(16.10 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Proto říkám, že je tady řada míst, o kterých je potřeba hovořit. Ono se to možná nepodaří, ale musí se to na stůl dostat. Na ten stůl se musí dostat to, že vzdělání není žádná teorie. Že potřebujeme ty lékaře to naučit. Nejenom vědomosti, ale i řemeslo jako takové, protože je to řemeslo v nějaké fázi. I ta interna je dneska o řemesle, protože všecky ty katetrizace, které dělají, jsou o manuální zručnosti. A to je to, co já vnímám jako nedostatek zákona, který máme na stole. Ale je to nedostatek, který je nedostatkem všech nových věcí. A když najdeme vůli o tom hovořit, tak si myslím, že bychom mohli stvořit něco, co by bylo životaschopné. Pod pojmem životaschopné rozumím také to, že ti lidé to nejenom absolvují proto, že musí, ale že to budou absolvovat proto, že vědí, že to je smysluplné. Že se něco naučí. A to je dneska ten největší negativní důvod, který vám říkají mladí lékaři. Valná část mého postgraduálního vzdělávání pro mě není smysluplná. Prostě proto, že nedělám to, co potřebuji, abych se rychle naučil. Otázka výše úvazku, to všecko s tím jistě souvisí. Ale ta podstata je - my musíme vytvořit prostor pro to, aby to bylo naučitelné. A jistě ty komické příběhy, že skutečně v celé republice není tolik specializovaných gliomů, aby jich mohl odoperovat 20 v průběhu přípravy, tak to prostě nejde.

Čili je to určitý apel na vás na všechny. Věřte tomu, že se tím zdravotní výbor bude zabývat velmi podrobně. Věřte tomu, že se pokusíme dát vám tu nejlepší možnou variantu. Ale ta nejlepší možná varianta bude určitě někoho bolet. Každá věc, která jde dopředu, je bolestivá. To říkám proto, že samozřejmě na nás na všecky budou vyvíjeny nejrůznější tlaky. My je budeme poslouchat, ale budeme se snažit najít konkrétní odpovědi na konkrétní námitky. A tím neříkám, že já jsem spokojen s tím, že zanikne praktické lékařství pro děti a dorost nebo že zůstala dětská gynekologie, urologie, protože to stejně nikoho neuživí. Ale prosím.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců z pravé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Připomínám, že ještě by měl být načten návrh na prodloužení lhůty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mě velmi mrzí, že jsem panu docentu Svobodovi vzal jeho záměr být posledním vystupujícím. Nicméně se domnívám a jsem přesvědčen o tom, že moje vystoupení bude pouze takovým malým dovětkem a tou skutečnou tečkou bylo vystoupení pana docenta Svobody.

Všichni víte, že nejsem lékař. Myslím si, že tato problematika se týká především diskuse tady ve sněmovně lékařů. A věřím, že kolegové lékaři, kteří jsou tady mezi námi, k tomu přistoupí odborně. Slyšel jsem některé jejich názory už na petičním výboru a stejně tak bude pro mě asi hodně směrodatné stanovisko zdravotnického výboru.

Ale důvod, proč jsem si dovolil jako neodborník i vystoupit k tomuto tématu. Zaznělo to již z úst jak pana zpravodaje, tak některých předřečníků, tak i mého kolegy pana doktora Štětiny, a to je problematika nedostatku lékařů. Určitě myslím dozrál čas na nejvyšší možnou míru k tomu, abychom se zamysleli nad realitou, že na jedné straně nám studenti studují, stávají se z nich lékaři a současně odcházejí. Což má dvě negativa. Zásadní. Aspoň tak to vidím já. Jednak je to, že chybí v našem zdravotnickém systému, a druhé, že nás to stojí peníze a užitek z toho není žádný. Samozřejmě chápu nějakou lákavost po tom výdělku v zahraničí. Ale pokládám za ne úplně správné - levně řeknu, nebudu říkat zadarmo, ale řekněme levně vystudovat, potom na to zapomenout a odejít někam jinam. Myslím si, že je opravdu načase, abychom našli odvahu začít minimálně vážně diskutovat a debatovat o tom, že v takovém případě by měl být jednak nějaký stabilizační závazek nebo doložka, anebo pokud se někdo rozhodne k takovémuto kroku, tak by měl minimálně velmi podstatnou část nákladů na tato studia vrátit. Protože na to se skládají daňoví poplatníci do státního rozpočtu a stojí to peníze.

Kolega Štětina tady zmínil krátce, že bychom měli najít odvahu začít debatovat o tom, i o nějakých poplatcích za to. Já toho nejsem příznivcem. Pořád si myslím, že bychom tam potom znevýhodňovali některé studenty, kteří by chtěli získat takovouto kvalifikaci, a bylo by to pro ně komplikované. Ale opravdu otázka nějakého stabilizačního závazku, obzvláště v případě tak náročného a finančně drahého studia, je opravdu na místě. I z tohoto důvodu očekávám, že se debata rozvíří. Podpořím návrh pana zpravodaje i někoho z předřečníků, aby byla prodloužena lhůta na prodiskutování tohoto návrhu. A tento problém, který zmiňuji, o kterém hovořím, si myslím, že není jen problém lékařské sféry, je problémem řady technických oborů.

Nebudu to zbytečně rozvíjet, abych dodržel to, co jsem řekl na začátku, že to bude pouze malý dovětek a ta hlavní tečka byla pana docenta Svobody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil, po něm s přednostním právem pan zpravodaj.

 

Poslanec Milan Brázdil: Omlouvám se, nelze nereagovat. Stabilizační poplatek! Vy tedy chcete říct, že právník, který tady vystuduje a odejde do zahraničí, by tady měl taky něco zaplatit? Že by to měl být zedník, který jde pracovat ven? Takže všichni by tu měli za to, že tu vystudovali, zaplatit. No ale to popřeme volný pohyb práce. Dobrá, nebudu se k tomu vracet. Nicméně prosím vás, lékaři neodcházejí jenom kvůli prachům. Ano, peníze jsou důležité. Neodcházejí jenom kvůli nějakým nepříjemnostem. Ale oni chtějí taky slušně žít a mít volný čas! Takže nejsou hnacím motorem jenom prachy, ale jsou to taky slušné podmínky a mít čas na rodinu a další normální život. To je taky důvod, proč odcházejí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Také faktická poznámka k panu poslanci Fiedlerovi. A doplním kolegu Brázdila. Byla doba, nevím, jak je to teď, kdy na Lékařské fakultě Hradec Králové studovala jedna třetina studentů ze Slovenské republiky. Ti by také platili stabilizační poplatky? Protože jenom malá část jich zůstala pracovat u nás v republice, vracejí se zpátky na Slovensko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Musím zareagovat. Teď se asi opravdu projeví, že patřím do rozpočtového výboru a že ty finance mě trošku trápí. Já to vůči panu kolegovi Plzákovi, prostřednictvím pana předsedajícího, nepokládám za normální, že na našich školách, že my to platíme, studuje tolik studentů. Vím, že je nějaká volnost, že tohle potřebujeme. Ale já děkuji panu kolegovi Plzákovi prostřednictvím pana předsedajícího, že toto zmínil, že toto připomněl, tento problém. Že ani toto já nepokládám za naprosto normální, že na našich školách studují za finance, které jdou z našeho státního rozpočtu, studenti, kteří pak u nás ani nezůstanou. To opravdu taky nepokládám za normální. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP