Neautorizováno !


(Schůze zahájena v 15.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 43. schůzi Poslanecké sněmovny. V zastoupení předsedy Poslanecké sněmovny tuto schůzi svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová, a to na základě žádosti 44 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 15. března tohoto roku.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. V případě, že máte kartu náhradní, abyste mi sdělili její číslo.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslance Jaroslava Klašku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji tedy hlasování o navržených ověřovatelích. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 1, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 126, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 43. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Dolejše a poslance Jaroslava Klašku.

 

Omluvy na dnešní jednání jsou stejné, jako byly na 42. schůzi. Nyní vám ještě přečtu doplňující omluvy. Z dnešního jednání od 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marie Benešová. Z dnešního jednání od 15.30 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Matušovská. Z dnešního jednání mezi 18. a 21. hodinou z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Heger. Pan poslanec Kořenek se omlouvá od 15.30 až do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Grebeníček se omlouvá od 15.30 z pracovních důvodů. Paní poslankyně Golasowská se omlouvá z dnešního jednání od 16.30 do konce jednání bez udání důvodu. To byly omluvy.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 43. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Dříve než budeme hlasovat o návrhu pořadu 43. schůze Poslanecké sněmovny, zde mám přihlášky s přednostním právem v tomto pořadí: první ministr financí Andrej Babiš, druhý pan poslanec Petr Fiala a třetí pan poslanec Miroslav Kalousek.

S námitkou prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: (Nefunkční mikrofon. Předsedající: Omlouvám se.) Nevadí, možná to není naposled dneska.

Hezké odpoledne. Chci vznést námitku proti postupu předsedající, který avizovala od rána, protože bývá zcela normální a slušné, že pokud někdo svolá schůzi a navrhne program, jako první vystoupí navrhovatelé této schůze, seznámí vás s důvody, proč takovou schůzi svoláváme, pokusí se vás přesvědčit, abyste podpořili návrh programu. Chci říci, že nejsme ani na schůzi ANO ani na valné hromadě Agrofertu. Měli bychom postupovat podle zvyklostí. Nejdříve by měli dostat slovo zástupci navrhovatelů této schůze. Dostal jsem v listinné podobě žádost pana ministra Babiše. Nic proti. On chce vystoupit před zahájením rozpravy, to je naprosto legitimní žádost, ale logicky až poté, co vystoupí navrhovatelé dnešní schůze a dnešního programu.

Takže paní místopředsedkyně, já žádám, abyste postupovala přesně v tomhle tom pořadí, abyste nejprve dala slovo navrhovatelům. Jak jistě víte, žádost o svolání této schůze podepsali - nejen podepsali tu žádost, teď nemluvím tu listinu, vy jste řekla 44 podpisů, já si myslím, že 45. Ale nemá cenu se přít o ten jeden, protože jich potřebujeme minimálně 40. Ale tu žádost jsme podepsali s kolegou Františkem Laudátem za dva poslanecké kluby - je to ODS a TOP 09. A myslím, že jako první by měli vystoupit zástupci těchto stran, kteří se řádně přihlásili ne do rozpravy, ne k návrhu programu, ale jako navrhovatelé této schůze. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Samozřejmě o vaší námitce dám hlasovat. Jenom chci upozornit, že tohle není první případ, kdy se takto postupuje. Stejně postupoval při svém řízení i pan místopředseda Filip v 15. schůzi na téma sankce EU vůči Rusku. Můžete si přečíst stenozáznam. Stejným způsobem postupoval i předseda Sněmovny Hamáček ve 40. schůzi Poslanecké sněmovny na téma mýtného. Takže si myslím, že o vaší námitce nechám hlasovat. Potom jsou tady další námitky. Postupně se se všemi vypořádáme. Jestli jsem dobře viděla, s námitkou se hlásí i pan poslanec Černoch, pak pan poslanec Kalousek.

 

Takže v tuto chvíli dám hlasovat o námitce, kterou přednesl pan poslanec Stanjura.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 2, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 70, proti 46. Námitka byla zamítnuta.

 

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. (Z lavice neakceptuje výzvu.) Stahujete svoji námitku? Vy jste se hlásil s námitkou. Dobře, stahujete.

Prosím pana poslance Kalouska, aby přednesl svoji námitku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych i já přednesl svoji námitku proti postupu předsedajícího.

Dámy a pánové, vždycky bylo, je, a dá-li bůh, tak snad i bude zvykem, až se přežene povodeň a vichr válečný, že ten, kdo tu schůzi svolal, ten, kdo předkládá ten problém, ten to také zdůvodní. Vezměte si, že kdykoliv projednáváme vládní návrhy, tak nejdřív vystoupí předkladatel a seznámí vás s tím, proč vám vlastně ten návrh předkládá. Vezměte si prosím, že kdykoliv tady máte poslanecký návrh, tak vystoupí zástupce předkladatelů z řad poslanců a nejprve jako první vás seznámí s tím, proč ten návrh předkládá.

My jsme se sešli k mimořádné schůzi, kterou svolali svými podpisy poslanci klubů TOP 09, ODS a Úsvitu, a minimálně jeden by měl začít tím, že vám vysvětlí, proč vůbec ten návrh předkládá. Proč by měl najednou vystoupit někdo jiný a začít křičet cokoliv, aniž by věděl, proč ten předkladatel vám ten návrh předkládá? To přece nemá absolutně žádný smysl.

Já chci najít nějaký rozumný kompromis, protože mi tahle hádka nepřipadá důstojná Poslanecké sněmovny. Ten důstojný kompromis spočívá v tom, že svolavatelé této schůze a předkladatelé tohoto námětu - až se vykecají ti dva předsedové klubů (poslanec Sklenák u lavice poslance Faltýnka), tak budu pokračovat. Děkuji. Že svolavatelé této schůze a předkladatelé tohoto námětu jsou tři poslanecké kluby - TOP 09, ODS a Úsvit. My tři jsme se domluvili v pracovním pořádku, že ten první, kdo vystoupí za předkladatele, bude předseda ODS pan profesor Petr Fiala. Vy tady tlačíte z nějakého důvodu, že první by měl vystoupit pan ministr Babiš, aniž byste vlastně tušili k čemu. Protože vám pořád ještě předkladatel neřekl (hovoří pobaveně), na jaké téma svolal tu mimořádnou schůzi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP