(18.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A když jsme debatovali o tom návrhu zákona, já jsem jenom poctivě popsal, o co vlastně jde - že je to obava některých vládních stran z přílišného vlivu ministra financí ve státních podnicích. A vůbec nešlo o to, a myslím, že to vědí i navrhovatelé, aby to bylo v soukromých firmách. A jestli to projde, tak ne našimi hlasy. Budeme určitě proti.

Jinak musím říct, že ocenění z vašich úst, že jsme pravicová strana, mě těší, a na tom se fakt shodneme a máme takových pět minut pravdy ve Sněmovně. A já jsem pro, že aspoň máme pět minut pravdy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Stanjura. Nyní faktická poznámka zpravodaje pana kolegy Berkovce a pak faktická poznámka pana poslance Fiedlera. A paní kolegyni Langšádlovou s řádnou přihláškou eviduji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem tady v žádném případě nechtěl vyvolat přestřelku otevřeným opozičním windows. Chtěl jsem jenom naznačit, že jde opravdu o to, pokud se objeví jednostranně cizojazyčná reklama, aby byla opatřená českým překladem.

Já jsem teď v pátek oddával jeden pár v našem královském městě Slaný. On byl původem Maďar, ukrajinské občanství, nevěsta také, a tam prostě musí být oficiální překladatel s kulatým razítkem. Přesně tohle my chceme pro občany České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu kolegovi Berkovcovi. Další faktická poznámka pan kolega Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Opravdu jenom faktická poznámka. Jsem poněkud zděšen tím, že opoziční poslanci tu opoziční škvírku využívají k vzájemné přestřelce. Mrháme tady časem, který jsme dostali k dispozici. Řešíme tady dozorčí rady. Proboha, mějte rozum a pojďme dál.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní paní navrhovatelka.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Jenom velmi krátce. Určitě pan kolega Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího, najde odpovědi na většinu těch otázek, které tady zazněly, i v tom návrhu, jak by se postupovalo.

Ale chtěla bych říct - vy jste se odvolával na přirozený běh. Tím přirozeným průběhem se právě dostaly Karlovy Vary do toho stavu, v jakém jsou. Tam opravdu ze strany města opakovaně byla velká snaha dojít k nějaké dohodě, dojít k nějakému společnému řešení. A já si vůbec nemyslím, že je jedno, jak vypadá veřejný prostor. Já bych si také velmi přála, aby to šlo bez úpravy, která byla položena na zákonech. Opravdu si myslím, že by bylo vždycky lepší, aby došlo k dohodě, ale bohužel to tak v mnoha případech není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní navrhovatelky. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak aby to bylo legislativně správně, v podrobné rozpravě navrhuji zamítnutí zákona ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji tento návrh. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

113.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky
a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 557/1. Nyní prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Teď vyzkoušíme pravicové názory poslanců hnutí ANO. Myslím, že teď je pravý čas.

Ten návrh je tady poměrně dlouho. Byl rozdán poslancům 23. července loňského roku a je velmi jednoduchý. Má jenom dva články. Jeden bychom museli změnit, to je účinnost od 1. ledna 2016, což určitě nestihneme.

My navrhujeme jednoduše zrušit jednu komplikovanou, byrokraticky náročnou daň, která nemá žádný velký význam pro státní příjmy. Když se podíváte - myslím, že včera nebo předevčírem hrdě v tiskové zprávě Ministerstvo financí vyhlásilo výsledky hospodaření státu za první čtyři měsíce, tak se podívejte: platíme daně jako nikdy, zejména nevím, proč roste příjem spotřební daně z tabáku, myslím, že o čtyři miliardy proti loňským prvním čtyřem měsícům. Roste daň ze závislé činnosti zaměstnanců. Roste daň z příjmů právnických osob díky tomu, že ekonomika roste a firmám se daří. A ta částka je mnohem vyšší, než je roční výnos silniční daně, který je někdy pět miliard, někdy pět a půl, nikdy to nebylo přes šest miliard. Takže je to poměrně jednoduchý návrh zákona.

Před více než rokem jsem interpeloval pana ministra financí. On mi poskytl poměrně podrobné informace, kolik zaměstnanců na finančních úřadech se věnuje které konkrétní dani a taky kolik je poplatníků. Silniční dani se v roce 2013 věnovalo 638 zaměstnanců Finanční správy. 638. Dani z příjmů právnických osob, která má násobně, ale více než dvojnásobně, asi když to spočtu, tak řekněme, že asi tak dvacetinásobně vyšší výnos, se nevěnuje dvacetkrát více zaměstnanců, ale pouze dvakrát více zaměstnanců. Dani z příjmů právnických osob se v tom roce 2013 věnovalo 1 309 zaměstnanců Finanční správy. Když se podíváme o rok později, tak ta čísla jsou hodně podobná. V roce 2014 se dani z příjmů právnických osob věnovalo 1 332 zaměstnanců Finanční správy a silniční dani 606. Ty výnosy byly hodně podobné.

Co je velmi zajímavé, a to by nás mělo zajímat, když přemýšlíme o tom, jestli tu daň budeme nadále vybírat, nebo ne, tak je to celkový počet poplatníků té konkrétní daně. Je to sice špatně čitelné, ale u silniční daně bylo v roce 2013 830 tisíc poplatníků - fyzických osob a 243 tisíc poplatníků - právnických osob. Celkově u této daně máme, nebo jsme měli v roce 2013 - ta čísla jsou pořád podobná - 1 milion 75 tisíc poplatníků a výnos je pět miliard. Takže průměrný výnos z jednoho poplatníka je pět tisíc korun ročně a je to jeden milion daňových přiznání ročně. A protože se to platí většinou čtvrtletně, tak jsou to čtyři miliony plateb ročně, které musí evidovat nejen ti zaměstnanci, těch více než šest set zaměstnanců Finanční správy, ale milion daňových poplatníků.

Teď sami společně uvažujme nahlas, jestli milion daňových poplatníků, stovky zaměstnanců, výnos pět tisíc na jednoho poplatníka, tzn. pět miliard ročně, a čtyři miliony plateb, jestli to stojí za to, když máme více než 800 miliard daňových příjmů ročně. Podle našeho názoru to nestojí za to. Je to zbytečné náročně, zbytečně to zatěžuje. Pokud chceme aspoň v něčem malém ulevit našim podnikatelům, tak ulevme jim v tomhle. Státní rozpočet si s tím poradí bezproblémově, takže to bude velmi jednoduché opatření.

Ve stanovisku vlády se říká, je to vlastně daň, která nekončí ve státním rozpočtu, ale končí ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Takže poprosím někoho, možná pan ministr životního prostředí dneska říkal, že zachraňoval stomiliardu dopravních staveb, někoho z členů vlády, aby vás seznámil se schváleným rozpočtem SFDI a se skutečným čerpáním. A buďme spravedliví, za posledních deset let, kdy tady vládly různé koalice a různé vlády, už to ani nedopočítám, kolik jich bylo od roku 2006 - jedna, dvě, tři, čtyři, pět, možná šest vlád -, a skoro vždy byly nevyčerpané peníze větší než těch pět miliard. To znamená, problém čerpání nebyl v tom, že by tam byl nedostatek peněz, ale je to jiný problém. O tom budeme mluvit ve čtvrtek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP