Neautorizováno !


(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já to dneska neudělám, možná někdo z kolegů, ale možná vám ocitujeme komentáře Martina Komárka z let, kdy ještě nebyl členem hnutí ANO. Tak ostrá slova jsem já nikdy na adresu Andreje Babiše nepoužil. Tak možná bude příležitost v rozpravě se k tomu vrátit. Možná i pan poslanec Komárek řekne, kdy obrátil svůj názor, a distancuje se od svých článků, kdy velmi tvrdým způsobem zpochybňuje samotnou osobu podnikatele Andreje Babiše.

A věřím, že nebudeme jediní - teď se dívám na členy jiných vládních stran. Už jsme tady dneska slyšeli citace bývalého vůdce opozice, dnešního premiéra Bohuslava Sobotky. Mnohé z vás, kolegové, já si to pamatuji, (nesrozumitelné), bychom mohli citovat úplně stejně, jak jste byli přísní na členy bývalé vlády. Jak jste říkali, kdy mají rezignovat okamžitě, druhý den a počkat si na policejní vyšetřování. A dneska tak přísní nejste.

Můj dotaz na vás je: Mýlili jste se tehdy? Nebo se mýlíte dneska? Anebo ta svoje přísná měřítka uplatňujete podle toho, kdo je zrovna ve vládě? Když jsme v opozici, tak jsme přísní, a když jsme ve vládě, tak jsme chápaví. A jsou to vaše vlastní slova. Tak je použijte znova, anebo řekněte: Tehdy jsme se mýlili. Oboje je čestné. Ale říkat: Po vás to chceme, ale vy to po nás nemůžete chtít, chápejte, máme křehkou koalici, mohla by se nám rozpadnout vláda. Jako by to neplatilo o každé koaliční vládě. To přece platí vždycky, pokud bude koaliční vláda. Protože pokud má problém jeden člen koalice a ostatní strany na něj tlačí, ať to vyřeší, tak to ohrožuje stabilitu a soudržnost koalice. Ale ty principy buď platí, nebo neplatí. Anebo, kolegové sociální demokracie, platí, když jste v opozici, a když jste ve vládě, tak neplatí.

Rád si počkám na vaše odpovědi a na vysvětlení toho pro mne nepochopitelného rozdílu z vašeho vystupování v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a z vašeho přístupu v roce 2016.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Tím, že byl první v rozpravě, tak si vysloužil... Prosím. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon odmítá, vystupoval za navrhovatele.) Aha, za navrhovatele. Takže to bylo úvodní slovo navrhovatelů.

Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Kalousek. Pardon, ale ještě před ním s faktickou poznámkou - pardon, pane poslanče Schwarzi, faktická poznámka může být k něčemu, co už bylo předneseno. Takže nyní pan předseda Kalousek, po něm vaše faktická poznámka. Omlouvám se. Úvodní slovo není rozprava, omlouvám se. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, už budu velmi stručný, protože, znovu opakuji, nechci tu - snad ani nemohu říct diskusi, nechci ten kabaret, který tady předvedl pan předseda ANO a ministr financí, jakýmkoliv způsobem rozvíjet. Je mi opravdu jedno, kolik dětí, kolik psů, kolik klisen a kolik žiraf, kolik anonymních vlastníků a kolik anonymních akcií. To, co se musí vyšetřit, nechť vyšetří Policie České republiky a nechť vyšetří OLAF. Jakékoliv invektivy tady zazní a zítra nějakým způsobem budou uveřejněny, tak pan ministr financí řekne, že je zveřejnila Bakalova či Soukupova média, a dostatečným způsobem to zase vysvětlí Babišova média a jeho lokajové, bývalí kolegové pana poslance Komárka, ať už se jmenují Plesl, Kamberský nebo Léko. To je úplně jedno a ta diskuse nikam nepovede.

Znovu si dovoluji obrátit vaši pozornost k jedné jediné věci, o které jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna to stanovisko musí zaujmout. Jsme součástí Evropské unie, jsme jednou ze zemí osmadvacítky, jsme součástí finanční periody 2014 až 2020. Je to pravděpodobně poslední perioda, kde nejsme čistými plátci, to znamená, kde více dostáváme než čerpáme. Strážcem poctivosti těchto dotací je auditní orgán České republiky, za který politicky odpovídá jak české, tak evropské veřejnosti ministr financí.

My jsme se dostali do situace - a teď odhlédněme od toho jak, určitě to není vina nikoho z nás. Myslím si, že to je vina prostě chamtivosti velkého podnikatele, který si chtěl sáhnout pro peníze malých podnikatelů, ale o tom se můžeme tisíckrát hádat. Ať už se to stalo jakkoliv, dostali jsme se do situace, kdy ten náš supervizor přes evropské dotace, ten strážce evropských dotací, je vyšetřován Evropským úřadem pro dotační podvod. Chápu, že to někdo může vnímat jako nespravedlnost. Ale snad dokonce i pan poslanec Komárek musí pochopit, že to není normální a že v téhle pozici Česká republika v rámci Evropské unie je v mimořádně nekomfortní situaci. A že bychom jako Poslanecká sněmovna měli říct, že v této situaci být nechceme. Anebo řekněte, že v té situaci být chcete. Ale pak každý z nás za to převezme svoji odpovědnost.

Prostě za klub TOP 09 a po konzultaci s kolegy, protože to nepředkládám úplně autonomně, mluvil jsem o tom s panem předsedou Fialou i s panem předsedou Černochem, tak si troufnu říct, že i po konzultaci s ostatními opozičními kluby je nás tu hodně, kteří v téhle situaci nechtějí být. Nechtějí, aby Česká republika jako jediná země v Evropské unii měla svého supervizora v evropských dotacích v pozici vyšetřovaného a podezřelého z dotačního podvodu. To je fakt blbý, jo. Promiňte, je to opravdu blbý. I kdyby to bylo tisíckrát hořký, tisíckrát nespravedlivý, je to opravdu blbý. A v téhle situaci bychom se ocitnout neměli.

Proto si v rámci diskuse dovoluji navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády o taková opatření, v jejichž důsledku by osoba podezřelá z dotačního podvodu nebyla odpovědná za auditní orgán České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní tady mám tři faktické poznámky v reakci na vystoupení pana předsedy Kalouska. Nejprve pan poslanec Bronislav Schwarz, po něm pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Jaroslav Borka.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý podvečer. Musím v rychlosti do dvou minut a jenom pragmaticky, bez urážky na pana ministra a na jeho Čapí hnízdo.

Prosím vás, já mám to štěstí i tu smůlu působit několik let v ropech, to je regionální operační program. Pro ty, co to neznají, tak jenom pragmaticky zopakuji, co se tady řeší. Většina lidí z ODS rozjížděla regionální operační programy. Stanovila pilíře neboli kopečky peněz, na co se můžou brát dotace. Tenhle pán se svými známými prostě si udělal projekt, ten projekt odpovídal tomu, co oni schválili. Následně poté největší supervizor pan Kalousek v pozici ministra financí to zkontroloval a nikdy na nic nepřišel. A teď najednou se to hodí a po osmi letech se na někoho, na kohokoliv z nás, teď se to trefilo na něj, vytáhne, že ten projekt je špatný.

Tak se zeptám pragmaticky jako člověk, který v ropech sedí, proč jste mu tu ROP dali, když ten projekt byl špatný. A proč při kontrole se na něco nepřišlo? To je jednoduché. To je všechno, co jsem vám chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Faktická poznámka pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Jaroslav Borka, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Využiji jenom faktickou poznámku. Zareaguji krátce. To, co tady právě říkal kolega poslanec Schwarz o těch dotacích. Zaregistroval jsem v médiích, všude to bylo psáno, že dotace jsou pro malé a střední podniky, které by měly problém s ufinancováním toho projektu, nedosáhly by na takový úvěr, na takové finanční zdroje. K tomu jsou určeny. Dneska jsem tady v té úvodní sebechvále pana ministra slyšel, jak ten Agrofert holding vydělává obrovské miliardy, jak platí obrovské daně. To je ta firma nebo to je ten subjekt, který nedosáhne na takové peníze? Přece pro takový Agrofert nemůže být takový problém dosáhnout na padesátimilionový úvěr. Jak to tedy je? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP