(10.40 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji. První hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem A pana poslance Romana Kubíčka. Tento pozměňovací návrh rozšiřuje výčet svátků o 1. leden, o 25. prosinec, 26. prosinec a upravuje prodejní dobu 24. prosince pouze na dopolední hodiny, do 14. hodiny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru prosím. (Nedoporučuje.) Pan navrhovatel? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 158, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců. Pro návrh 77, proti 63. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem D -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, patrně bude připomínka k proběhlému hlasování. Musíme chvíli počkat, prosím vás o strpení. Chci se zeptat pane poslanče, zda chcete zpochybnit hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Takže já poprvé v této sezóně... (Smích některých poslanců.) Hlasoval jsem pro, ale na sjetině mám zdržel se. A chtěl bych tímto zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Nechám o tom hlasovat. To znamená, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zpochybnění hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 159. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti 3. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Znamená to, že budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu A. Zaznělo, čeho se týká, zazněla stanoviska. Je potřeba to opakovat? Není.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro pozměňovací návrh A, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 160, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti 50. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Táži se, zda někdo chce zpochybnit hlasování, nebo můžeme pokračovat. Nevidím připomínku, v tom případě budeme pokračovat v hlasování. (Hluk v sále.) Požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, aby bylo dobře rozumět, o čem hlasujeme. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Podle schválené procedury schválení pozměňovací návrhu pod písmenem A se stává pozměňovací návrh pod písmenem C nehlasovatelným a my přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, pana poslance Kudely, který rozšiřuje vyjmenované sváteční dny ještě o Velikonoční neděli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru. (Nedoporučuje.) Stanovisko navrhovatele. (Stanovisko neutrální.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 161. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 102. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Je to návrh pana poslance Stupčuka, který rozšiřuje limit velikosti prodejny z 200 metrů čtverečních na 5 tisíc metrů čtverečních.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru. (Doporučující.) Stanovisko navrhovatele. (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 162, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců. Pro návrh 32, proti 109. Tento návrh byl zamítnut.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Chtěl bych poprosit před závěrečným hlasováním, protože by k němu teď došlo, o patnáct minut na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. V tom případě před závěrečným hlasováním vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku a pokračovat budeme v 11.01 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP