme parlamentní strana a máme nárok na to, aby se naše návrhy projednaly. Jaké návrhy, je na nás. Bylo tady opoziční okénko a my jsme považovali tento bod za velmi důležitý. A vy jste se měli možnost, jak to řekl pan předseda Stanjura, v hlasování později vyjádřit, jestli se vám tento návrh líbí, jestli s ním souhlasíte, nebo nesouhlasíte.

My osobně tvrdíme, že referendum je nástrojem, jak vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas se setrváním v EU. Při vstupu referendum mohlo být. Ale když se jedná o vystoupení, tak se najednou bojíte. Tak to řekněte na rovinu. Ale řekněte to v hlasování. Ne tím způsobem, že budeme říkat, jestli nám příště něco zařadíte, nebo nezařadíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Mihola, ano.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího nejdříve k panu předsedovi Černochovi. Poslouchejme se. Já jsem jasně mluvil nejdříve o opozičním okénku, kde jsme se domluvili nějak na grémiu. A já jsem pro, aby se dohody držely. Co se týká dnešního vašeho návrhu, o tom žádná řeč nebyla. Není vůbec žádný důvod něco takového podporovat. Dneska nepokračuje žádné opoziční okénko, abychom si udělali ve věci jasno.

Na tom, že je to blbost, nesmysl, neopodstatněná záležitost, trvám. Za tím si stojím. Vím, proč to říkám. Protože říkat a dávat takové nesmyslné návrhy bez reálné alternativy, byť jenom v diskusi a k hlasování, je prostě nesmysl. A dokonce si myslím, že je to nebezpečné. Co se týká návrhu na vyřazení, na tom trvám rovněž.

A ještě vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu předsedovi Kováčikovi. Nechápu, proč jsem zrovna já ho zvedl ze židle, poněvadž on sedí na grémiích a doufám, že stejně on jako třeba kolega Stanjura a další opoziční předsedové klubů vědí, že patřím k těm, kteří nejčastěji říkají, že i opozice má právo na prostor pro své body. Trvám na tom, aby byly zařazovány. Takže je to takový trošku paradox se tvářit... Že to dopadlo škvírou místo okénka, za to opravdu já nemohu. Nemohu predikovat, jak se protáhne jednání. Koneckonců ani vy, pane kolego, jste tam nerozporovali na grémiu pevně zařazené předchozí body. A mohli jste tušit, že se protáhnou. Takže abychom si to řekli tak, jak to je.

I přes tyto výpady nadále jsem ochoten podporovat ten prostor a rozhodně o žádné škvíře není důvodu hovořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám zdvořilou žádost, zejména k vládním poslancům. Přestaňte používat slovo opoziční okénko. Já se vás o nic neprosím, ani na grémiích. Mělo by být normální, že návrhy zákonů projednáváme zásadně v pořadí, v jakém přijdou. Ještě chápu, že občas má vláda nějakou prioritu a něco občas předřadí. Nijak proti tomu neprotestuji. To se dělo vždycky. Ale to, že nám tady leží dva roky, rok a tři čtvrtě, rok a půl návrhy zákonů, je přece špatně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP