Neautorizováno !


(19.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

A dovolte mi ještě poznámku k těm anonymním akciím, když tady premiér říkal, jaký je to problém a že už na to sociální demokracie upozorňovala dávno, a čestně přiznal, že to bylo na jaře 2013, to znamená v době Nečasovy vlády, kdy to byla Nečasova vláda, která prosadila právě na jaře 2013 konec možnosti skrývat se za anonymní akcie. Ale já nemohu při téhle příležitosti, protože jste u toho řada z vás byla, kteří chodíte na jednání Poslanecké sněmovny, kdy jsem předčítal koaliční smlouvu a prohlášení vlády, kde se koaliční poslanci nebo koaliční strany zavazují, že nebudou podporovat a odmítají nadále skutečnost, že má někdo, kdo nerozkryje vlastnictví, že by měl dostat dotaci či nějakou veřejnou podporu. Doslova se tam uvádí, že zamezíte poskytování podpor a dotací neznámým vlastníkům firem, přičemž jste už dvakrát toto programové prohlášení vlády vlastně porušili. Poprvé v energetickém zákoně, kde jsem tady upozorňoval na fakt, že novela, která přišla, byla malinká a krátká, ale umožňuje žadatelům (důrazně:) v agrárním sektoru, podotýkám a zdůrazňuji, nerozkrývat vlastnictví při získávání dotací. To jste odsouhlasili, vážení vládní poslanci. A podruhé to bylo v zákoně o veřejných zakázkách, kde zahraniční firmy na rozdíl od českých nemusejí rozkrývat své vlastnictví a stačí čestné prohlášení a la Čapí hnízdo. Stačí čestné prohlášení, a splňujeme. Já jsem tady na to konto, byla o tom i diskuse na výboru pro veřejnou správu, říkal, že to je nefér a že se měla vláda více snažit a tuto výjimku si vymínit, protože zkrátka a dobře přináší ty problémy, se kterými teď pracujeme.

Dvakrát, přátelé, vládní poslanci, jste toto porušili už v tomto volebním období. Takže nás ta Čapí hnízda zase čekají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. První faktickou poznámku má přihlášenou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že všichni z nás, co jsme tady vydrželi takto dlouho, jsme až dneska pochopili ten předvolební claim, který mělo hnutí ANO na svých billboardech. A ten claim zněl: Aby se za nás naše děti nestyděly. Takže myslím, že všichni jsme v souvislostech, o kterých tady hovořil pan vicepremiér, pochopili, že skutečně pro něj jsou děti víc než stát, firma a všechno ostatní.

Ale chtěla jsem poprosit, jestli by bylo možné, aby někdo z kolegů z ČSSD, asi pravděpodobně pan předseda klubu Sklenák, jestli bych mohla poprosit, přizval na toto jednání pana premiéra. Mně skutečně připadá velmi nedůstojné, že jednáme tady ve tři čtvrtě na osm, pan ministr Babiš tady dlouhou dobu nebyl, přišel o tři nebo čtyři vystoupení, mohl se na to samozřejmě dívat ve své kanceláři. Ale řešíme tady takto závažnou věc. Jsou tady dotazy jak na pana vicepremiéra Babiše, tak na pana premiéra. A on tady není přítomen.

Prosím tedy zdvořile prostřednictvím pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Bartoška, aby požádal předsedu poslaneckého klubu ČSSD, aby požádal pana premiéra o jeho přítomnost. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já tak tedy činím. Ale než udělím slovo, pane předsedo, přečtu omluvenky. (Předseda Sklenák už stojí u mikrofonu.) Od 19 hodin se z rodinných důvodů do konce jednacího dne omlouvá Marian Jurečka. Dále se od 19.15 do konce jednacího dne z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Vyzula. A dále se od 19.30 do půlnoci z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

A nyní tedy vaše faktická poznámka, pane poslanče. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem se tedy hlásil s přednostním právem, ale možná mi budou stačit i ty dvě minuty. Paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, bych rád sdělil, že pan premiér se musel vzdálit z toho důvodu, že je na cestě do Francie, kde ho zítra čeká jednání s francouzským prezidentem a premiérem, mimo jiné o ochraně evropských hranic, což je jistě velmi důležité i v kontextu jednání této Poslanecké sněmovny. Ale viděli jste, že se pan premiér tohoto bodu na začátku účastnil a i vystoupil a přistupoval k tomuto bodu velmi zodpovědně.

Jednáme tady více než čtyři hodiny. Myslím, že jsme se leccos zajímavého dozvěděli. (Smích v pravé části sálu.) Něco jsme se nedozvěděli. Ale mám pocit, že dneska tu debatu už dále nejsme schopni posunout. Za sebe mohu říct, říkal jsem to i panu ministru Babišovi do médií, mě zajímaly zejména dvě odpovědi na mé otázky. Ty nějakým způsobem zodpovězeny byly. A za sebe musím říct, že další krok, na který já budu čekat, jsou výsledky policejního vyšetřování a výsledky šetření OLAFu. A do té doby si asi nebudu schopen udělat takový závěr, jaký po uzavření těchto vyšetřování.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zveřejnění výsledků policejního šetření ve věci Čapí hnízdo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestli tomu dobře rozumím, jedná se o procedurální návrh. (Ano.) Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám hlasovat bez rozpravy. (Vpravo se hlásí poslanec Stanjura.) Za předpokladu, že se jedná o to, že chcete vznést pozměňovací návrh k předloženému procedurálnímu návrhu, udělím vám slovo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo. Mám protinávrh, abychom schůzi přerušili na pět minut. Vím, že vládní poslanci při rychlosti šetření policie tak složité kauzy si představují, že to skončení policejního vyšetřování by možná mohlo být až v příštím volebním období. To by se vám líbilo. Takže pokud si potřebujete odpočinout, tak navrhuji přerušit schůzi na pět minut a pak můžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. (Hlásí se poslanec Kalousek.) Opět se jedná o pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu? (Ano.) Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zajisté. Jedná se o alternativní pozměňovací návrh. Navrhuji schůzi přerušit na šest minut. (Pobavení v sále.)

A chci se při té příležitosti zeptat, jestli si vážně děláte legraci. Tady přece nezní ta otázka, a vy jste to slyšeli, tady nezní ta otázka tak, jestli policie vyšetří trestný čin, nebo OLAF vyšetří trestný čin. Ta otázka zní, jestli je únosné, aby po dobu vyšetřování garantem dotací za Českou republiku byla osoba podezřelá z dotačního podvodu. Už jenom samo o sobě to vylučuje prostě ten váš protinávrh. Takže prosím, abychom si to během těch šesti minut rozmysleli.

Současně bych se vás rovněž chtěl zeptat, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, jestli jste také jako já a jako pan premiér slyšel pana místopředsedu vlády lhát na mikrofon. Protože člověk, který ještě před měsícem říkal, že opravdu neví, kdo byl vlastníkem těch anonymních akcií, dnes tady řekl, že to byly osoby blízké. Takže je to prostě usvědčený lhář! (Předsedající: Pane předsedo, omlouvám se.)

Co si myslíte, že na tom ten OLAF ještě vyšetří? Na tomhle faktu? (Výkřiky ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu zazněl, to znamená... Evidoval jsem žádost o vaše odhlášení, já tak učiním a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami. Budeme tedy postupovat tak, jak přicházely pozměňovací návrhy, přičemž první je přerušení na šest minut, druhý je přerušení na pět minut a poté procedurální návrh předsedy Sklenáka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP