(15.00 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení sněmovního tisku č. 433 bod 102, tedy novely zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a některé další zákony, novely zákona o živnostenském podnikání.

Za posledních deset let se podařila řada významných kroků, které zjednodušily podnikání a odstranily zbytečnou administrativu. (V sále je rušno. Předsedající žádá o klid.) Byla zavedena jedna volná živnost, která nahradila dosavadních několik desítek volných živností. Podnikatel tedy dnes už nemusí hlásit každé rozšíření činností v rámci volné živnosti. Stačí jedno ohlášení a jeden poplatek. Na živnostenských úřadech bylo zavedeno jedno kontaktní místo, které obslouží podnikatele při oznámení vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám i úřadu práce. Byl připraven i koncept jednotného inkasního místa tak, aby podnikatelé odváděli jednou platbou za zaměstnance daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění a aby k této jedné platbě prováděli jen jedno hlášení a podléhali jedné kontrole namísto dosavadních nejméně tří hlášení a tří kontrol vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a všem zdravotním pojišťovnám jeho zaměstnanců. Tento systém jednotného inkasního místa však dosud nebyl současnou vládou realizován, přesto již byl součástí českého právního řádu.

Obdobně jako v administrativní korespondenci se státními orgány a v hlášení o odvodu daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění je jistě vhodné ulehčit české ekonomice v administrativním zatížení vyplývajícím z mnoha různých typů kontrol, kterým český podnikatel podléhá. Tím se právě zabývá sněmovní tisk č. 433, který navrhuje sloučení kontrolní činnosti u zaměstnavatelů, kteří mají méně než deset zaměstnanců, a u podnikatelů bez zaměstnanců. Tedy těch nejmenších a nejdrobnějších firem. U takových zaměstnanců by všechny druhy kontrolní činnosti prováděl živnostenský úřad. Znamenalo by to významné snížení administrativní zátěže v podnikání, ale i významné snížení nároků na výdaje státního rozpočtu, protože kontrola, která je dosud prováděna několikrát několika různými zaměstnanci více než 20 různých kontrolních orgánů, by byla provedena jedním pracovníkem živnostenského úřadu v rámci jeho běžné kontrolní činnosti. Tato sloučená kontrolní činnost by se netýkala výběru daní, sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

Pokud vláda uvádí ve svém stanovisku, že výkon kontroly vyžaduje odborné znalosti kontrolních pracovníků, a proto je nelze svěřit pracovníkům živnostenských úřadů, je třeba zdůraznit, že běžný živnostník také nemá možnost disponovat detailními znalostmi všech okruhů kontrolních činností. Přesto se je musí sám naučit. Právě proto je vhodné provádět kontrolu takového živnostníka pracovníkem živnostenského úřadu, aby byly - zkratkou vyjádřeno - síly vyrovnány. Tak se jednoduše zabrání občasnému šikanóznímu přístupu odborných kontrolních orgánů vůči malým živnostníkům.

Dámy a pánové, věřím, že vám také záleží na tom, aby zbytečná administrativa a překážky (ne)bránily drobným živnostníkům v jejich práci, podpoříte zařazení projednávání novely živnostenského zákona, který tyto překážky odstraňuje, na program jednání Sněmovny, a umožníte tak jeho řádné projednání ve Sněmovně. Tento bod bych si dovolil zařadit za prvé buď ve středu za posledním bodem třetího čtení, nebo za druhé ve středu po již pevně zařazených bodech.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Paní poslankyně Černochová a potom pan poslanec Zavadil.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem původně měla dva návrhy na změnu programu. Jeden se vyřešil tím, že z gremiálky ten návrh vzešel, a to zařazení projednání stanoviska Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k evropské směrnici omezující legální držitele zbraní. Jsem ráda, že na gremiálce byla dohoda, kterou Občanská demokratická strana podpořila, a že tento bod budeme projednávat zítra odpoledne.

Můj druhý návrh, který načítám, je návrh, který víceméně mi přišel vhodný a i užitečný pro vás poslance, kteří jste v minulých týdnech sledovali kauzu Fajád, resp. kauzu pětice unesených Čechů v Libanonu. Asi jste si všimli v minulém týdnu, že jsme se opět v novinách dočetli, že pan ministr obrany Stropnický, který nechával prověřit tuto kauzu svým resortem, neshledal na této kauze nic závažného. Já předpokládám, že se možná s některými podrobnostmi seznámíme potom ve stálé komisi pro Vojenské zpravodajství. Ale tam vy, kteří nejste členy této komise, nemůžete. A já si myslím, že po těch hodinách diskusí i po tom, čím jsme si prošli jako Česká republika, jakou ostudu pan ministr obrany vyvolal nejenom v České republice, ale i na mezinárodním poli, by měl před nás předstoupit a měl by nám vysvětlit výsledky této kontroly.

O to větší bylo pro mě překvapení, když včera jsem se v novinách dočetla, že jednala vláda České republiky, která navrhuje panu prezidentovi udělení nebo zapůjčení generálských hodností. Vedle řady nominantů byl mimo jiné i pan plukovník Beroun, který, ač byl navrhován panem ministrem obrany Stropnickým, tak pro mě ze záhadného důvodu jej vláda panu prezidentovi nedoporučila. Mně tento způsob nepřijde šťastný. Já osobně si pana plukovníka Berouna vážím, považuji ho za dobrého ředitele Vojenského zpravodajství. A skutečně nevím, co k tomu vládu České republiky vedlo. Nevím, co k tomu vedlo pana ministra obrany Stropnického. Jestli chtěl pana Berouna ztrapnit, znevěrohodnit tím, že tam tu nominaci dal. Přijde mi to skutečně absolutně nevhodné a myslím si, že panu ministrovi obrany chybí nějaká sociální empatie. Protože pokud se tímto způsobem rozhodne projednávat věc, která není připravena v rámci vládní koalice, tak to považuji za dehonestující vůči panu Berounovi a nedůstojné.

Takže ze všech důvodů, které jsem řekla, si dovoluji navrhnout bod s názvem Informace ministra obrany k výsledkům šetření kauzy pětice unesených Čechů v Libanonu. A dovolím si navrhnout tento bod na zařazení dnes po pevně zařazených bodech, ve středu jako bod první po pevně zařazených bodech a v pátek jako bod první po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Zavadila. Po něm vystoupí pan poslanec Sklenák, který je zatím posledním vystupujícím. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážená vládo, já bych si dovolil navrhnout, aby na zítřek, což je středa 20. dubna, po pevně zařazených bodech byl zařazen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Můžu poprosit aspoň o číslo bodu nebo číslo tisku? (Poslanec Sklenák upřesňuje: Bod 56.) Bod 56, děkuji. Prosím pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Jedna věc je, že bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO 2011 vetovat zařazení všech nových bodů, které byly navrženy. A druhý návrh se týká variabilního týdne, kde navrhuji na středu 4. května jako první dva body zařadit třetí čtení zákonů o důchodovém pojištění. Je to bod 167 a poté bod 166.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zeptám se, zda všichni, kteří se hlásili k pořadu schůze, měli možnost vystoupit. Je tomu tak. Teď mám avizováno za prvé od pana poslance Laudáta, přál si využít přednost... Už to stahuje. Tak v tom případě pouze přednostní právo pana předsedy klubu ODS. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP