(17.00 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Co se týká snímání tibetských vlajek. Podle toho, jak jsem ještě včera hovořil s policejním prezidentem, oni tvrdí, že ty čtyři nebo pět případů, které byly zaznamenány, jsou schopni doložit a dokázat, proč se tak dělo. Dnes to řeší na tiskové konferenci. My se k tomu detailně určitě vrátíme ve čtvrtek na mimořádné schůzi, kdy bych chtěl tady každý ten případ jednotlivě rozebrat, vrátit se k němu a říct k tomu naši pozici včetně fotodokumentace. Z informací, které mám, tak jediné trestní řízení se vede pro přestupek, a to směrem k čínskému občanovi, který právě měl proti čínskému demonstrantovi sebrat tibetskou vlajku. Takže to je jediné stíhání, které policie zahájila, z veškerých těch incidentů směrem k tibetským vlajkám, a to je tedy stíhání Číňana právě proto, že aktivistovi protičínskému bral tibetskou vlajku.

Z mého pohledu platí stále to samé. Já jsem přesvědčen o tom, že policie neselhala, že ta opatření byla velmi rozsáhlá. Podobná opatření jste mohli zaznamenávat při návštěvě politiků Spojených států, Ruska a dalších, tzn. ta opatření byla podobně rozsáhlá. A já v ten čtvrtek bych byl rád, abychom se vrátili do historie při návštěvách ministryně zahraničí Spojených států, pana prezidenta Obamy a dalších politiků, jaká ta opatření byla, jakého rozsahu. A uvidíte sami, že ta opatření a uzavírky byly velmi obdobné, a dokonce bych řekl, že v některých případech v minulosti byly ještě rozsáhlejší.

Můj závěr. Policie jako celek neselhala. Chci policii poděkovat za práci, kterou odvedla. Každý den bylo v ulicích více než tisíc policistů. Žijeme v době bezpečnostního rizika, v době atentátu ve Francii a v Bruselu, a já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika v té době byla jedním z nejbezpečnějších míst na světě a jedním z nejbezpečnějších měst. Každý exces, který bude případně ještě dohledán, je potřeba vysvětlit. Pokud bude dohledán konkrétní viník, tak je potřeba ho označit a potrestat.

Na druhou stranu je potřeba opravdu říct, že policii je potřeba z mého pohledu spíše poděkovat. Nechci zametat pod koberec žádný z těch případů, o kterém jste hovořila, ale uvědomme si prosím, že konstatace špatné práce policie nebo jejích excesů nebo snaha policii stavět jakoby proti vlastnímu národu znamená, že každý jeden konkrétní policista to vztahuje na sebe. Já bych moc poprosil, abychom v těchto konstatacích byli opatrní. To není směrem k vám, paní kolegyně. Vy jste se toho teď samozřejmě, nechci říct, nedopustila. Ale moc prosím, abychom policii vždycky dali šanci ty věci vysvětlit. Dnes se o to velmi z mého pohledu dobře pokusil policejní prezident a já v tom chci pokračovat ve čtvrtek na schůzi tady s vámi do té doby, dokud nebudou všechny otázky zodpovězeny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Paní poslankyně položí doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Tak já respektuji to, že se o tom ještě budeme bavit, a vítám to. Znamená to tedy, že potvrdíte program té schůze a budeme v ní moci vystupovat. To je pro mě dobrá zpráva.

Druhá věc, kterou chci říct, je, že nezpochybňuji roli policie. Já chápu, jak je to složité. Na druhou stranu je naším úkolem upozornit na to, co není v pořádku. A domnívám se, že právě to máme říkat my jako poslanci. Vy jako vláda jste nám zodpovědní a my se musíme na tyto věci ptát. Doufám, že proto, že se ptám, tak že nedopadnu jako ten student z Vinohrad.

Potom bych vás ale chtěla ještě poprosit, když už se budete připravovat na tu mimořádnou schůzi, tak bych moc ráda, abyste do toho zapojil také roli čínské ambasády v Praze, protože jsou zde svědectví, že čínská ambasáda instruovala různé skupiny lidí, vytvářela nějaké desetičlenné skupiny, do jejich čela stavěla nějaké velitele. Podle svědectví dostali za úkol v případě demonstrujících nebo těch, kteří ponesou vlajku Tibetu, je překřičet (předsedající upozorňuje na čas), nebát se na ně vztáhnout ruku, pokud možno nezranit. Takže tuto roli bych potřebovala také objasnit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní poslankyně, já si myslím, že k vám jako ke každému občanovi České republiky se policie bude chovat s respektem a určitě nehrozí, abyste se v této zemi a v roce 2016 bála vyřknout svůj názor snad proto, že by vás někdo tedy zfackoval. To opravdu už vidím jako přitažené za vlasy.

Já moc prosím o jednu věc. Já jsem byl svědkem toho, jak před nedávnou dobou jeden mladý člověk říkal, že ho zbili tuším Romové, pořádaly se demonstrace na jeho podporu, aby se po půl roce zjistilo, že to vůbec nebyla pravda. Já jsem byl svědkem toho, kdy jsem si před měsícem na proruském webu přečetl, jak si policisté nasadili masky a šli v ulicích Prahy rozdmýchávat násilí s levicovými aktivisty, aby sami levicoví aktivisté dva dny poté řekli, že to byli fotbaloví fanoušci. Já moc prosím o jednu věc, a tou je zdrženlivost. Myslím, že všichni potřebujeme policisty, aby byli ochotni a schopni bojovat za tento stát se zločinem, aby cítili elementární oporu tohoto státu. To ovšem neznamená, že každý takový jeden, který pochybí, bude (nebude?) potrestán. Od toho jste v minulosti zřídili Generální inspekci bezpečnostních zdrojů a já jsem ten poslední, kdo chce rozporovat její činnost.

Takže určitě se o té věci budeme bavit. Já vám tady slibuji, že do úterka nejpozději dostanete obsáhlou zprávu k celé věci včetně fotodokumentace. A panu děkanovi jsem se osobně omluvil za neobratnost policistů, kteří, když se jdou zeptat na školu, jestli tam nevnikli cizí lidé, tak tu otázku mají klást nejpozději ve vrátnici, nemají chodit do vyšších pater a nemají zbytečně svou činností obtěžovat na akademické půdě. To je neobratnost, za kterou jsme se omluvili. A tam si stojím za tím, že policisté pochybili, a nerozporuje to ani policejní prezident.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní dávám slovo panu poslanci Kalouskovi, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, 29. března byla na Hradčanské náměstí svolána řádně ohlášená a magistrátem povolená pokojná demonstrace za účelem ochrany lidských práv v Číně, konkrétně v Tibetu. Po příchodu na místo se demonstrující dozvěděli a zjistili, že příchod na Hradčanské náměstí je zahrazen a že bezpečnostní riziko, které někdo vyhodnotil, bylo překlopeno do dopravně inženýrského opatření podle zákona o Policii České republiky a Policie České republiky uzavřela Hradčanské náměstí, čímž omezila shromažďovací právo občanů České republiky.

Já bych chtěl velmi poprosit, kdybyste nám mohl říct, jaké konkrétní riziko - ne že tady nějaké bylo a někdo to vyhodnotil - ale jaké konkrétní bezpečnostní riziko bylo shledáno tak vážným, že kvůli němu muselo být potlačeno ústavní právo shromažďovací. Kdo konkrétně o tom rozhodl. A jenom bych chtěl připomenout, že když tady byl pan prezident Obama a řada jiných významných návštěv, tak Hradčanské náměstí samozřejmě uzavřeno nebylo. Takže to muselo být nějaké opravdu výjimečné riziko.

A jestliže dnes na tiskové konferenci říkal pan policejní prezident, že už to v tu chvíli nebylo aktuální, neboť svolavatelé určili jiné místo, tak to byla zcela vědomá lež. Svolavatelé žádné náhradní místo neurčili, pouze tam přesunuli ten průvod v okamžiku, kdy jim policie oznámila, že je prostě nepustí na to místo, kam jim to magistrát povolil.

Takže já prosím o tyhle odpovědi, pane ministře, a prosím, aby byly velmi konkrétní. Ne že někdo někde v komisi. Kdo konkrétně rozhodl, jaké riziko, kdo to vyhodnotil a proč.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jestli dovolíte, přečtu tady chronologii, jak byl avizován zábor veřejného prostranství.

Dne 19. 2. 2016 oznamuje konání shromáždění na Hradčanském náměstí paní Kateřina K., a to na dobu od 27. do 29. 3. od půlnoci do 24 hodin každý z těchto uvedených dnů s tím, že účelem je pokojné shromáždění, které má vyjádřit nesouhlas s porušováním lidských práv v Číně a v Tibetu. Dne 22., tedy několik dní poté, ta samá žadatelka oznamuje totéž shromáždění na dny 28. až 30. 3. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP