(18.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Padly tu i argumenty o tom, že ten výběr je administrativně náročný, složitý, že jsou náklady na výběr daně. Tak prosím, pane kolego, jsme v 21. století, tak přece pokud je výběr nějaké daně, jakékoliv daně, neefektivní, tak se bavme a hledejme cesty, jak výběr elektronizovat, jak ho automatizovat, jak hledat cesty k tomu, aby ten výběr byl lepší. To přece i vy, kolegové z opozice, v tom se mnou musíte souhlasit a věřím, že na mě nebudete pokřikovat podobně jako na hospodářském výboru.

Já s těmi argumenty, s těmi návrhy, jednoznačně nemohu souhlasit. Napadá mě možná další podpůrné vyjádření, proč to nepřijímat. Přece každý, kdo si pořizuje vozidlo za účelem podnikání, tak je to jiný režim než režim soukromý. Vy, kteří se zabýváte účtařinou a daňařinou, tak budete vědět, to vozidlo si můžete odepsat z nákladů, pracuje se s odpočtem DPH atd. atd., takže to vozidlo je prostě v jiném režimu. A i z toho titulu, také z toho titulu, se poté provozovatel toho vozidla podílí na rozpočtu formou této daně, tedy daně z motorového vozidla nepřímo.

Jestli je to částka - tuším, že v důvodové zprávě to je 1200 až 2500 Kč za rok, mně osobně to jako částka velká nepřijde u toho jednotlivce. Ale vrátím se k původnímu argumentu. Pět až šest miliard výpadek z příjmu SFDI je pro mě určitě nepřijatelný a i já tady procedurálně navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím říci, že je dobře, že jsem pustil svého kolegu pana poslance Kolovratníka, protože tím pádem mohu reagovat najednou. Já se to pokusím vysvětlit, doufám, že budu úspěšný.

Určitě není rozhodujícím příjmem SFDI 5 miliard ze silniční daně. Klíčové zdroje jsou v této chvíli dva - evropské peníze, a to díky vašim ministrům moc čerpat nebudete, případně na věci, které nemají prioritu, když už je najdeme, a druhý je příspěvek ze státního rozpočtu.

Ten návrh zákona není postaven tak, že SFDI přijde o 5 miliard a všechny ostatní výdaje státu zůstanou zachovány. Tak to skutečně není. Ta interpretace, pane poslanče Kolovratníku prostřednictvím pana předsedajícího, je mylná. Tak to skutečně nemyslíme a věřím, že to pochopíte, že to tak nemyslíme.

Mě zaujala ta slovní hříčka pana předsedy rozpočtového výboru "miliarda k miliardě". Škoda, že se toho nedrží při výdajích. Jinak bych s ním souhlasil. Při daních, které tahá z kapsy daňových poplatníků, je to velký problém, miliarda k miliardě, a už je to 15 mld., ale při výdajích, které prosazují a ještě plánují kolegové ze sociální demokracie, to najednou neplatí - deset miliard, dvacet miliard, deset procent, patnáct procent, přidáme, přidáme, přidáme. Pokud tu argumentaci myslíme vážně, a já myslím, že pan předseda rozpočtového výboru ji myslí vážně, tak mysleme na obě dvě strany rozpočtu.

Když jsme schvalovali návrh rozpočtu na rok 2016, tak nejenom že jsme přišli s kritikou toho schodku, ale navrhli jsme vám - vy jste to zamítli, máte na to plné právo - úsporu výdajů ve výši 30 miliard. Vy jste hlasovali proti, vládní poslanci. Možná ne všichni, pokud někdo některý z těch návrhů na úspory podpořil, tak se mu omlouvám, ale většina vládních poslanců musela hlasovat proti, jinak by to prošlo. Tak to je prosím za jeden rozpočet pokrytí výpadku na šest let. Jeden za šest. Kdybychom chtěli takhle uvažovat. Je to jediná daň, která má tu mašličku a jde rovnou do SFDI. Kdybych chtěl mít jednoduché řešení na to - já to nenavrhuji - jak těch 5 miliard pokrýt, tak zvýším podíl SFDI ze spotřební daně na pohonných hmotách, a mohu tam mít 10 miliard nahoru. Ale o tom to není. Bavíme se o balíku, který zaplatí daňoví poplatníci, a proti tomu se bavíme o výdajích, které stát má díky vládní většině. Tomu já rozumím.

Takže to není návrh zákona, který bere SFDI 5 miliard. To se dá vyřešit velmi jednoduše. To je dokonce rozpočtové opatření, které nemusí ani do Sněmovny, protože to je tak malá částka ve státním rozpočtu, že to je v kompetenci vlády. To si může udělat exekutiva velmi jednoduše. Pokud to navrhujeme k 1. 1. 2016, to už se nestihne, takže my pak navrhneme pozměňovací návrh k 1. 1. 2017, dá se to zohlednit v návrhu státního rozpočtu na další roky.

A ještě jednou prosím, abychom porovnali ta čísla. Trošku to zaokrouhlím. Letos ve schváleném rozpočtu má stát 1 250 miliard výdajů. A 5 miliard je neřešitelný problém. Zkusme zapojit trojčlenku a zkusme počítat, kolik je to procent, a řekněme si, zda skutečně je ten problém tak velký a neřešitelný.

Musím ocenit tvorbu stanoviska vlády, protože k jednořádkovému návrhu zákona vláda vytvořila třístránkové negativní stanovisko, na rozdíl od pana předsedy rozpočtového výboru vám ho nepřečtu celé, ale alespoň něco, protože mně to přijde poměrně komické, minimálně první dva body zdůvodnění negativního stanoviska vlády:

Vláda shledává navržené zrušení zdanění motorových vozidel užívaných v podnikatelské činnosti, daně silniční, za zcela nekoncepční, nesystémové a nedůvodné opatření, postrádající jakékoliv řešení důsledků z něho vyplývajících.

A druhý odstavec, kde nám vláda vlastně vysvětluje ten první odstavec: Nekoncepčnost a nesystematičnost návrhu zákona spočívá v tom, že nezapadá do žádné celkové střednědobé daňové koncepce. Návrh je řešen s absencí jakékoli vazby na celkovou hospodářskou politiku státu a nastavení daňového systému a jednotlivých daní v České republice.

Tak se podívejme - 5 miliard, které by zůstaly podnikatelům, aby buď zvýšili mzdy ve veřejném sektoru - protože co je zajímavé na té debatě o mzdách? Ekonomika roste, to je dobře, rostou daňové příjmy státu, ale z tohoto faktu mnohem více těží zaměstnanci veřejných institucí a státu než zaměstnanci v privátním sektoru. To znamená ti, kteří ty daně platí, z toho těží mnohem méně než ti, kteří ty daně spravují nebo je využívají. A to úplně spravedlivé není.

A k té argumentaci, jak ten podnikatel jede po cestě autem určeným k podnikatelské činnosti, no, ale to je úplně stejné auto, když mluvíme o osobních automobilech. Když pojedu já svým soukromým vozidlem, já sice žádné soukromé vozidlo nemám, ale kdybych náhodou nějaké vlastnil, tak ta komunikace nepozná, jestli ta oktávka, která po ní jede, je v podnikatelské činnosti, nebo ne. Oba dva budou platit, jak jsem říkal, spotřební daň z benzinu, budou platit zákonné pojištění, a pokud pojednou po dálnici, tak budou platit buď mýto, nebo budou mít dálniční známku. Já myslím, že těchto nápadů je dost.

Podívejme se, jak to řeší v Německu, když chtějí zavést mýto nebo dálniční známky. Oni ho zavedou tak, aby de facto se jim započítala silniční daň a němečtí občané neplatili nic. Také bychom mohli navrhnout zrušit dálniční známky pro české občany.

Já to vezmu z druhé strany. My říkáme - zrušme silniční daň.

(Řečník se odmlčel kvůli velkému hluku z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vydržte, devadesát minut opozičního okénka není tolik. My jsme vydrželi tři a půl hodiny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A dvě minuty do konce také není tolik.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A dvě minuty do konce dnešního dne také není tolik. To je pravda.

To znamená, nářky nad tím, že by na to přišel SFDI, nejsou oprávněné. Tohle umí řešit vláda velmi jednoduše.

Až budete navrhovat - zítra budeme mluvit o pravomoci vlády zvyšovat důchody, tam ty miliardy nepočítáte, když říkáte, že ne. Ale uvažujte, co všechno by za to mohli ti podnikatelé mít. Mohli by obnovovat vozový park, velmi často si stěžujeme, že průměrné stáří vozového parku je příliš vysoké. Mohli by zvyšovat mzdy, mohli by nakupovat jiné věci. Maximálně kdyby jim to zůstalo, tak ty peníze zdaní a nějaké procento se vrátí ve zdanění. Když vezmu teoretický příklad, že jenom nebudou mít výdaj, ty peníze nijak nepoužijí, no tak bude vyšší základ daně, a tím pádem bude vyšší daň. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP