(Jednání pokračovalo v 11.28 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat po vyhlášené přestávce. Po poradě s legislativou a na základě výkladu jednacího řádu jsme dospěli k závěru, že postup, který je správný - že bychom měli postupovat tak, že se vracíme v procesu hlasování až k hlasování o zákonu jako celku, čímž prohlašuji všechna další hlasování za zmatečná. V současné době jsme v rámci schvalování zákona, kdy jsme odhlasovali všechny pozměňovací návrhy, a budeme hlasovat o zákonu jako celku.

Pan předseda Sklenák se hlásí.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jen dvě poznámky. Za prvé se neztotožňuji s tím výkladem, že by nebylo možné přesně v duchu jednacího řádu revokovat hlasování o pozměňovacím návrhu. Přesně tuto možnost jednací řád předvídá v § 63 odst. 5 písmeno c). Nicméně akceptuji názor legislativy, akceptuji vedení Sněmovny, že budeme takto postupovat, a jsme tedy před závěrečným hlasováním o zákonu jako celku.

Samozřejmě to, jakým způsobem Poslanecká sněmovna rozhodla, že v podstatě zredukovala senátní návrh na 1. leden, 25. a 26. prosinec, tak ten zákon v podstatě ztrácí smysl a logicky by bylo lépe ho nepodpořit. Nicméně za klub sociální demokracie chci říci, že pro ten zákon budeme hlasovat. Budeme pro něj hlasovat proto, protože nejsme na konci legislativního procesu. Ten zákon, pokud bude dnes schválen, odejde do Senátu a senátoři budou jednat o jeho konečné podobě. A budeme se snažit jednat s našimi senátory tak, aby nám zákon do Sněmovny vrátili právě v té podobě, jak nám jej sem poslali jako předlohu, a věřím, že poté Sněmovna rozhodne tak, že přijme tento zákon. Tolik zdůvodnění našeho dalšího postupu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. S přednostním právem ještě pan místopředseda Gazdík. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na tomto místě poděkovat panu řídícímu schůze, panu místopředsedovi Bartoškovi, že po poradě s vedením Sněmovny se zachoval moudře. Teď pominu zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ale my se tady nacházíme v místě, kdy bychom mohli vytvořit obrovský precedent. (Hovoří stále důrazněji.) Tímto precedentem by veškeré hlasování v Poslanecké sněmovně v podstatě skončilo, protože kterýkoli poslanec, který by při 250. pozměňovacím návrhu chtěl revokovat třetí pozměňovací návrh, tak by všechny ostatní návrhy mezitím byly neplatné a my bychom nic jiného nedělali než revokovali, revokovali a zmátli! Hlasování ve Sněmovně o pozměňovacích návrzích i o zákonech je o principu tady a teď! A jestli koalice, ať už jakákoli, která chtěla hlasovat pro zákon o prodejní době v maloobchodě, neuspěla, tak to rozhodně nelze měnit a revokovat tímto způsobem. Tak skutečně, milí kolegové, Poslanecká sněmovna nemá fungovat! Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, musím říci, že mi věcně, tedy obsahově, vůbec není po chuti, co se tady stalo a děje. A pokud poslanecký klub KSČM bude hlasovat v závěrečném hlasování pro ten návrh, tak věřte tomu, že nebudeme hlasovat pro onu okleštěnou verzi, která tady prošla. Jsem přesvědčen o tom, že tím, že legislativní proces bude pokračovat ještě v Senátu a že ze Senátu sem přijde zákon, který něco bude znamenat, který nebude pouze dojmem, že se něco řeší, ale bude obsahově odpovídat původnímu, alespoň původnímu úmyslu, tak již teď říkám, že poslanecký klub KSČM takový návrh podpoří. Pokud jej pustíme dále, pokud tedy pro něj teď budeme hlasovat, tak jenom právě proto, že očekáváme, že se na něm něco změní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP