(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ano, s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, tady zaznělo něco o tom, že jedním z cílů zákona je hospodárnost nakládání s prostředky. Chtěl bych zdůraznit, že pozměňovací návrhy, které nebyly v souladu se stanoviskem předkladatele, byly ve skutečnosti motivovány stejnou snahou o hospodárnost s vynakládanými prostředky.

Když tady kolega Pilný citoval ze zprávy NKÚ, situace je ještě horší než citát, který uváděl, že se to nesleduje. Já jsem 21. ledna interpeloval kolem vynakládání prostředků na institucionální podporu za publikace v takzvaných predátorských časopisech, čili v zásadě fiktivní publikace. Po měsíci zkoumání jsem dostal 22. února písemnou odpověď, že Rada pro výzkum a vývoj, tedy odpovědný orgán, nemá žádné podklady, jak by tohle posuzovala. Mezitím ovšem sdružení Věda žije vyčíslilo náklady a dá se konkrétně doložit, že 53 mil. se vyhodilo za dotace na tyhle fiktivní časopisy. Dalších 28 mil. bude v budoucnu.

Situace s nehospodárností je mnohem horší, než si předkladatel uvědomuje, a nedělá se s ní vůbec nic. A přitom v okamžiku, kdy se snažíme dávat návrhy, které by ke zlepšení vedly, jsou předkladatelem bohužel odmítány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi za jeho faktickou poznámku. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Jen bych chtěl vysvětlit princip. Samozřejmě pokud je načten takto zásadní pozměňovací návrh, tak bych to trochu přirovnal k tomu, kdyby poslanecká iniciativa měnila důchodový systém nebo daně zcela zásadním způsobem. Myslím si, že takové věci mají projít meziresortním připomínkovým řízením. Tato změna je skutečně zcela zásadní.

Co říkal pan kolega Pilný, NKÚ je Nejvyšší kontrolní úřad, nicméně co se týká studie proveditelnosti, tak právě zde jsou naše obavy, že by se studie proveditelnosti mohly stát tím, na co budou inkasovány peníze, a k ničemu to nepovede. Na všechno se budou dělat studie proveditelnosti. Pokud nebudeme mít pořádně upraveny tyto podmínky, které tento pozměňovací návrh nedává, budou se vytvářet nové a nové a nebude se jimi prokazovat vůbec nic a ukáže se, že vlastně vyfukování kouře do trubky vodovodního řadu zlato nevyrábí. Takové studie proveditelnosti samozřejmě mohou být velmi účelné, ale také mohou být velmi neúčelné, a o to nám jde především.

Co se týká, aby byla spolupráce komerce, veřejného sektoru a evropských fondů, to samozřejmě je naším zájmem. Konečně proto pracujeme na strategii ex ante kondicionality evropských fondů. V tomhle směru nám skutečně o to jde. Já chci přivítat, že vlastně skupina poslanců přišla s těmito pozměňovacími návrhy, že o to má zájem, že s tím přišli, ale my se skutečně chceme soustředit na nový zákon. Ten by měl právě projít nejenom standardním meziresortním připomínkovým řízením, ale i debatou s širokou veřejností. Zákon je tedy již dodán Legislativní radě vlády, už prošel jeho záměr vládou. Musím tedy zásadně odmítnout, že by na něm nebyla shoda se Svazem průmyslu, s Akademií věd a s reprezentací rektorů. To musím zásadně odmítnout. Všechny připomínky jsou vypořádány. Nevím, proč tady říkáte tyto věci. Buď nejste dostatečně informován, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo prostě nemluvíte pravdu.

Co se týká věcí týkajících se predátorských časopisů. To je samozřejmě otázka hodnocení. Hodnocení se připravuje nové a samozřejmě že to je i otázka jednotlivých pracovišť, aby tyto věci řešila.

Zcela kategoricky odmítám tvrzení pana kolegy Zlatušky, že si něco neuvědomuji a že pro to nic nedělám. To je nefér a myslím si, že interpretovat moje snažení tímto způsobem skutečně není hodno jeho autority.

V tom, co připravujeme, jsou tyto věci velmi dobře zpracovány. Debata bude ještě probíhat. A zda nový zákon bude přijat, nebo ne, záleží na tom, jestli koaliční poslanci budou porušovat koaliční smlouvu, nebo nebudou. Já myslím, že to je celkem jasné. Pokud to bude z politických důvodů, budou politikařit a budou oddalovat eventuální schválení, tak je to samozřejmě jedna z možností, která se stát může.

Nicméně na nové normě je velká shoda. Připomínky jsou vypořádány. Nebylo to jednoduché. Trvalo to poměrně dlouho, ale jsem tomu rád a paragrafové znění bude velmi intenzivně debatováno se zástupci odborné veřejnosti, ať už to bude Akademie věd, rektoři, ať už to bude Svaz průmyslu. Z tohoto hlediska si myslím, že kompromis, pro který jsem se snažil, a až uvidíte, s jak velkým množstvím jednotlivých návrhů jsme našli soulad, tak myslím, že naše vstřícnost byla velmi velká, přestože nedošlo k meziresortnímu připomínkovému řízení a původně se skutečně harmonizační norma, která se dostala do Sněmovny až nyní díky tomu, že téměř rok tady ležela, mohla určitě stát nosičem, ale nikoliv některých tak zcela zásadních věcí, které by v tomto směru mohly změnit systém.

Já si myslím, že i to, co se navrhuje v novém zákoně, není otázka služebního zákona. Myslím, že i teď, když se podíváme na hospodaření třeba Technologické agentury, jak tam byly vynakládány finanční prostředky, tak myslím, že je to velmi zajímavé a systém skutečně změnu potřebuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu vicepremiérovi za jeho závěrečné slovo. Ptám se pana zpravodaje, jestli chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji. (Zpravodaj poslanec Vácha: Děkuji za slovo. Prosím o chvilku strpení.)

Pardon, pane zpravodaji, ještě se omlouvám. Ještě tady zaznamenávám návrh pana poslance Miholy, který stáhl pozměňovací návrhy D1 a D2. O tom dám hlasovat. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Miholy na stažení jeho návrhu pod písmeny D1 a D2.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 168. Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP