Neautorizováno !


(18.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nevím, podle jakých kritérií byl vybírán jeho ředitel. Faktem je, že se jmenuje Bureš. (Potlesk zprava.) Takže odbor 52, auditní orgán, s panem ředitelem Stanislavem Burešem je ten supervizor všech evropských dotací všech devíti programů z Evropské unie. Do konce roku 2012 jsme měli přenesenou působnost, kdy Ministerstvo financí mělo pouze auditní orgán a ve všech ostatních operačních programech výkonní auditoři podléhali správcům programů. Od 1. 1. 2013 na diktát Evropské unie, jinak to nešlo prosadit, máme ten audit centralizovaný, je pod Ministerstvem financí a odpovídá za něj ministr financí.

A teď si představte, milé kolegyně, milí kolegové, že vůči celé Evropské unii, vůči celé osmadvacítce, vůči Evropské komisi Česká republika má tohohle supervizora, tohohle superkontrolora, člověka, který je podezřelý z dotačního podvodu a důvodně vyšetřovaný evropským úřadem OLAF z dotačního podvodu. A znova kladu kontrolní otázku: Kolik si myslíte, že takových zemí v Evropské unii je? Já teď nesoudím, protože to rozhodnutí musí udělat OLAF. To rozhodnutí musí udělat Policie České republiky, která to buď předá, nebo nepředá, pak soud, který to odsoudí, nebo neodsoudí. Ale to jsou léta! Všichni víme, že to jsou léta. A celá ta léta bude pan předseda vlády Sobotka, pan ministr zahraničí Dienstbier (!) a paní ministryně Šlechtová chodit do evropských orgánů a říkat: Náš supervizor, náš supervizor a náš superauditor je tedy podezřelý z dotačního podvodu. Ale my to myslíme poctivě a upřímně, soudruzi.

A tohle je ta jediná věc, ke které podle našeho názoru Poslanecká sněmovna musí zaujmout politické stanovisko. Ne úřední. Ne právní. Nemůžeme suplovat roli orgánů činných v trestním řízení ani soudů. Musíme ale dát jasné politické stanovisko: Je, či není únosné pro Českou republiku, aby její supervizor evropských dotací byl podezřelý, důvodně podezřelý z dotačního podvodu? Je, nebo není to únosné? Na tu otázku si musíme odpovědět sami.

Kdyby ministr podléhal zákonu o státním zaměstnanci, tak je to velmi prosté. Prostě každý ministr by toho státního zaměstnance podle nového služebního zákona postavil mimo službu, a až by to bylo jasné mimo jakoukoli pochybnost, tak by ho buď vykopl, nebo ho do té služby vrátil. Na ministry se nic takového nevztahuje. Na ministry se vztahuje politická odpovědnost předsedy vlády. A předseda vlády se musí této Sněmovně podívat do očí a předseda vlády se musí podívat do očí všem 27 evropským partnerům a předsedovi Evropské komise a předsedovi kontrolního výboru Evropského parlamentu a říct: Je to únosné, že můj supervizor evropských dotací je podezřelý z dotačního podvodu. Anebo uznat, že to fakt jako únosné není, a udělat proto nějaké opatření, které těžko může udělat někdo jiný než předseda vlády.

My jsme svolali mimořádnou schůzi ne proto, abychom si prosadili nějaké konkrétní jasné řešení. Myslíme si, že nám nepřísluší. My jenom cítíme povinnost ochránit Českou republiku od té gigantické ostudy, protože se domníváme, že předseda vlády nemá říkat svým evropským partnerům, že to je únosné. Myslíme si, že takovou otázku vůbec nemá dostat. A proto - myslím si, že je to fér předtím, než bude schůze zahájena - vám chci říct, že načtu velmi jednoduché, myslím si velmi neagresivní usnesení k diskusi, kdy po konzultaci s lídry ostatních klubů, se kterými jsme schůzi svolali, navrhnu Sněmovně, aby požádala předsedu vlády, aby učinil opatření, v jehož důsledku osoba podezřelá z dotačního podvodu nebude odpovědná za auditní orgán České republiky. Nic víc, nic míň.

Myslím si, že osoba podezřelá z dotačního podvodu z definice nesmí (s důrazem) být odpovědná za auditní orgány České republiky. A upřímně řečeno, ještě před dvěma lety, kdybychom se kohokoli zeptali, jestli si tuhle situaci umíte představit, tak byste se všichni rozesmáli. Nepředstavitelné, že za Českou republiku by za auditní orgán odpovídala osoba podezřelá z dotačního podvodu! Nicméně teď to tak trochu představitelné je za předpokladu, že to opatření učiní, či neučiní pan premiér. A myslím si, že Poslanecká sněmovna je tu od toho, aby toto politické stanovisko zaujala. Ne vyšetřování. Ne rozhodování. Já nemám sebemenší důvod říkat, že pan ministr Babiš je podvodník. Já se vám přiznám mezi čtyřma očima, že si to myslím. Ale nemůžu to tvrdit. Ale mohu tvrdit, mohu tvrdit, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má právo chtít, aby garantem evropských dotací byl kdokoliv - kdokoliv - jiný než osoba podezřelá z dotačního podvodu. To si myslím, že je minimum, které tato Poslanecká sněmovna po svém premiérovi může chtít, a já budu trvat na tom, aby to chtěla.

Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v podstatně kratším čase než předřečníci sdělil postoj poslaneckého klubu KSČM ke svolání mimořádné schůze k tématu, o kterém již od 15.30 vedeme dlouhé, místy plamenné, místy do osobních poloh jdoucí, avšak marné zatím řeči.

Chci říci, že vyjádření, které představitelé Komunistické strany Čech a Moravy i poslaneckého klubu v uplynulých dnech a týdnech ke kauze, resp. k tématu, protože zatím kauza, až jak policie, že?, vyšetřuje, až jak OLAF, že?, ale to není náš problém, vyplývalo, že chceme, aby se Sněmovna věcí zabývala, a proto tedy podpoříme návrh programu mimořádné schůze, zejména proto, že se tady ukazuje potřeba konečně nastavit jasná pravidla. Tady je mnohokrát, i v předvolebních kampaních se mluvilo o jasných pravidlech, stejných podmínkách pro všechny a já nevím, o čem všem. Však si vzpomenete, kdo jste co slibovali před volbami na toto téma. A máme tady už dávno za poločasem. A zatím, jak se zdá, hora porodila myš. A to, co porodila, tak je často velmi nepoužitelné a poplatné nátlaku jakýchsi volných sdružení bůhvíkým placených, bůhvíkým jmenovaných, ale hlavně silný nátlak na zákonodárce vyvíjejících - nevolených, nevolených!, nikým nevolených vykřičník, vykřičník, vykřičník, různých... A nebudu to jmenovat. Však víme, o kom... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP