Neautorizováno !


(17.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Dnes jsme se dověděli, že těmi anonymními akcionáři byli jeho přímí příbuzní. Všechny ty zveřejněné indicie napovídají tomu, že Andrej Babiš po celou dobu firmu Čapí hnízdo ovládal. A nevím, jaký jste měli dojem z jeho výkladu vy, ale já jsem si na to jiný názor neudělal. Ano, Andrej Babiš po celou dobu Čapí hnízdo řídil, ovládal a měl na něj podstatný vliv.

Co vede média a veřejnost ke kladení těch otázek, které jsem tady připomenul, co vede veřejnost a média ke kladení otázek, na kterých se nám dosud nedostává uspokojivé odpovědi? Připomeňme si ta fakta nebo ty dojmy, ta podezření, připomeňme si to, z čeho můžeme usuzovat na to, že tato kauza není v pořádku a že Andrej Babiš tedy nejednal tak, jak jednat měl.

Usuzujeme tak například z toho, že ve statutárních orgánech firmy Čapí hnízdo, která podle slov Andreje Babiše mu nikdy nepatřila, zasedala jedna z Babišových dcer a bratr partnerky Andreje Babiše. Z toho, že v jejím představenstvu zastupoval anonymní vlastníky Mgr. Václav Knotek, který zároveň působil v řadě jiných firem v Agrofertu a je jedním z nejbližších spolupracovníků ministra financí. Z toho, že Agrofert ručil farmě Čapí hnízdo za 350milionový úvěr. Z toho, že další z firem Andreje Babiše půjčila Čapímu hnízdu jeden ze svých automobilů. Z toho, že webová doména www.capihnizdo.cz je od roku 2007 do dnešního dne vlastněna holdingem Agrofert. Z toho, že parcely i veškeré budovy na Čapím hnízdě patří firmě Imoba, jejímž vlastníkem je Andrej Babiš. Z toho, že audit hospodaření Čapího hnízda prováděla stejná firma, která pracuje pro Agrofert. Z toho, že se valné hromady Čapího hnízda konaly v sídle Agrofertu. A tak bychom mohli pokračovat. V důsledku toho je vlastně úplně jedno, kdo fyzicky držel anonymní akcie Čapího hnízda. Žádnou firmu nelze přece posuzovat samostatně, ale v rámci celé skupiny, ve které působí. A je podstatné nejen to, kdo ji vlastní, ale hlavně to, kdo v ním má rozhodující pravomoci a v čí prospěch svou činnost vykonává.

Dozorčí rada a představenstvo vždy zastupuje vlastníky dané společnosti a vykonává jejich úkoly. V čí prospěch asi jednala dcera Andreje Babiše, sedící v dozorčí radě Čapího hnízda, když ne ve prospěch svého otce? V čí prospěch jednal bratr Moniky Babišové, když ne ve prospěch své sestry? A v čí prospěch jednal Václav Knotek, Babišův blízký spolupracovník z Agrofertu? A nemusíme být zrovna právníky, abychom takové otázky kladli, aby takové otázky zaznívaly ve veřejné debatě a aby na takové otázky musel nebo měl ministr financí odpovědět.

Nemusíme vycházet z žádných nepřímých důkazů. Sám Andrej Babiš několikrát přiznal, že Čapí hnízdo je jeho, a učinil tak v době, kdy podle oficiálních dokumentů Čapí hnízdo do holdingu nepatřilo. Jak jinak vysvětlit jeho slova z dnes již legendárního filmu Matrix AB "vítejte na Čapím hnízdě, myslím, že to je nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel"? A pak tam byla historka s těmi dětmi, když čekal ve frontě v pražské zoo na krmení koz. Jak jinak vysvětlit tweety, v nichž o Čapím hnízdu mluví jako o "mojí farmě" v době, kdy Čapí hnízdo ještě oficiálně nepatřilo do holdingu Agrofert? Jak jinak vysvětlit slova partnerky Andreje Babiše, která pro lifestylové časopisy Čapí hnízdo prezentovala jako víkendovou haciendu rodiny a sama přiznávala, že se podílela na vymýšlení interiéru vily?

Já jsem samozřejmě poslouchal pana ministra, nakolik to šlo. Tak mně tady není jasné, co z toho patřilo, co z toho nepatřilo, možná toto se dá vysvětlit, ale rozhodně i tento fakt vyvolává otázku o tom, jak to s tím Čapím hnízdem vlastně je. Ale když to shrnu dohromady, i kdyby jedna z těch věcí třeba neplatila nebo byla vysvětlitelná, tak všechno to jednoznačně ukazuje na skutečnost, že Andrej Babiš fakticky vždycky byl a je vlastníkem Čapího hnízda. Farmy, na jejíž stavbu dostal dotaci z evropských fondů. Dotaci, na kterou měly jinak šanci dosáhnout jen projekty malých a středních podnikatelů. A to Andrej Babiš není, nebyl a sám se k tomu hrdě vždycky hlásí. Jak se tento postup slučuje se sliby tohoto stejného Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO, který před volbami v roce 2013 prohlašoval, že - cituji: veškeré státní zakázky musí dostat jen transparentní firma - a že - cituji znovu: firmy s anonymními dotacemi (akciemi?) by měly mít zakázáno obchodovat se státem a pobírat dotace. Ano, to říkal Andrej Babiš před volbami v roce 2013. A Andrej Babiš, jak už jsem připomenul, se sám rád označuje za člověka, který odvádí do rozpočtu miliardy korun, který dává desetitisícům lidí práci. A takový člověk, jak asi sami uznáte, jako malý a střední podnikatel rozhodně nevypadá.

Pan Babiš rád říká, že čelí obrovské kampani opozice, která je na něj dlouhodobě připravována. Dnes jsme to tady v Poslanecké sněmovně zase slyšeli. Já jsem říkal, že nebudu vyvracet, nenaskočím na tu hru, nebudu vyvracet jednotlivé útoky a obvinění, kterými tady Andrej Babiš šermoval jak vůči politickým stranám, bývalým představitelům tohoto státu, tak vůči jednotlivcům, kteří sedí v Poslanecké sněmovně, i když musím říct, že je někdy těžké se při všech těch urážkách a obviněních udržet. Ale k této výhradě, že to je obrovská kampaň opozice, k té bych se přece jenom rád krátce vyjádřil.

My přece jsme tuto kauzu nevyvolali, my jsme ji nevymysleli. My nemáme žádné investigativní novináře, které ovládáme. My tohle všechno neřídíme. My jsme prostě jenom komentovali a komentujeme informace, které se v médiích a na veřejnosti objevily, a to je povinnost opozice, to přece máme dělat a musíme to dělat. A ty informace tady jsou, těmi žije veřejnost, o těch se píše v médiích a ty se přece nedají ignorovat. Opravdu si pan ministr myslí, že opozice ovládá Evropský úřad proti podvodům, ten takzvaný OLAF, který celou kauzu vyšetřuje? A tady bych jenom panu ministrovi připomenul, že OLAF vyšetřuje ročně přes 1 400 podnětů, ale reálně se potom zabývá necelými 15 %, u kterých podezření po důkladném zkoumání shledává jako důvodné. Tato instituce sama, sama zahájila šetření daného podezření, což svědčí o jisté závažnosti, neboť OLAF si nevybírá kauzy náhodně, ale na základě vlastní analýzy podnětů. A tady OLAF provedl jednu z těch mnoha analýz těch jednotlivých podnětů a vyhodnotil to tak, že to je vážné, a zařadil to mezi těch necelých 15 % podání, která potom vyšetřuje. Opravdu si pan ministr Babiš myslí, že v tom má prsty pravicová opozice? Opravdu si pan ministr myslí, že opozice nebo média ovládají českou policii, která kauzu vyšetřuje? Opravdu si Andrej Babiš myslí, že opozice tak dokonale ovládá média, že ovládá i jím vlastněná média, která už vzhledem ke společenskému tlaku nemohla mlčet a sama o této kauze začala taky psát? Rétorika pana ministra je v tomto směru směšná a já si myslím, že jí nevěří ani on sám a ani nikdo z jeho okolí. Myslím, že by udělal lépe, kdyby přestal obviňovat všechny, kteří na nesrovnalosti okolo získání dotace upozorňují, a místo toho raději věrohodně vysvětlil všechny aspekty této kauzy, protože na to má veřejnost právo.

Je zjevné, že to vysvětlení se nevytváří lehce. Andreji Babišovi trvalo sestavení aspoň do jisté míry hodnověrného příběhu více než dva týdny, ale i tak jsme se dnes hlavně dozvěděli pouze to, co kdo v minulosti dělal, co kdo údajně ukradl, on že neudělal nic, že je to štvavá kampaň opozice, koaličních partnerů, jeho bývalých spolupracovníků, jeho současných spolupracovníků, jeho bývalých novinářů, jeho současných novinářů, německé CDU a Evropské unie. Nic víc jsme se, dámy a pánové, nedozvěděli. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP