(9.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Foldynu, připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobré ráno. Já bych prostřednictvím paní předsedající chtěl reagovat na svého kolegu, který teď domluvil. Abychom věděli a pan kolega aby věděl, o co tady jde, tak by si musel nejdříve zkusit, co to je stát v tom hypermarketu o svátcích a dostat tu mzdu a zkusit z ní žít. To bylo platilo pro celou řadu z vás, kteří tady plédujete o svobodě, o všelijakých věcech, které prostě se mají najednou zabraňovat. Zkuste si žít za ty peníze, které ty holky tam dostávají za ty sobotu a neděle a za ty svátky, a pak byste teprv věděli, o co tady jde. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku, připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Kučeru, který vystupuje ke všem problémům, a já závidím jeho rozhled. (Smích a potlesk v sále.) Chtěl bych říci, že pokud si myslí, že mám přesvědčení, že nějaké tři svátky navíc někoho zničí nebo zraní, tak takovou představu opravdu nemám. Ale mám zájem, aby ti zaměstnanci, kteří i mě, když přijdu nakupovat, prosí, abychom to konečně schválili, tak jim vycházím vstříc. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Pane poslanče Foldyno prostřednictvím předsedající, když jsem studovala vysokou školu, tak jsem si přivydělávala na brigádách právě tím, že jsem pracovala v maloobchodě. A mohu vám říct, že svátky jsme my studentky a studenti brali s velkou vervou právě proto, že jsme za ně měli příplatky. Takže oni zase ne všichni jsou na tom tak, že se tomu vyhýbají, ale někteří to, že právě mohou mít ve svátek příplatek, vítají. Takže neberte to pořád tak paušálně, že všem tady pomůžeme. Ono některým z nich možná, kteří se tady, jak někteří tvrdíte, vám ozývají a chtějí to, tak zase se vám třeba neozývají ti, kteří o ty příplatky stojí a kteří jsou rádi za to, že si mohou trochu přivydělat díky tomu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A teď tady mám čtyři faktické poznámky: paní poslankyně Semelové, pana poslance Grospiče, pana poslance Foldyny a pana poslance Zavadila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych chtěla reagovat vaším prostřednictvím na paní poslankyni Adamovou. Víte, paní poslankyně, ono je něco jiného, když si přivyděláváte jako studentka, moje dcera a můj syn také si přivydělávali v Albertu, když studovali, chodili tam na brigádu, a ono je něco jiného, když tam ty pracovnice jsou nastálo a opravdu za ten mizerný plat, který dostávají, a prostě musí tam být, aby uživily rodinu. A pokud jde o ty svátky, že jste je s vervou brali, tak věřte tomu, že ty prodavačky by byly velice rády doma. Tak jim přidejme ty peníze, aby měly důstojný plat a nemusely chodit o svátcích, včetně nedělí do práce. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče. Poprosím, aby se sněmovna uklidnila, kolegové nepokřikovali ze svých lavic. Přestože je ta debata vyhrocená, měli bychom zachovávat pravidla slušného chování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vidím, že ta diskuse podtrhuje vážnost toho problému. Připojuji se ke svým předřečníkům. Také jsem oslovován téměř denně zaměstnanci těchto hypermarketů, mám mezi nimi i řadu známých, kteří prosí o to, abychom tento zákon co nejdříve schválili. A mohu také říci, že právě hypermarkety anebo ty velké prodejny využívají často, velice často, agenturní zaměstnance, využívají brigádníky a to je úplně jiný stav. Také tam řada lidí pracuje jenom na zkrácené pracovní úvazky, mají dělené směny, ty mzdy jsou velice nízké. A argumentovat tím, že si přivydělávají právě tím, že mohou pracovat ve dnech pracovního klidu nebo o svátcích a to jim zvyšuje tu mzdu, tak to je přece téměř národní ostuda. Ta mzda by měla být odpovídající a měla by plně pokrýt jejich životní potřeby. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Foldynu. Pan Foldyna stahuje, tak prosím pana poslance Zavadila, připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo, vážená paní místopředsedkyně. Já jen snad učiním dvě poznámky. První poznámka je vaším prostřednictvím vůči mé kolegyni z výboru pro sociální politiku Adamové. Ano, tomu rozumím, že studenti mají chuť, pracují a vydělávají si tam peníze, protože je potřebují nutně na to, aby mohli studovat. Ale tady je jeden argument, který tady nepadl. Ti kmenoví zaměstnanci nedostávají peníze za ty svátky, dostávají náhradní volno. To si prosím vás zjistěte. Já to zjištěné mám. Takže v tom je ten obrovský rozdíl, že zatímco ti lidé pracují o svátcích a v některých jiných profesích za to ty peníze dostávají, tak tady je nedostávají. A proto tak úpěnlivě žádají o to, nebo úpěnlivě je nadsazené slovo, ale žádají o to, abychom ten zákon prosadili. Takže to je první poznámka jenom k tomu, jak je placeno těchto x set, možná tisíc lidí. Spíš tedy tisíc lidí.

Druhá poznámka, to je jenom víceméně věcná věc, kde já mám za povinnost tady říci, že výbor pro sociální politiku 2. prosince projednával tento návrh zákona a přijal usnesení, ve kterém říká, že výbor pro sociální politiku podporuje senátní návrh. To je snad všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já jenom, protože tady padaly... Abychom věděli, o jaké ploše se bavíme. Tak tento sál má 305,77 metru čtverečního, takže se bavíme o dvou třetinách plochy tohoto sálu. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka. Myslím si, že ten, kdo pracuje a pracuje poctivě, by měl mít takový plat, aby ten plat byl důstojný i bez příplatků ve svátky. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Zareagoval bych tady na slova svého kolegy pana poslance Zavadila. Vážený pane kolego prostřednictvím paní předsedající, to, o čem jste tady vy hovořil a o čem tady hovořili kolegové, tzn. o zlepšení pracovních podmínek, o zvýšení platů, o tom, aby dotyční pracující nedostávali náhradní volno, o to přesně se mají zasazovat odbory. To je přesně role odborů. Pokud by ovšem odbory plnily svoji roli. Mně to v poslední době připadá, že odbory mají jedinou roli, a to je vystřelit své odborářské bossy do vysoké politiky. To je podle mě v poslední době jediná role odborů. Kdyby odbory skutečně plnily svou funkci, tak by to v těch hypermarketech nemuselo takhle vypadat. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se paní poslankyně Semelová, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Já bych vaším prostřednictvím chtěla kolegovi Kučerovi říci, aby ty odbory už opravdu nechal být, nikam nikoho nevystřeluje.

Já bych na vás chtěla apelovat, kolegyně a kolegové, abychom se na to podívali ještě z jiného úhlu. My se tady dohadujeme o zaměstnancích, o těch, kdo podnikají, kdo mají ty supermarkety. Neměli bychom se trošku zaměřit na to, co se v současné době děje, co se na Evropu hrne? Neměli bychom se semknout a více dbát na tu naši národní hrdost, na to, že tady sedm svátků budou uzavřeny ty supermarkety, že ti lidé budou pospolu, neměli bychom se spíše ubrat tímto směrem? My se tady dohadujeme, čeká nás tady ještě řada dalších zákonů, neměli bychom rozhodnout hlasováním, než se tady takhle překřikovat a zároveň dohadovat o tom, jestli podnikatelé přijdou o zisk, jestli náhodou někdo nebude hladovět? Prosím, dejme tomu čas a pojďme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, nyní prosím s faktickou paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, já bych vaším prostřednictvím také chtěla reagovat na pana poslance Kučeru. Jenom bych chtěla připomenout, že to byly právě odbory, které spustily kampaň za ty dny volna, o kterých dneska budeme hlasovat, a které se za ně perou také. To je jedna poznámka.

A druhá poznámka. Ono v těch velkých obchodních řetězcích je také vůbec problém, aby se lidé vůbec do těch odborů dostali nebo aby je tam zakládali, protože na mnoha místech, jakmile se mluví o odborech, tak ten člověk je vyhozený z práce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP