Neautorizováno !


(18.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

V Německu dokonce rezignoval prezident poté, co byl nařčen, že má nadstandardní vztahy s jedním podnikatelem. Rezignoval, následně byl osvobozen. V České republice všechno toto požadoval a proklamoval současný předseda vlády. A jak to, že se podle toho nechová dnes? A jak to, že se podle toho nestaví ke kauze ministra Andreje Babiše?

Být politikem, to vyžaduje něco jiného než být podnikatelem s dotacemi, tak jak to předváděl Andrej Babiš. Nestačí přece využívat jenom šikovnosti svých právníků, za jejich kličky se schovávat a navyšovat zisk. Politik a státník, kterým chce Andrej Babiš být, jak sám říká, má také politickou odpovědnost za své činy. A Andrej Babiš to dnes neprokázal. Zůstal na úrovni obchodníka s dotacemi a to je pro výkon funkce ministra financí opravdu málo.

I proto bychom ze všech těchto důvodů, které jsem zde uvedl, od Andreje Babiše chtěli slyšet odpovědi na tyto otázky. Na tyto otázky, které zajímají veřejnost, které se objevují ve veřejné debatě a které si nevymyslela pravicová opozice. Chceme slyšet odpovědi na tyto konkrétní otázky:

1. Kdo podepsal žádost o dotaci a čestné prohlášení, že Farma Čapí hnízdo spadá do kategorie malých a středních podniků?

2. Proč v dozorčí radě figurovala vaše dcera a bratr vaší partnerky?

3. Z jakého důvodu Farmu Čapí hnízdo na valných hromadách reprezentoval vám blízký spolupracovník Václav Knotek? Není to jasný důkaz toho, že Firma Čapí hnízdo jednala ve shodě s Agrofertem, tudíž se nejednalo o malou a střední firmu?

4. Proč jste kupoval pozemky pro farmu, když jste neměl v úmyslu tento projekt postavit či vlastnit?

5. Proč odmítáte anonymní akcie, když jste se za ně skrýval při žádání o dotaci?

6. Jak je možné, že budovu, která byla postavena v rámci Farmy Čapí hnízdo jako ubytovací zařízení, používáte jako soukromou vilu?

To je šest konkrétních otázek a myslím si, že to je i návod k tomu, na co máte, pane ministře financí, ještě odpovědět, a myslím si, že všichni jsme v tom vašem vystoupení slyšeli, že na řadu z nich tu odpověď stále ještě zůstáváte dlužen.

Ta nejpodstatnější otázka ale je, jak chce ministr financí narovnávat podnikatelské prostředí, o čem tak rád často mluví, když neumí věrohodně vyvrátit podezření, že se svou firmou úmyslně obešel dotační podmínky. To, dámy a pánové, připomíná to známé přísloví o kozlovi a zahradníkovi.

Pane ministře financí, prostě nemůžete pít víno a kázat vodu. Nemůžete se vyhýbat zodpovědnosti. Nemůžete se vyhnout této kauze s tím, že obviníte všechny kolem sebe, všechny, co tu byli před vámi, všechny, co tu jsou kolem vás. Musíte věrohodně vysvětlit kauzu Čapí hnízdo, což se vám zatím nepovedlo. Nemůžete se ani vymlouvat na mediální štvanici. Já vás vyzývám, abyste se postavil k problémům čelem, abyste kauzu věrohodně vysvětlil, abyste vysvětlil všechny nejasnosti, které jsou s tím spojeny. Na to má veřejnost právo. A pokud toho nejste schopen, tak jediné řešení, které já vidím, je, abyste odstoupil ze své funkce.

A vyzývám premiéra Sobotku, aby si vzpomněl na svá hrdinská slova z doby, kdy byl v opozici, a pokud ministr financí tuto kauzu věrohodně nevysvětlí, aby konal a ministra financí odvolal. (Potlesk z opozičních řad.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Ještě nyní s přednostním právem před schválením programu pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, můj vzácný kolega předseda ODS byl do té míry podrobný, že mi usnadnil situaci a mohu svůj projev významně zkrátit.

Chtěl bych v rámci něj pouze upozornit na to, že jsme byli prozíraví, když jsme na začátku této schůze ještě před schválením programu přece jenom se snažili paní předsedající vysvětlit, že by ten předkladatel měl říct, k čemu je ta schůze svolána. Protože kdyby nám to umožnila, tak jsme si mohli ušetřit dvě hodiny tlachání pana ministra financí o tom, co všechno se tady událo nebo neudálo, co všechno dělaly jeho děti a jeho psi a jeho čápi, a všechno to, co skutečně nesouvisí s touto schůzí.

Já jediné, co jsem pochopil, je, že za vše může zlá opozice a Bakalova média nebo Soukupova média, což pana ministra chci utěšit, že jistě zase jeho média a jeho propagandisté, ať už se jmenují Léko, Kamberský nebo Plesl, to zítra zase uvedou na pravou míru, neb jsou za to placeni. Ale já bych se velmi rád vrátil k tomu, k čemu tato schůze byla svolána.

Ta nebyla svolána k tomu, abychom pana ministra, jak jsem dnes slyšel ráno v novinách a v televizi, (důrazně:) grilovali. To vážně nemáme v úmyslu. On, upřímně řečeno, se svými vyjádřeními v minulém týdnu ugriloval sám a dnes k tomu výraznou měrou ještě přispěl. Dokonce se ho nechceme ani na nic ptát. Přiznám se, že mně je úplně jedno, jestli ty anonymní akcie vlastnily jeho děti, nebo jeho právník, nebo jeho klisna, kterou koupil v Rakousku. Mně je to vážně fuk.

To důležité, bez ohledu na to, kdo ty anonymní akcie vlastnil, je ten fakt, který koneckonců nepopírá ani pan ministr, že tady byl nějaký velký podnikatel a vedle byly peníze určené pro malé podnikatele. A ten velký podnikatel na ty peníze pro ty malé podnikatele koukal (procítěně:) a slintal a měl na ně strašnou chuť. (Ohlas v sále.)

Tak prostě udělal tu operaci majetkovou, aby to už nebylo eseróčko, aby to byla akciovka s těmi anonymními akciemi, a prostě ten majitel té velké cukrárny šel pro ty kremrole do té cukrárny, protože nemohl odolat.

A teď je docela dobře možné, že to je právně v pořádku. Já znovu zdůrazňuji, že Poslanecká sněmovna tady není od toho, aby suplovala roli Policie České republiky nebo aby suplovala roli OLAFu. Zda to byl, či nebyl trestný čin, zda s pokutou a s ostudou bude muset Česká republika za pana velkopodnikatele Babiše ty peníze vrátit, to rozhodnou jiné instituce než Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. A já varuji před tím, abychom se do toho pouštěli. Já tady nechci klást panu ministrovi žádné otázky, poslouchat jeho výmysly a snažit se mu ty výmysly vyvracet. Od toho jsou tady jiní. Tady je prostě situace, kdy Poslanecká sněmovna, a proto jsme tu schůzi svolali, není od toho, aby suplovala roli Policie České republiky ani OLAFu ani soudu. V tom má pan premiér jasnou pravdu. Politici tady nejsou od toho, aby suplovali roli těchto institucí. Ale Poslanecká sněmovna musí zaujmout naprosto jednoznačné stanovisko a to je stanovisko k reputačnímu riziku, kterému teď Česká republika čelí v rámci celé Evropy.

Kontrolní otázka, kolegyně a kolegové: Kolik si myslíte, že je zemí z evropské osmadvacítky, jejichž supervizor evropských dotací je podezřelý a vyšetřován z dotačního podvodu? Já jsem si tu pečlivou rešerši udělal. Jedna jediná. Česká republika.

Supervizor evropských dotací, ministr financí, ministr odpovědný za auditní orgán České republiky - auditní orgán není nezávislý, jak před chvílí někde povídal pan ministr Dienstbier do médií. Auditní orgán je organizačně zařazen jako odbor Ministerstva financí. Přečteme-li si organizační řád Ministerstva financí, tak zjistíme, že ten odbor není nezávislý. Přečteme-li si jmenovací pravomoci, kdo toho ředitele odboru jmenuje, tak zjistíme, že ten odbor není nezávislý. Ten odbor má číslo 52. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP