Neautorizováno !


(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan premiér Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že mohu být stručný v této věci a nebudu zabírat čas pro další přihlášené, kteří se přihlásili k programu schůze.

Především bych chtěl na začátek poznamenat, vážené kolegyně a vážení kolegové, že koalice prokázala dobrou vůli, když schválila program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána na žádost opozičních stran. To vůbec není obvyklé v této Poslanecké sněmovně, a už tady bylo zmiňováno, že jsem byl představitelem opozice v minulém volebním období, a mohu říci, že tehdejší vládní většina naprosto důsledně zamítala programy mimořádných schůzí, které jsme se snažili jako opozice svolat. Podle mého názoru toto, co jsme učinili jako vládní většina, jsme udělali pro to, aby tady byl příspěvek k nějakým normálním vztahům mezi vládou a opozicí. To za prvé.

Za druhé chci konstatovat, a sedím tady celou dobu, poslouchám rozpravu, která zde probíhá, od samého začátku, a musím říci, že průběh schůze, vystoupení, která zde zazněla, nezměnila můj názor na správný postup v celé věci. Myslím si, že není možné, abych já jako předseda vlády, kdokoli z koalice, kdokoli z tohoto parlamentu suploval vyšetřovatele, suploval státní zástupce, anebo dokonce suploval soudce. Je třeba vyčkat na výsledek vyšetřování. Celá věc je vyšetřována Policií ČR, jak je známo z veřejných zdrojů, celá věc je vyšetřována Evropským úřadem proti podvodům, jak je známo z veřejných zdrojů. Je zřetelné, zřejmé a vláda na tom má silný zájem, aby to vyšetřování bylo nestranné, aby to vyšetřování bylo důsledné. A přirozeně ani do vyšetřování policie ani do vyšetřování OLAFu vláda nemůže a ani nechce žádným způsobem zasahovat. Poskytneme pro obě vyšetřování všechny potřebné podklady, pokud budou po vládě jakékoli podklady vyžadovány.

Chci také připomenout, že k celé věci, která je dnes předmětem diskuse, došlo před zahájením funkčního období této vlády. Dotace byla poskytnuta předtím, než tato vláda zahájila svoji činnost, dotace a její poskytnutí bylo opakovaně kontrolováno, tak jak už tady zaznělo, předtím, než tato vláda zahájila svoji činnost.

Byly tady zmiňovány anonymní akcie jako něco, co je s touto záležitostí silně spojeno. Zmiňoval to tady i pan předseda klubu ODS Stanjura. Rád bych tady také jednu věc, alespoň jednu věc připomenul, a to je to, co se odehrávalo v této Poslanecké sněmovně shodou okolností v roce 2009 a co se tady odehrávalo shodou okolností v roce 2010. Dvakrát jsem jako poslanec, tehdy opoziční, předkládal návrh na zrušení anonymních akcií. Poprvé jsme to udělali s kolegy poslanci Tejcem a Liškou v roce 2009. Víte, jak to dopadlo? Tehdejší vládní většina, nebo tehdejší pravicová většina pod vedením ODS projednání toho zákona zablokovala a do voleb už se to díky obstrukcím, které mu byly kladeny, nestihlo projednat. Takže první pokus, snažili jsme se zrušit anonymní akcie, tehdy tomu pravice zabránila. Hned po volbách v roce 2010 jsme předložili ten návrh znovu. Chtěli jsme zrušit anonymní akcie. Ze strany pravice bylo argumentováno, že to je normální nástroj pro podnikatelské investice a proč tedy něco takového vůbec jako sociální demokraté navrhujeme. Víte, jak to v tom roce 2010 dopadlo? Návrh samozřejmě neprošel. Dva pokusy zrušit anonymní akcie, ti, kteří tady dnes vystupují, kritizují tuto věc, tak sami, jejich politické strany, jejich politická hnutí, působili proti zrušení anonymních akcií. A já si to dobře pamatuji a mohu to kdykoli potvrdit a kdykoli dosvědčit. Bylo to úplně stejné. Ty anonymní akcie nakonec byly zrušeny až v roce 2013. A čtyři roky poté, kdy jsme to tady poprvé navrhli, teprve došlo k tomu, že na jaře 2013 byl definitivně schválen zákon, který akcie na doručitele zrušil.

Myslím si, že to je úplně stejný příběh, jako byl se solárními elektrárnami. Ta věc tady také dneska v diskusi byla zmiňována. Moc dobře si pamatuji, jak zde byla snaha solární boom zregulovat zákonem, a pamatuji si moc dobře, kdo tady navrhoval z pravice, aby se ty věci odkládaly, přerušovaly, kdo se je snažil vyřadit z programu schůze, jenom aby se ta regulace neprojednala včas, jenom aby se ještě stihly poskytnout, vyplatit dotace do této oblasti.

Chtěl bych požádat kolegy zprava, protože tady zazněla celá řada vystoupení, řada z nich byla silně moralizujících, abyste nespoléhali na to, že máme krátkou paměť a že si nepamatujeme, jak některé věci tady proběhly. Vyčkejme na výsledek vyšetřování, ať nám policie, ať nám OLAF položí na stůl fakta, a na základě konkrétních faktů jednejme. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane premiére. Eviduji tři faktické poznámky. První pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Fiala a další. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V souladu s jednacím řádem chci reagovat na slova svého předřečníka pana premiéra. On označil citace jeho slov za moralizování. Citovali jsme vaše vystoupení ze stenozáznamu, pane premiére. Pane premiére, jestli byste mohl poslouchat. My jsme citovali vaše vystoupení a vy jste teď řekl do mikrofonu, že jsme moralizovali. Ale to byla vaše slova. Tak se podívejte do zrcadla. Když se vám to nelíbí, tak si to tam vyříkejte před tím zrcadlem a řekněte takhle tedy ne, takové moralizování, to tady nebude.

A co se týče příběhu o podpoře solárních baronů, tak to říkejme, tak jak to bylo. Já jsem v roce 2009 nebyl členem Poslanecké sněmovny. Ale první zpráva z ERÚ dorazila na Úřad vlády v okamžiku, kdy už tam byla úřednická vláda po pádu vlády Mirka Topolánka. Ne. Bylo to sice ve volebním období 2006-2010, to je pravda. Ale bylo to v okamžiku, kdy už úřadovali úplně jiní na Úřadu vlády a jiní členové vlády byli.

A za druhé, byli jste to vy, kteří jste to spustili. Je to takové, jak ten pyroman je současně dobrovolný hasič, zapálí ten oheň a pak jede hasit a ještě chce medaili za to, jak ten požár uhasil. To je přístup ČSSD v otázce podpory solárních baronů. Najděte si ve stenozáznamu, co tady říkal můj kolega, shodou okolností z našeho kraje, Martin Říman. Přesně vás před tím varoval. A mnozí z vás, kteří tady seděli, jste se mu smáli a ani jeden hlas z poslaneckého klubu ODS nepřišel pro podporu tohoto zákona. Ani jeden hlas. Jestli s tím máte problém, jestli zase hledáte viníka, tak je stejné doporučení jako v bodě jedna. Zrcadlo. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další, pan předseda Fiala s faktickou poznámkou. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Petr Fiala: Teď jsme od pana premiéra slyšeli, že je přesvědčen o tom, že postupuje správně, a říkal: je potřeba počkat, až se celá ta věc prošetří, až ty orgány, které to prošetří, dají nějaké stanovisko, až to prošetří policie, a pak případně se dá teprve jednat.

Já bych vám, pane premiére, a nepovažujte to za nějaké moralizování, připomněl vaše slova z prosince 2010. Cituji: Podle přesvědčení sociální demokracie by měl premiér ministra odvolat. Odvolat z funkce do doby, než celá věc bude prošetřena policií, než bude jasné, jak se vše odehrálo. Tolik citát z vašeho vystoupení. To asi nepotřebuje další komentář. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, připraví se pan předseda Černoch. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP