(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Druhá věc, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu, je sociální program určitých kompenzací pro lidi, kteří budou muset z OKD odejít. To znamená, počítáme s tím, a vláda by to měla projednávat v příštích měsících, že zde bude poskytována určitá kompenzace, příjmová kompenzace, pro lidi, kteří budou muset z OKD odejít, tak aby se dokázali lépe vyrovnat s touto sociální situací. Čili nechceme je nechat jenom napospas stávající legislativě, ale vnímáme ten fakt, že v tomto regionu to může znamenat vysokou koncentraci nezaměstnanosti, zejména tedy na Karvinsku. Chceme, aby zde byl speciální vládní sociální program určený lidem, kteří budou muset z OKD odejít. A pak samozřejmě je to otázka aktivní politiky zaměstnanosti, podpory nových zaměstnavatelů, adresného umisťování lidí, kteří budou muset z OKD odejít se státní podporou do firem nových zaměstnavatelů. To je ta rovina aktivní politiky zaměstnanosti. A tam už několik měsíců Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu připravuje příslušné vládní dokumenty, příslušná organizační opatření. Chceme se také obrátit na fond globalizace, který má Evropská unie, abychom část těchto opatření financovali z tohoto fondu, protože právě ty velké a rozsáhlé problémy OKD jsou dány také globálním vlivem velmi nízkých cen uhlí.

Třetí věc se týká jednání s věřiteli a vlastníky této společnosti. Tato jednání velmi intenzivně probíhají ze strany vlády s touto společností. Jsou zvažovány různé varianty, které by státu co nejvíce umožnily v příštích měsících ovlivňovat restrukturalizaci OKD a ovlivňovat útlum v OKD. Je zřejmé, že alespoň část dolů OKD by mohla těžit ještě několik let, tzn. že bychom mohli zmírnit potenciální negativní dopady na zaměstnanost, ale bude to vyžadovat aktivní angažmá státu. Já chci říci, že vláda je k tomu připravena. A vláda je připravena posoudit všechny možné varianty, jak ovlivnit otázku zaměstnanosti OKD v příštích měsících a letech ve smyslu zmírnění negativních dopadů útlumu OKD a event. prodloužení těžby v těch dolech, kde to prodloužení těžby ještě bude možné. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se v průběhu procesu podařilo OKD zbavit dluhů, které ho tíží, protože to by samozřejmě podpořilo stabilizaci a udržení alespoň části zaměstnanosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane premiére. Kolega Šincl položí otázky v doplňujícím čase. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji panu předsedajícímu i za to, že mě nechal domluvit. Předpokládám, že bude takto přistupovat stejně spravedlivě i k jiným interpelujícím.

Nicméně jsem chtěl ještě oslovit pana premiéra dál. Jsem přesvědčený, že v první řadě je zapotřebí pomoci horníkům této společnosti a v druhé řadě uchovat, pokud to bude reálné, v rozumném rozsahu těžbu v perspektivních dolech. V žádném případě by se nemělo přistoupit k jakékoli formě výpalného těm, kdo OKD vytunelovali.

Nicméně mě zaujala ještě zajímavá otázka, která se objevila v médiích, a to se týká tzv. znárodňování. Vyslovil to pan prezident. Nějak nám neprozradil, jakým způsobem to ale myslel. Chtěl bych znát na to váš názor, jestli toto je vůbec reálné, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. A nyní pan premiér v otázce případného převzetí státem. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především OKD je plně privátní podnik. Vláda, nebo Česká republika ztratila majoritu v OKD někdy kolem roku 2001, 2002, tzn. fakticky je to firma, která už dnes je plně privátní. Především musí nést odpovědnost vlastníci a věřitelé společnosti. Vláda bude zvažovat všechny možnosti, s tím, abychom zohlednili za prvé udržení zaměstnanosti nebo regulaci zaměstnanosti, rozumné rozložení v čase a ekonomické náklady pro daňové poplatníky. Nebudeme postupovat tak, abychom riskovali finanční prostředky daňových poplatníků, aniž by to mělo reálný vliv na situaci v OKD a na zaměstnanost v OKD. Já myslím, že nepotřebujeme nějaké speciální zákony, které by se týkaly nějakého znárodňování OKD. To není součástí alternativ, na kterých vláda pracuje. Ale myslím, že jsou tady v rámci právního řádu standardní nástroje, které můžeme využít pro to, aby vláda mohla aktivně situaci OKD v příštích týdnech a měsících ovlivnit. Takže jsme připraveni a nevyžaduje to v tuto chvíli, abychom přijímali nějaký zákon, který by se týkal znárodňování OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane premiére, za vaši odpověď. A budeme pokračovat interpelací paní poslankyně Věry Kovářové k neúčasti členů vlády. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, když jsem vás v minulosti upozorňovala na sporadickou docházku některých ministrů na ústní interpelace, odpověděl jste mi přibližně v duchu, že dělají, co mohou, aby interpelace stíhali, a že v případě absence poskytují pěkné písemné odpovědi. To se ale neděje. Nejnovější důkaz vychylování vztahů mezi parlamentem a vládou z ústavních mezí mám k dispozici pár dnů. Na můj dotaz ohledně dotačních podvodů přednesený během ústních interpelací na 42. schůzi mi pan tehdy tradičně nepřítomný ministr financí později odpověděl písemně těmito slovy - cituji: "Odpovědi na vaše otázky jsem poskytl ve svém projevu na 43. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 23. března 2016." Tím tato - v uvozovkách - odpověď končí. Já to považuji za skandální. Pokud bychom toto připustili, tak nám jako poslancům mohou ministři příště rovnou psát, abychom si odpovědi na naše dotazy vygooglovali.

Vážený pane předsedo, zjednejte prosím pořádek a vysvětlete členům vlády, především panu ministru financí, že na ústní interpelace je třeba docházet a v případě absence poskytnout slušnou odpověď. Jsem přesvědčená, že sociální demokraté mají zájem o udržení parlamentní demokracie. Tolerování popsaných výstřelků ji podkopává. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové i za dodržení času k interpelaci k úvodní otázce a pan předseda vlády je připraven odpovědět. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že bude užitečné, pokud si nechám zpracovat statistiku účasti ministrů a ministryň na interpelacích tady v Poslanecké sněmovně. Čili já o zpracování takové statistiky požádám a poté ji samozřejmě zveřejním tak, aby bylo zřejmé, jak to ve skutečnosti tedy je s účastí tady v Poslanecké sněmovně na ústních interpelacích. Na základě této statistiky budu hovořit s těmi ministry, kteří mají nejhorší výsledky, a požádám je, aby se interpelací účastnili.

Pokud někdo z poslanců či poslankyň není spokojený s odpovědí na interpelaci, má možnost zařadit tuto interpelaci na projednávání Poslanecké sněmovny formou písemné interpelace, kde se s odpovědí nevyjádří souhlas. Čili myslím si, že parlament má mechanismus, jak dosáhnout toho, aby taková event. nedostatečná odpověď, kterou tady např. paní poslankyně citovala, byla samostatně projednávána tady na plénu Poslanecké sněmovny. Vyžaduje to ale použití toho příslušného mechanismu.

Jinak si myslím, že máme, doufám, všichni, jak jsme tady, zájem na tom, aby v České republice zůstal parlamentní demokratický systém. A jeho součástí je odpovědnost vlády vůči Poslanecké sněmovně, kterou samozřejmě Poslanecká sněmovna uplatňuje i prostřednictvím poslaneckých interpelací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo vlády. Paní kolegyně Kovářová má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji panu předsedovi za vysvětlení. Jak před nějakým časem řekl ještě jako opoziční poslanec na půdě Poslanecké sněmovny, a já s tím zcela souhlasím - cituji pana premiéra: "Jsou to skutečně trošku podivné interpelace v situaci, kdy tady předseda vlády není." A já dodávám, že interpelace jsou stejně podivné, když někteří členové vlády na dvě třetiny ústních interpelací z nejrůznějších důvodů nemohou dorazit nebo na interpelace dlouhodobě nedocházejí. To si říká buď o výměnu ministrů, nebo o změnu systému. Podle mého názoru to je také věc úrovně, respektu a autority Poslanecké sněmovny jako takové. Vláda odvozuje svoji legitimitu od důvěry Poslanecké sněmovny, nikoliv naopak. Věřím, že s touto tezí a jejími nutnými důsledky souhlasí i pan premiér.

A ještě podotýkám, pane premiére, ústní interpelace mají kouzlo v tom, že se na ně dá dostat odpověď okamžitě. Kdežto písemné trvají opravdu dlouho.***
Přihlásit/registrovat se do ISP