(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Mám zde žádost o vaše odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení kartami.

 

Je zde žádost o zpochybnění proběhlého hlasování.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Pan předseda Votava měl námitku proti proběhlému hlasování. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 165, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 144, proti 5. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Ještě jednou zopakuji, o čem nyní budeme hlasovat. Budeme hlasovat o revokaci hlasování u pozměňovacího návrhu pod písm. A.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro revokaci tohoto usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 166, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 92, proti 67. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Revokovali jsme usnesení u pozměňovacího návrhu pod písm. A a z toho důvodu budeme opakovat hlasování. Já vás požádám, pane zpravodaji, abyste ještě jednou uvedl tento pozměňovací návrh, a před hlasováním vám dám slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Takže budeme hlasovat opakovaně o pozměňovacím návrhu pod písm. A pana poslance Romana Kubíčka. Jedná se obsahově o zúžení počtu svátků, které jsou vyjmenovány ze zákona, kdy nebude prováděn maloobchodní a velkoobchodní prodej. Je to na 1. leden, 25. prosinec, 26. prosinec a omezení 24. prosince od 14 do 24 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než dám hlasovat, s přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejsem tady tak dlouho jak pan místopředseda Filip, je to poprvé, co to zažívám. Já bych požádal o stanovisko legislativy, v jakém procesu projednávání toho zákona hlasování o pozměňovacích návrzích se nacházíme. Vaše věta "díky tomu, že prošla revokace, musíme hlasovat znova" je pro mě nejasná. Nevím, z čeho to vaše tvrzení vychází, a poprosil bych o krátkou přestávku, kterou byste vyhlásil vy, já si nebudu brát přestávku na jednání klubu, a poprosil bych o stanovisko legislativy, v jakém bodě se vlastně nacházíme. Možná ti, kteří tu jsou dvacet let, to vědí. Já tady jsem teprve pátým rokem, ještě jsem se s tím nepotkal a nevím, v jakém bodě a o čem dále máme hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já samozřejmě přestávku vyhlásím, ale zeptám se, v jakém rozsahu ji navrhujete? (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře, v tom případě vyhlašuji přestávku na pět minut na poradu s legislativou.

 

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin. Po pěti minutách mpř. Bartošek oznámil, že vzhledem k tomu, že jednání s legislativou ještě pokračuje, je přestávka prodloužena ještě o deset minut.)
Přihlásit/registrovat se do ISP