(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pak chci připomenout, co všechno už dneska mimo silniční daň platí podnikatelé, kteří ke svému podnikání potřebují osobní nebo nákladní vozidlo. Je to mýto nebo dálniční známka. Je to spotřební daň u pohonných hmot, která není malá, je to taky povinné zákonné pojištění, takže platí ji majitelé aut, které ji potřebují ke svému podnikání minimálně ve třech dalších případech, a k tomuhle ještě máme tu silniční daň. Takže já myslím, že díky tomu, že se ekonomice daří, daňoví poplatníci odvádějí rekordní peníze do státního rozpočtu, částka je poměrně malá, s tím si vláda bezesporu poradí, můžeme to zrušit. Věřím, že podpoříte tento návrh, zejména ti, kteří se nehlásí k levici, ale myslím, že i levicoví kolegové by to mohli podpořit, protože mimochodem dneska jsme měli body ministra zdravotnictví, když jste zrušili takhle pět miliard za zdravotnické poplatky, tak to žádný problém nebyl. Tady vyšlo stanovisko vlády, tak kvůli těm pěti miliardám se zřejmě zhroutí veřejné finance v České republice.

A ještě jednou opakuji to číslo: výnos pět miliard, milion daňových přiznání ročně, čtyři miliony plateb ročně. To za to opravdu nestojí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Laudát. Přátelé, kamarádi, sežeňme zpravodaje. Prosím, kdo z poslanců, patrně hospodářského výboru... Pan poslanec Votava se aktivně hlásí, ale o tom musím dát hlasovat. Jestli, pane poslanče, souhlasíte.

 

Poslanec Václav Votava: Já se aktivně hlásím ze zoufalství, pane místopředsedo, když tady není pan kolega, i když jsem ho tady před chvílí viděl. Jako předseda rozpočtového výboru se toho ujmu, když jsem se přihlásil samozřejmě k obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Není nic krásnějšího než vidět aktivního poslance. (Poslanec Votava děkuje.) Budeme hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení. Pan poslanec František Laudát není přítomen a já navrhuji, aby se poslancem pro prvé čtení stal pan poslanec Václav Votava. Nejprve vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje na pana poslance Václava Votavu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 414. Přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Děkuji a nyní prosím pana zpravodaje Václava Votavu o jeho úvodní slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já už to asi nebudu nějak komentovat jako zpravodaj, nebo náhradní zpravodaj. Myslím, že pan předkladatel v osobě pana kolegy Stanjury to uvedl myslím dostatečně. Ano, je to jednoduchý návrh, ale myslím si, byť je jednoduchý, tak má dalekosáhlé důsledky, nebo ne až tak jednoduché důsledky.

Já bych mohl přejít, pokud s tím nebude problém, hned ke svému vystoupení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Drobný problém by s tím byl. Nejprve musím otevřít obecnou rozpravu, takže teď ji otevírám, a jako první se přihlásil pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji vám za slovo. Takže teď v jiné roli. Je vidět, že Občanská demokratická strana se vydala cestou návrhu rušení některých daní. Teď projednáváme tedy rušení daně silniční. Máme tady ve Sněmovně i návrh, nebo padl aspoň takový návrh, abychom zrušili daň z nabytí nemovitosti. Říkám to správně? Ano, pan kolega kývá hlavou, takže je to tak.

Já myslím, že je třeba opravdu vzít v úvahu alespoň dva základní aspekty. Za prvé, jaký to bude mít rozpočtový dopad. Ano, pan kolega Stanjura tady správně řekl na mikrofon, že zrušení této daně by představovalo ztrátu pět miliard, ztrátu pro Státní fond dopravní infrastruktury. Když se vrátím zpátky k té dani z nabytí nemovitosti, tak tam už je to skoro deset miliard, takže když to sečteme, tak už je to 15 miliard. Takže miliarda sem, miliarda tam. No, asi to není tak jednoduché. Prostě dopad do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury to je a šest miliard nejsou zase až tak zanedbatelné peníze nebo úplně drobné peníze.

Druhý takový aspekt je určitě, zdali to zrušení zákona o silniční dani je v souladu s evropským právem. A já se domnívám, a samozřejmě je to uvedeno i ve stanovisku vlády, že to v souladu s evropským právem není. Protože my jsme povinni transformovat některé směrnice do naší legislativy i daňové a v tomto případě by k jistému porušení určitě došlo. A zase se odvolávám na stanovisko vlády, které je tedy nesouhlasné, a já se s tímto stanoviskem ztotožňuji. Vláda v tom svém stanovisku také říká, že v podstatě zrušení toho zákona postrádá jakékoliv promítnutí do dalších právních předpisů. To je také pravda. Uvádí dalších minimálně osm zákonů, které by se musely upravit. Tak pokud bychom zrušili tento zákon, tak určitě by tady asi nastala nějaká podstatná kolize a nebylo by to vůbec proveditelné.

Z toho důvodu, já tady nebudu citovat celé stanovisko vlády, určitě je máte všichni, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona, poslaneckého zákona, v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec - Pardon. Nejprve pan navrhovatel byl přihlášen. Omlouvám se. Dobře. Nechce využít své přednostní právo, tudíž pan poslanec Kolovratník je řádně přihlášen. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Kolegyně, kolegové dobrý podvečer. Já se ve svém vystoupení přikloním k názoru a k návrhu pana zpravodaje, zároveň kolegy předřečníka, tedy k návrhu na zamítnutí. Já ve vší úctě a v kolegialitě ke Zbyňku Stanjurovi, o kterém vždy říkám, a vy to víte, že si ho vážím jako představitele opozice, a v názoru se často shodneme, tak teď upřímně říkám, že v tom zdůvodnění nevycházím z údivu a upřímně jsem velmi překvapen. Myslím si, že navrhnout výpadek pěti až šesti miliard z příjmů SFDI, to považuji za skutečně rizikové a velmi nepromyšlené. Vůbec nevím, proč takový výpadek pan předkladatel navrhuje. A jenom připomenu relativně nedávnou debatu, kterou jsme tu měli při novele zákona o SFDI, o Státním fondu dopravní infrastruktury. Byli to právě někteří kolegové z ODS, kteří navrhovali, ať rozšíříme možnosti, které SFDI financuje. Ať se podíváme na města, na obce, na místní komunikace a podobně. Pak jsme hledali nějaký kompromis. Takže když si to skládám, tak zástupci jedné strany v jeden moment říkají, ať SFDI financuje víc akcí, a o něco později přijdou s tím, ať má menší zisky. Promiňte, kolegové, tomu opravdu nerozumím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP