Středa 23. března 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neautorizováno !

 

(pokračuje Petr Gazdík)

1.
Kauza Čapí hnízdo

Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů tohoto bodu. Hlásí se pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom připomenu, že jsme tu žádost podepsali za tři poslanecké kluby já a můj kolega František Laudát. My jsme vás slušně žádali, aby zdůvodnění, proč jsme tu schůzi navrhli, mohl přednést úplně jako první předseda ODS pan Petr Fiala, to jste mu neumožnili, nicméně zásadní důvody uvedl. V této chvíli chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že umožnila vystoupit i poslancům, kteří nemají přednostní právo, protože si myslím, že je dobře, že o tom můžou mluvit i ostatní, a věřím, že ta vystoupení budou skutečně k věci, protože úvodní takřka dvouhodinové vystoupení bylo k věci možná v 5 % a v 95 % to bylo mimo. Ale to nevadí. Já myslím, že každý z nás si mohl sám udělat obrázek. Kdo chce, tak se vykrucuje a najde si vždycky důvody.

Ale já bych z této pozice položil jednu otázku, která reaguje na vystoupení pana ministra financí Andreje Babiše, resp. dvě nebo tři.

Pane ministře, my máme k dispozici vaše vyjádření z roku 2011, kdy jste ostře odsoudil institut anonymních akcií. Myslím, že to bylo v Hospodářských novinách. Nemám s sebou papír, ale jsem schopen dohledat přesný termín a přesnou citaci. Chci se zeptat: V době, kdy jste tak ostře odsoudil existenci institutu anonymních akcií, podle vašich dnešních slov anonymní akcie vlastnili vaši nejbližší příbuzní. Nevidíte v tom rozpor? To je první dotaz.

Druhý dotaz, a opět reaguji na vystoupení ministra financí Andreje Babiše. On nám řekl: Bylo to naše, holdingu, pak jsme udělali anonymní akcie a pak si je vzaly mé děti. A klíčový dotaz je, proč jste použili institut anonymních akcií. Co jste schovávali? Vždyť jste to přece v té době kritizoval - a sám jste ten institut použil. Takže budu věřit tomu, co jste říkal, kdo byl držitelem, a klíčová otázka je, proč jste to udělali. Nebylo to náhodou proto, aby se firma z holdingu Agrofert mohla prohlásit za malý a střední podnik? Mě nic jiného nenapadá. Pan ministr financí tady vykládal o tom, jak je to bohulibý projekt, a já jeho slova nebudu zpochybňovat. Pak se ptám, proč se za tak skvělý projekt schovávají vlastníci? To mi nedává logiku. A měli byste se zeptat vy, kteří jste tleskali vestoje. Není vám to divné? Proč se to použilo?

Já to dneska neudělám, možná někdo z kolegů, ale možná vám ocitujeme komentáře Martina Komárka z let, kdy ještě nebyl členem hnutí ANO. Tak ostrá slova jsem já nikdy na adresu Andreje Babiše nepoužil. Tak možná bude příležitost v rozpravě se k tomu vrátit. Možná i pan poslanec Komárek řekne, kdy obrátil svůj názor, a distancuje se od svých článků, kdy velmi tvrdým způsobem zpochybňuje samotnou osobu podnikatele Andreje Babiše.

A věřím, že nebudeme jediní - teď se dívám na členy jiných vládních stran. Už jsme tady dneska slyšeli citace bývalého vůdce opozice, dnešního premiéra Bohuslava Sobotky. Mnohé z vás, kolegové, já si to pamatuji, (nesrozumitelné), bychom mohli citovat úplně stejně, jak jste byli přísní na členy bývalé vlády. Jak jste říkali, kdy mají rezignovat okamžitě, druhý den a počkat si na policejní vyšetřování. A dneska tak přísní nejste.

Můj dotaz na vás je: Mýlili jste se tehdy? Nebo se mýlíte dneska? Anebo ta svoje přísná měřítka uplatňujete podle toho, kdo je zrovna ve vládě? Když jsme v opozici, tak jsme přísní, a když jsme ve vládě, tak jsme chápaví. A jsou to vaše vlastní slova. Tak je použijte znova, anebo řekněte: Tehdy jsme se mýlili. Oboje je čestné. Ale říkat: Po vás to chceme, ale vy to po nás nemůžete chtít, chápejte, máme křehkou koalici, mohla by se nám rozpadnout vláda. Jako by to neplatilo o každé koaliční vládě. To přece platí vždycky, pokud bude koaliční vláda. Protože pokud má problém jeden člen koalice a ostatní strany na něj tlačí, ať to vyřeší, tak to ohrožuje stabilitu a soudržnost koalice. Ale ty principy buď platí, nebo neplatí. Anebo, kolegové sociální demokracie, platí, když jste v opozici, a když jste ve vládě, tak neplatí.

Rád si počkám na vaše odpovědi a na vysvětlení toho pro mne nepochopitelného rozdílu z vašeho vystupování v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a z vašeho přístupu v roce 2016.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Tím, že byl první v rozpravě, tak si vysloužil... Prosím. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon odmítá, vystupoval za navrhovatele.) Aha, za navrhovatele. Takže to bylo úvodní slovo navrhovatelů.

Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Kalousek. Pardon, ale ještě před ním s faktickou poznámkou - pardon, pane poslanče Schwarzi, faktická poznámka může být k něčemu, co už bylo předneseno. Takže nyní pan předseda Kalousek, po něm vaše faktická poznámka. Omlouvám se. Úvodní slovo není rozprava, omlouvám se. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, už budu velmi stručný, protože, znovu opakuji, nechci tu - snad ani nemohu říct diskusi, nechci ten kabaret, který tady předvedl pan předseda ANO a ministr financí, jakýmkoliv způsobem rozvíjet. Je mi opravdu jedno, kolik dětí, kolik psů, kolik klisen a kolik žiraf, kolik anonymních vlastníků a kolik anonymních akcií. To, co se musí vyšetřit, nechť vyšetří Policie České republiky a nechť vyšetří OLAF. Jakékoliv invektivy tady zazní a zítra nějakým způsobem budou uveřejněny, tak pan ministr financí řekne, že je zveřejnila Bakalova či Soukupova média, a dostatečným způsobem to zase vysvětlí Babišova média a jeho lokajové, bývalí kolegové pana poslance Komárka, ať už se jmenují Plesl, Kamberský nebo Léko. To je úplně jedno a ta diskuse nikam nepovede.

Znovu si dovoluji obrátit vaši pozornost k jedné jediné věci, o které jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna to stanovisko musí zaujmout. Jsme součástí Evropské unie, jsme jednou ze zemí osmadvacítky, jsme součástí finanční periody 2014 až 2020. Je to pravděpodobně poslední perioda, kde nejsme čistými plátci, to znamená, kde více dostáváme než čerpáme. Strážcem poctivosti těchto dotací je auditní orgán České republiky, za který politicky odpovídá jak české, tak evropské veřejnosti ministr financí.

My jsme se dostali do situace - a teď odhlédněme od toho jak, určitě to není vina nikoho z nás. Myslím si, že to je vina prostě chamtivosti velkého podnikatele, který si chtěl sáhnout pro peníze malých podnikatelů, ale o tom se můžeme tisíckrát hádat. Ať už se to stalo jakkoliv, dostali jsme se do situace, kdy ten náš supervizor přes evropské dotace, ten strážce evropských dotací, je vyšetřován Evropským úřadem pro dotační podvod. Chápu, že to někdo může vnímat jako nespravedlnost. Ale snad dokonce i pan poslanec Komárek musí pochopit, že to není normální a že v téhle pozici Česká republika v rámci Evropské unie je v mimořádně nekomfortní situaci. A že bychom jako Poslanecká sněmovna měli říct, že v této situaci být nechceme. Anebo řekněte, že v té situaci být chcete. Ale pak každý z nás za to převezme svoji odpovědnost.

Prostě za klub TOP 09 a po konzultaci s kolegy, protože to nepředkládám úplně autonomně, mluvil jsem o tom s panem předsedou Fialou i s panem předsedou Černochem, tak si troufnu říct, že i po konzultaci s ostatními opozičními kluby je nás tu hodně, kteří v téhle situaci nechtějí být. Nechtějí, aby Česká republika jako jediná země v Evropské unii měla svého supervizora v evropských dotacích v pozici vyšetřovaného a podezřelého z dotačního podvodu. To je fakt blbý, jo. Promiňte, je to opravdu blbý. I kdyby to bylo tisíckrát hořký, tisíckrát nespravedlivý, je to opravdu blbý. A v téhle situaci bychom se ocitnout neměli.

Proto si v rámci diskuse dovoluji navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády o taková opatření, v jejichž důsledku by osoba podezřelá z dotačního podvodu nebyla odpovědná za auditní orgán České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní tady mám tři faktické poznámky v reakci na vystoupení pana předsedy Kalouska. Nejprve pan poslanec Bronislav Schwarz, po něm pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Jaroslav Borka.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý podvečer. Musím v rychlosti do dvou minut a jenom pragmaticky, bez urážky na pana ministra a na jeho Čapí hnízdo.

Prosím vás, já mám to štěstí i tu smůlu působit několik let v ropech, to je regionální operační program. Pro ty, co to neznají, tak jenom pragmaticky zopakuji, co se tady řeší. Většina lidí z ODS rozjížděla regionální operační programy. Stanovila pilíře neboli kopečky peněz, na co se můžou brát dotace. Tenhle pán se svými známými prostě si udělal projekt, ten projekt odpovídal tomu, co oni schválili. Následně poté největší supervizor pan Kalousek v pozici ministra financí to zkontroloval a nikdy na nic nepřišel. A teď najednou se to hodí a po osmi letech se na někoho, na kohokoliv z nás, teď se to trefilo na něj, vytáhne, že ten projekt je špatný.

Tak se zeptám pragmaticky jako člověk, který v ropech sedí, proč jste mu tu ROP dali, když ten projekt byl špatný. A proč při kontrole se na něco nepřišlo? To je jednoduché. To je všechno, co jsem vám chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Faktická poznámka pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Jaroslav Borka, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Využiji jenom faktickou poznámku. Zareaguji krátce. To, co tady právě říkal kolega poslanec Schwarz o těch dotacích. Zaregistroval jsem v médiích, všude to bylo psáno, že dotace jsou pro malé a střední podniky, které by měly problém s ufinancováním toho projektu, nedosáhly by na takový úvěr, na takové finanční zdroje. K tomu jsou určeny. Dneska jsem tady v té úvodní sebechvále pana ministra slyšel, jak ten Agrofert holding vydělává obrovské miliardy, jak platí obrovské daně. To je ta firma nebo to je ten subjekt, který nedosáhne na takové peníze? Přece pro takový Agrofert nemůže být takový problém dosáhnout na padesátimilionový úvěr. Jak to tedy je?

Já jsem z Beskyd, tam mám malé obce okolo, ve kterých jsou také zemědělské farmy. Občané tam mají zvířátka, udělali to pro turisty, aby tam dostali alespoň nějaké lidi, aby ty obce žily. A ti asi jenom polkli naprázdno, když to dneska slyšeli. Ti to tam provozují z příspěvků, lidé jim přispívají po dvacetikorunách, po padesátikorunách. Mají tam taky kozičky, mají tam taky kačenky, mají tam různá zvířata a nedostali 50 milionů úvěr. A jsou to opravdu malí živnostníci a opravdu malé firmy, nikoli holding Agrofert.

A pak jsme tady slyšeli, několikrát jsem tedy četl v novinách, že pan ministr řekl: já nevím, komu to patřilo, nějaké firmě z holdingu. A už to neplatí? Najednou tam jsou rodinní příslušníci? Pane ministře, vaše další vyjádření jsou pro mě nevěrohodná. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Poslední zatím s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, ale poznámka pana poslance Schwarze mě mírně rozveselila. To bylo asi takové, jako kdyby říkal: Co měl ten chudák podvodník dělat, když se ti pitomci nechali podvést? To je přece jejich vina, on to myslel dobře a oni se nechali podvést. Ten hloupej Kalousek a ten hlouplej Bendl - a všichni se nechali podvést. Já jsem byl chytrej, já jsem je podved, tak jsem vlastně nevinnej a můžou za to voni.

Tak jestli chcete přijmout tuhle argumentaci, tak prosím, ale myslím si, že nefunguje. A propos, to za prvé.

A za druhé. Audit, kterým se pan ministr Babiš ohání často, v roce 2013, ještě za pana ministra Kalouska, se týkal čerpání těch dotací, aniž by zkoumal a měl za úkol zkoumat důvod té dotace. To znamená, zda byla, či nebyla vylákána podvodem. Takže ten audit v roce 2013 vůbec nesouvisel s tím problémem, kterému tady pan ministr Babiš čelí, že podvodným způsobem vylákal pro sebe 50 milionů korun, které patřily malým podnikatelům, a nikoli velkým. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát. Po něm pan premiér. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych jednak nejdříve přednesl procedurální návrh a pak bych pár minut řekl několik poznámek k tomu, co se tady dneska odehrává, k samotné kauze, protože pro mě to není příběh, ale kauza.

Takže prosím, dávám procedurální návrh v souladu s jednacím řádem, protože se nejedná o smlouvu či zákon, abychom pokračovali v jednání Sněmovny po 21. hodině. Tam potom platí, že se - a beru to tedy tak, a když tak mě poučte, že to říkám špatně - že se i hlasuje, může hlasovat, takže po 21. hodině i po 24. hodině. Takže prosím, abyste nechal o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se obávám, že to musí být jménem minimálně dvou poslaneckých klubů...

 

Poslanec František Laudát: Jménem klubu TOP 09 a ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Abychom dnes jednali a hlasovali i po 21. hodině i po 24. hodině. Takto chápu správně ten váš návrh, ano? Dobře, já přivolám naše kolegy z předsálí.

To je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, odhlašuji vás všechny. Prosím, aby jste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Laudáta, abychom dnes jednali a hlasovali po 21. i po 24. hodině.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 9, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 42, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, takže krátký komentář. (Silný hluk v sále.) Jestli můžu poprosit - já nebudu dlouho řečnit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Prosím, aby se Sněmovna ztišila, abyste vyslechli pana kolegu Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Takže prosím, pokud si dáte příště ještě na billboardy Makáme, nejsme politici - tak jednak jste politici a nemakáte. Takže... (Hlas z levé strany sálu: Máme zítra taky práci. Další poznámky z pléna. Řečník vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím sněmovnu o ztišení. Prosím pane kolego, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Chápu že, je to váš první veřejný problém. Těch problémů máte celou řadu, teď mluvím o celé koalici, nicméně ani to neznamená, že musíte na mě pokřikovat.

Chtěl bych, jestliže tedy je s přednostním právem přihlášen pan premiér Sobotka, tak předpokládám - já nebudu pokládat otázky, to nemá smysl a nejsem vyšetřovatel, nejsem fízl, abych užíval některé praktiky minulých lidí.

Takže já jsem to oddělil. Já jsem řekl dvě slova, takže ne jedno. A nebylo tam to samé. Takže bych poprosil pana Schwarze, aby si ty komentáře nechal od cesty. Pro mě jsou to dvě rozdílné věci.

Takže já bych chtěl, aby se pan Sobotka vyjádřil k tomu - my jsme slyšeli při projednávání zákona o státní službě, jak cílem je odpolitizovat státní správu, jak konečně budou zbaveni ingerencí politiků a tak -, co udělá pro to, aby se neodehrávalo to, co se dneska odehrává na Ministerstvu financí.

Pokud jsem zaznamenal, tak nejvyšší šéf státní správy se k záležitosti zjišťování dat kolem vyšetřování kauzy nechce zabývat. Pak jsem se z veřejných zdrojů dozvěděl, nebo je známo, že se tomu má věnovat kdosi na Úřadu vlády. Takže bych byl rád, aby pan premiér dohlédl na zjištění toho, co se tam odehrávalo, proč je porušována subordinace, proč tam zasahují náměstci a chodí za konkrétními lidmi o dvě patra níže, proč jsou ignorováni příslušní ředitelé odborů a jaké z toho vyvodí závěry pro ty, co porušili zjevně svoje pracovní podmínky. To je jedna rovina věci a ta přesně ukazuje na to, jak si stávající koalice představuje fungování odpolitizované státní správy. A to je jedna velmi špatná zpráva pro veřejnost.

Další rovinu, kterou tady zmíním - a těch rovin by byla celá řada, které ukazují nejen na samotnou kauzu, ale na českou politiku - je chování pana prezidenta. Myslím si, že ti lidé, kteří mu při jeho výjezdních akcích do regionů velmi tleskají, tak pro málokoho z nich je pod rozlišovací schopnost 50 milionů korun. Za 50 milionů korun se dá postavit solidní ústav pro postižené, dá se postavit solidní domov důchodců, dá se postavit solidní škola. A tak dále, a tak dále. Jestli pro některé šíbry je 50 milionů málo, pro mě a většinu slušných lidí v této zemi to určitě není zanedbatelná položka. A jestliže jsou a pykají lidé za podvody v řádu tisíců nebo desetitisíců korun, tak nechápu, proč pro toho pro někoho je to marginálie. Považuji za velmi nemravné do toho ještě zatahovat děti. Připomíná mně to některé akce z velmi ošklivých dob minulého století, kdy se přemalovávaly fasády čehosi, a neospravedlní to ani to, že možná celý resort je velmi kvalitní, velmi krásný. Ale v naší zemi je hodně hezkých věcí, které byly ale postaveny za nemravné peníze, nebo šíbrovsky získané peníze. Takže to je moje další sdělení.

A konečně, nebudu se dotýkat pana Babiše, mně to za to nestojí, ale zazní to tady ještě asi večer častokrát. Jenom - řada nevládních organizací bojujících proti korupci, řada velkých i malých podnikatelů vytvářela před minulými volbami veliké PR panu Babišovi, respektive jeho hnutí ANO 2011, bude líp. Je mi líto, že dneska někteří přicházejí a přiznávají se k tomu, že zřejmě pochybili, ale bohužel od žádného z nich jsem neslyšel slovíčko "promiňte". Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan premiér Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že mohu být stručný v této věci a nebudu zabírat čas pro další přihlášené, kteří se přihlásili k programu schůze.

Především bych chtěl na začátek poznamenat, vážené kolegyně a vážení kolegové, že koalice prokázala dobrou vůli, když schválila program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána na žádost opozičních stran. To vůbec není obvyklé v této Poslanecké sněmovně, a už tady bylo zmiňováno, že jsem byl představitelem opozice v minulém volebním období, a mohu říci, že tehdejší vládní většina naprosto důsledně zamítala programy mimořádných schůzí, které jsme se snažili jako opozice svolat. Podle mého názoru toto, co jsme učinili jako vládní většina, jsme udělali pro to, aby tady byl příspěvek k nějakým normálním vztahům mezi vládou a opozicí. To za prvé.

Za druhé chci konstatovat, a sedím tady celou dobu, poslouchám rozpravu, která zde probíhá, od samého začátku, a musím říci, že průběh schůze, vystoupení, která zde zazněla, nezměnila můj názor na správný postup v celé věci. Myslím si, že není možné, abych já jako předseda vlády, kdokoli z koalice, kdokoli z tohoto parlamentu suploval vyšetřovatele, suploval státní zástupce, anebo dokonce suploval soudce. Je třeba vyčkat na výsledek vyšetřování. Celá věc je vyšetřována Policií ČR, jak je známo z veřejných zdrojů, celá věc je vyšetřována Evropským úřadem proti podvodům, jak je známo z veřejných zdrojů. Je zřetelné, zřejmé a vláda na tom má silný zájem, aby to vyšetřování bylo nestranné, aby to vyšetřování bylo důsledné. A přirozeně ani do vyšetřování policie ani do vyšetřování OLAFu vláda nemůže a ani nechce žádným způsobem zasahovat. Poskytneme pro obě vyšetřování všechny potřebné podklady, pokud budou po vládě jakékoli podklady vyžadovány.

Chci také připomenout, že k celé věci, která je dnes předmětem diskuse, došlo před zahájením funkčního období této vlády. Dotace byla poskytnuta předtím, než tato vláda zahájila svoji činnost, dotace a její poskytnutí bylo opakovaně kontrolováno, tak jak už tady zaznělo, předtím, než tato vláda zahájila svoji činnost.

Byly tady zmiňovány anonymní akcie jako něco, co je s touto záležitostí silně spojeno. Zmiňoval to tady i pan předseda klubu ODS Stanjura. Rád bych tady také jednu věc, alespoň jednu věc připomenul, a to je to, co se odehrávalo v této Poslanecké sněmovně shodou okolností v roce 2009 a co se tady odehrávalo shodou okolností v roce 2010. Dvakrát jsem jako poslanec, tehdy opoziční, předkládal návrh na zrušení anonymních akcií. Poprvé jsme to udělali s kolegy poslanci Tejcem a Liškou v roce 2009. Víte, jak to dopadlo? Tehdejší vládní většina, nebo tehdejší pravicová většina pod vedením ODS projednání toho zákona zablokovala a do voleb už se to díky obstrukcím, které mu byly kladeny, nestihlo projednat. Takže první pokus, snažili jsme se zrušit anonymní akcie, tehdy tomu pravice zabránila. Hned po volbách v roce 2010 jsme předložili ten návrh znovu. Chtěli jsme zrušit anonymní akcie. Ze strany pravice bylo argumentováno, že to je normální nástroj pro podnikatelské investice a proč tedy něco takového vůbec jako sociální demokraté navrhujeme. Víte, jak to v tom roce 2010 dopadlo? Návrh samozřejmě neprošel. Dva pokusy zrušit anonymní akcie, ti, kteří tady dnes vystupují, kritizují tuto věc, tak sami, jejich politické strany, jejich politická hnutí, působili proti zrušení anonymních akcií. A já si to dobře pamatuji a mohu to kdykoli potvrdit a kdykoli dosvědčit. Bylo to úplně stejné. Ty anonymní akcie nakonec byly zrušeny až v roce 2013. A čtyři roky poté, kdy jsme to tady poprvé navrhli, teprve došlo k tomu, že na jaře 2013 byl definitivně schválen zákon, který akcie na doručitele zrušil.

Myslím si, že to je úplně stejný příběh, jako byl se solárními elektrárnami. Ta věc tady také dneska v diskusi byla zmiňována. Moc dobře si pamatuji, jak zde byla snaha solární boom zregulovat zákonem, a pamatuji si moc dobře, kdo tady navrhoval z pravice, aby se ty věci odkládaly, přerušovaly, kdo se je snažil vyřadit z programu schůze, jenom aby se ta regulace neprojednala včas, jenom aby se ještě stihly poskytnout, vyplatit dotace do této oblasti.

Chtěl bych požádat kolegy zprava, protože tady zazněla celá řada vystoupení, řada z nich byla silně moralizujících, abyste nespoléhali na to, že máme krátkou paměť a že si nepamatujeme, jak některé věci tady proběhly. Vyčkejme na výsledek vyšetřování, ať nám policie, ať nám OLAF položí na stůl fakta, a na základě konkrétních faktů jednejme. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane premiére. Eviduji tři faktické poznámky. První pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Fiala a další. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V souladu s jednacím řádem chci reagovat na slova svého předřečníka pana premiéra. On označil citace jeho slov za moralizování. Citovali jsme vaše vystoupení ze stenozáznamu, pane premiére. Pane premiére, jestli byste mohl poslouchat. My jsme citovali vaše vystoupení a vy jste teď řekl do mikrofonu, že jsme moralizovali. Ale to byla vaše slova. Tak se podívejte do zrcadla. Když se vám to nelíbí, tak si to tam vyříkejte před tím zrcadlem a řekněte takhle tedy ne, takové moralizování, to tady nebude.

A co se týče příběhu o podpoře solárních baronů, tak to říkejme, tak jak to bylo. Já jsem v roce 2009 nebyl členem Poslanecké sněmovny. Ale první zpráva z ERÚ dorazila na Úřad vlády v okamžiku, kdy už tam byla úřednická vláda po pádu vlády Mirka Topolánka. Ne. Bylo to sice ve volebním období 2006-2010, to je pravda. Ale bylo to v okamžiku, kdy už úřadovali úplně jiní na Úřadu vlády a jiní členové vlády byli.

A za druhé, byli jste to vy, kteří jste to spustili. Je to takové, jak ten pyroman je současně dobrovolný hasič, zapálí ten oheň a pak jede hasit a ještě chce medaili za to, jak ten požár uhasil. To je přístup ČSSD v otázce podpory solárních baronů. Najděte si ve stenozáznamu, co tady říkal můj kolega, shodou okolností z našeho kraje, Martin Říman. Přesně vás před tím varoval. A mnozí z vás, kteří tady seděli, jste se mu smáli a ani jeden hlas z poslaneckého klubu ODS nepřišel pro podporu tohoto zákona. Ani jeden hlas. Jestli s tím máte problém, jestli zase hledáte viníka, tak je stejné doporučení jako v bodě jedna. Zrcadlo. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další, pan předseda Fiala s faktickou poznámkou. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Petr Fiala: Teď jsme od pana premiéra slyšeli, že je přesvědčen o tom, že postupuje správně, a říkal: je potřeba počkat, až se celá ta věc prošetří, až ty orgány, které to prošetří, dají nějaké stanovisko, až to prošetří policie, a pak případně se dá teprve jednat.

Já bych vám, pane premiére, a nepovažujte to za nějaké moralizování, připomněl vaše slova z prosince 2010. Cituji: Podle přesvědčení sociální demokracie by měl premiér ministra odvolat. Odvolat z funkce do doby, než celá věc bude prošetřena policií, než bude jasné, jak se vše odehrálo. Tolik citát z vašeho vystoupení. To asi nepotřebuje další komentář. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, připraví se pan předseda Černoch. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane předsedo vlády, vzhledem k tomu, že vím, že stále mlád ještě nejste hluchý jako můj čestný pan předseda, tak mi nic jiného nezbývá než si myslet, že si z nás děláte legraci. Vy jste tady na vlastní uši slyšel svého ministra financí, který říkal, že ta farma patřila jeho nezletilým dětem a jeho partnerce. (Nesouhlasné hlasy z pléna.) Jeho dětem a jeho partnerce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás žádám, poslanci, abyste po sobě nepokřikovali, a v případě, že chcete veřejně vystoupit, abyste se přihlásili do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Doufám, že mi ty vteřiny připočtete. (Předsedající: Pokračujte.) Prostě vám blízkým - jeho blízkým osobám, abych nebyl chytán za slovo. To jste slyšel od člověka, který ještě před měsícem se díval do kamery, říkal nám, vám a celé veřejnosti, že netuší, komu ta farma patřila. Že to neví, že to nemůže vědět, že s tím neměl nic společného. Jinými slovy, vedle vás sedí usvědčený lhář, který se usvědčil sám. On sám se dnes usvědčil z veřejné lži, kterou veřejnosti předestřel.

Vy jste to, pane premiére, neslyšel? A vy říkáte, že to musí ještě vyřešit OLAF a Policie ČR? Co na tom, k čertu, ještě má šetřit, když vedle vás sedí lhář, který se z té lži usvědčil sám. Pane premiére, konejte! (Potlesk z řad TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Černoch, připraví se pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Marek Černoch: Takový kolorit. Děkuji za slovo. To je takový kolorit. Můžou za to oni nebo oni, levá, pravá strana, my ne. Pane premiére, to, co bylo, tak bylo. Ale miliardy vyplácené solárním baronům se schvalovaly před pár měsíci. Před pár měsíci. Opravdu je potřeba vytahovat ty stenozáznamy, kdy jsme tady bojovali proti vyplácení těch miliard a kdy vy jste to schválili? Neříkejte my za to nemůžeme. Můžete! Je to vaše práce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Inspiroval mě pan premiér Sobotka. Dne 29. března 2012 Mladá fronta Dnes, vyšla stať, která se jmenovala Politici a úředníci jsou slabí, vliv kmotrů proto přežije. A tam se mimo jiné praví: V případě politika platí presumpce viny tak jako v civilizovaných státech. Pro jednotlivce to může být hořké, pro systém však záchovné a ozdravné. Zřejmě jsme tedy ztratili záchovný a ozdravný pud. Autorem tohoto výroku je jistý Martin Komárek. Richard Dolejš 19. května 2012 pro Deník.cz v kauze David Rath: V politice ČSSD však platí vždy zásada presumpce viny.

A co se týká krajských voleb 2012, v Českém rozhlase 15. června 2012 jistý pan Sobotka, tehdy poslanec Sněmovny, pravil: Lidé od nás očekávají, že se ke všem případným skandálům vždy postavíme jasně, bez kličkování a budeme na ně rychle reagovat vyvozením osobní odpovědnosti. Lidé oprávněně očekávají, že budeme reagovat poctivěji a zásadověji, než reaguje např. ODS nebo TOP 09. Jak je vidět, tak asi zůstane pouze u slibů a oprávněných nenaplněných očekávání. No a Adam Rykala v nějaké kauze: Všemi hlasy jsme se na předsednictvu shodli na tom, že by měl opustit ČSSD. Je obviněn z trestného činu a v naší straně platí presumpce viny.

A takhle, co se týká presumpce viny z dílny a úst sociálních demokratů, bych tady mohl číst asi půl hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvy. Od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler, od 19.10 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Putnová, od 19 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Kováčik. A dále od 19 hodin se omlouvá do konce jednacího dne pan ministr Jurečka z rodinných důvodů.

Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Řádně přihlášen je pan poslanec Štětina, připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, nečekejte ode mě, že někoho budu urážet a nazývat ho podvodníkem, lhářem a jinými slovy. Já jsem nepodepsal svolání této schůze. A proč? Vzhledem k tomu, že všichni vědí, že tuto kauzu, která je stará, tak jak jsme zde slyšeli od pana ministra Babiše, několik let, na které se podílelo x kontrol, které nic nenašly, nebo nějaká, tedy minimální pochybení, tak já bych čekal, že bychom o tomto mohli jednat, až budeme mít závěry OLAFu nebo závěry Policie ČR. Jestliže tyto závěry dopadnou negativně pro pana ministra, tak já se domnívám, že on není sociální případ. Rozhodně těch 50 milionů vrátí na rozdíl od těch, kteří mnoho evropských dotací prošustrovali a nevrátili. Takže na druhou stranu jsem rád, že tato schůze je, protože já teď budu důsledně požadovat, aby byly v Královéhradeckém kraji zrevidovány a posouzeny případy, které jsou jednoznačné, a dokonce i Policie ČR jeden případ, to znamená digitalizace RTG pracovišť, dovedla až k soudu, ale bohužel nezávislý soud zatím jaksi rozhodl, že se nic nestalo. Takže já si dám s tím tu práci a velmi známé kauzy, jako je třeba pekárna v Choustníkově Hradišti, která se šetří několik let a kde je řada posudků na objednání, a já budu chtít, aby skutečně tyto případy byly důsledně prošetřeny. Já tedy požádám auditní orgán Ministerstva financí a dám to na vědomí Ministerstvu pro místní rozvoj, aby skutečně se jednou už udělal pořádek v evropských dotacích a aby nedošlo k nějakým podobným případům.

Musím říct, že když hovořil pan premiér, a my jsme se spolu už dlouho osobně nebavili, já mu musím dát za pravdu. To, co zde řekl, tak tomu skutečně bylo. Já jsem taky tady byl od roku 2010 a byl jsem jak členem koalice, tak členem opozice. A musím skutečně konstatovat, že tato vláda se chová úplně jinak a lépe, než se chovala vláda od roku 2010. A to nehovořím o vládě, která nastoupila v roce 2006.

Já vám děkuji za pozornost a myslím, že jsem vás snad nerozzlobil a nikoho jsem neurazil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kučera a připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom krátce zareagoval na vystoupení svého předřečníka. Já si myslím, že ten postup, jakým by měl postupovat předseda vlády a ministr financí, je celkem jasný. Pan ministr financí by měl odejít mimo politiku, očistit se a poté, co bude vše vyšetřeno, se do politiky vrátit. Takhle mluvil premiér Sobotka tehdy jako opoziční poslanec, když vyzýval koaliční ministry, aby takto učinili. Od pana ministra Andreje Babiše se toho asi nedočkáme, to jsme už slyšeli.

Nicméně já bych měl dva dotazy na pana premiéra. A skutečně by mně stačila odpověď ano, ne. Ten první dotaz zní: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že máte ve vládě člověka, který je podezřelý z daňových podvodů? Chtěl bych vaši odpověď. Ano, ne. Uvědomujete si to? Ano? Ne? A má druhá otázka je: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že nesete plnou odpovědnost za to, že máte ve vládě člověka, který je podezřelý z daňových podvodů? A opět by mně stačila jednoduchá odpověď ano, ne. Vážený pane premiére, děkuji vám předem za vaše odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy paní poslankyně Němcová. Připraví se pan poslanec Bendl. A do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, na úvod bych chtěla říct pár vět o tom, jak na mě působil úvodní projev pana prvního místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Ponechám už stranou to, co bylo kritizováno, tedy to jeho nelogické zařazení jeho vystoupení do úvodu této schůze. To už tady bylo kritizováno dostatečně.

Můj dojem je prostě takový, že pan ministr v podstatě naplnil ta očekávání, která měli všichni novináři, žurnalisté, lidé, kteří se zabývají tímto problémem a kteří psali: Ono to nakonec bude tak, že do té Sněmovny pan Babiš přijde, nachystá si těch svých 30 nebo 40 stránek, to nám nakonec řekne, kolik to bude, a těch 29 nebo 39 stránek se bude týkat úplně něčeho jiného než toho problému, kvůli kterému je svolána samotná schůze. Zabalí do toho úplně všechno, semele živé, mrtvé. A nakonec z toho, co vlastně říká, o vlastní kauze se dovíme naprosté minimum. Čili v tomto splnil pan ministr očekávání. Mohu říci, že umělecký dojem byl prachbídný, a že pokud chtěl přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, překvapit nějak českou veřejnost, tak měl přijít s něčím, co by bylo zásadnější. Něčím prostě překvapit. Ne s tím, že všichni říkali: Jasně víme, jak to bude. Máme ho prokouknutého, přečteného, na nic jiného se nezmůže. Ukázal, že na nic jiného se skutečně nezmůže. To je první poznámka, na ten dojem, který to ve mně vyvolalo.

Druhá poznámka je, že mi to něco připomnělo. A připomnělo mi to kauzu, která se tehdy týkala předsedy vlády Stanislava Grosse. Ty trapnosti, s kterými se vymlouval, chodil na nás s igelitkami peněz, strýčkem Vikem, spálenou směnkou, nevím, co všechno se kolem toho tehdy dělo. Už to nechci ani vzpomínat, protože to vůbec nebylo pěkné. Tak v tomto případě je to přece jako přes kopírák.

Já vám ocituji z roku 2013 z rozhovoru, který dával pan Babiš týdeníku Respekt. Svůj vztah k projektu Čapí hnízdo popsal takto: Půjčil jsem té společnosti přes 400 mil. na stavbu farmy, ale jméno majitele neznám. Mám tam jen pronajatou jednu budovu, to je vše, prohlásil. Na doplňující dotaz Respektu, že je přece jen divné půjčovat někomu, o kom nic neví, dodal: Nevím to z hlavy, farmu mají myslím nějací advokáti.

V březnu 2016 si vzpomněl, kdo za tou farmou stál, ale jméno odmítl zveřejnit. Řekl: Přišel tam investor, který si nepřál být jmenován, a bylo to akceptováno. Řekl to v televizním vysílání v televizi Prima. Ale ještě před tímto vysíláním v televizi Prima nám přece všem sděloval, že to se vůbec netýká Agrofertu, že to je nějaké firmy, kterou on ani nezná, z jeho holdingu. A potom nám řekl, že si najednou vzpomíná, ale že neprozradí, kdo to byl. V tom televizním vysílání řekl: Já vám to řeknu až za týden nebo za deset dnů, já nevím jak. Ale mezitím všichni říkali no to je nám jasné, tak pracuje na nějaké pohádce, aby předstoupil před Sněmovnu a před občany a něco jim navykládal, jakou pohádku mu jeho PR poradci usoukali. Tak tu pohádku jsme si dneska vyslechli.

Mně je v podstatě lhostejné, jestli tehdy převedl nebo nepřevedl na svoje děti nebo osoby blízké akcie, které do té doby, když vyvedl z Agrofertu tu firmu, potom tedy nebyly identifikovatelné, anonymní. Tak mně je lhostejné, jestli to byli skutečně ti vlastníci, protože my se stejně toho nemůžeme žádným způsobem dobrat, jestli je to pravda, nebo to pravda není.

Otázkou samozřejmě zůstává, proč by bohatý tatínek nepůjčil svým dětem úplně všechno, proč by potřeboval k tomu vyvádět a anonymními akciemi pokrýt své děti na nějakou dobu, získat 50 mil. z evropských dotací, a ledva uplyne pět let povinná podmínka, tak zase své děti o tento majetek připravit a převést to zpátky pod svoji firmu. To samozřejmě zůstává velkou otázkou. K tomuhle pan ministr nenašel odvahu, aby se jakýmkoli slovem zmínil. Nehledě už k tomu, co zde píše, a jako hlavní výtku k celé té kauze přikládá jeho kdysi klíčový člověk Lukáš Wagenknecht.

Myslím, že z těch vět už tady citovali mnozí, ale přece jen stojí za to je připomenout. Právě Lukáš Wagenknecht připomíná to podstatné, totiž to, že smysl dotace, této dotace pro malé a střední podniky, je v tom, že tyto malé a střední podniky nemohou dosáhnout ani na bankovní úvěr ani na nějakou podporu od někoho jiného. V případě, že nemají dostupnou tuto formu finanční pomoci, potom spadají do onoho programu, který může uvolnit dotaci pro malou a střední firmu. A já zase znovu se musím zeptat, jak je možné, že ve chvíli, kdy je poskytnut Agrofertem nebo panem Babišem, což je v podstatě totéž, úvěr 400 mil. korun, tak jak to, že může ta firma dosáhnout ještě na ony dotační peníze.

Pohádky o tom, zda to pan Babiš někomu vrátí a nasype to do své nadace, což je další velmi perfidní okolnost celé té věci, protože ve chvíli, kdy sděluje občanům České republiky - pravděpodobně visí před námi pokuta v případě, že OLAF zjistí, že jsem skutečně způsobil dotační podvod. A ta pokuta je ve výši 50 mil. korun, neb to, těchto 50 mil., byla výše oné dotace, a tuto pokutu bude přece platit český stát. Pan Babiš nabízí, že on 50 mil. ze svého vezme a nasype je do své dotace, a tím se celá ta věc přikryje. No jestli vám na tomto postupu nepřipadá vůbec nic zvláštního, tak já musím říci, že mně na tomto postupu připadá zvláštní úplně všechno. Zaprvé to lhaní, které, jak jsem řekla, připomíná vytáčky, a kolegové ze sociální demokracie by si měli pamatovat, kam toto lhaní přivedlo jejich předsedu vlády a také jak na to doplatila sama politická strana. Tyto vytáčky, vršení výmluv, lží a jasného konání, které nedává logiku a nelze nijak vysvětlit, ukazuje na to, že první místopředseda vlády Andrej Babiš není člověkem, který má v téhle vládě sedět.

Druhou otázkou je samozřejmě to, jestli pan premiér přes všechny ty výkruty, které tady předvádí, kdy nás kritizoval za daleko menší problémy našich ministrů, tak jestli teď si pana ministra Babiše ponechá. Pravděpodobně si ho ponechá, jak jsme slyšeli z jeho vyjádření, protože navíc ono se to ukázalo, i pod jakým tlakem pan předseda vlády je.

Vzpomenete si, že před týdnem nebo před pár dny zde byl na návštěvě prezident republiky Miloš Zeman. Když opouštěl Poslaneckou sněmovnu, novináři se jej ptali, protože ta kauza Čapí hnízdo už bublala, tak se ho ptali, co na to pan prezident říká. A pan prezident, teď to budu trochu parafrázovat, neuvedu přesně jeho odpověď, ale bylo to v tom smyslu, že to je pod jeho rozlišovací schopností, protože částky, které se týkají milionů, nebo 50 milionů, on neřeší. On řeší věci, které jsou až tak kolem té miliardy, nebo nad jednu miliardu. A jakoby naprostou náhodou utrousil, že příkladem takové kauzy, která je nad tu jednu miliardu, jsou věci související s OKD, čímž jasně ukázal na předsedu vlády. Jasně ukázal a sdělil: stojím po boku Andreje Babiše. Mohl nám také sdělit, že po jeho boku stojí proto, protože ta první privatizace Unipetrolu, která by nás všechny také moc zajímala, jak vlastně probíhala, tu přece pan současný prezident a tehdy předseda vlády Miloš Zeman pokryl. Tak to bylo zrovna nad tu jednu miliardu. Pan prezident, kdyby chtěl, tak by mohl řešit tuhle věc, kdyby o to stál.

Ale v této věci nyní nejsme. Jsme u Čapího hnízda, a proto si myslím, že Andrej Babiš jasně pochopil, že má silného spojence v prezidentovi republiky, vede s ním různá jednání na různé úrovni. A pana premiéra dostává pod tlak, protože po tom lánském puči a po dalších ukázkách toho, jak se pan prezident strefuje do České strany sociálně demokratické, tak premiér neumí tomuto tlaku účinně čelit. Vybral si jediné. Vybral si, že tady pokrytecky bude obhajovat něco, co obhajovat nejde. Vybral si, že bude doplácet on a jeho politická strana, při nejbližších volbách se to ukáže, na tuto strategii, kdy kryje lumpárny, které krýt nemá, a nakonec za to zaplatí on.

Jestli si vybral tuto cestu, pozice opozice v této Sněmovně není taková, aby mu v ní mohla zabránit. My jsme tady od toho, abychom věci popsali, abychom se ptali, abychom chtěli slyšet odpovědi. Ale já jsem vyrozuměla z dnešního jednání, že pan premiér je ochoten i za cenu poškození své vlastní strany a své vlastní budoucnosti tuto věc pokrýt. To beru na vědomí, to je pro mě zásadní závěr z dnešního jednání.

A ještě poslední věta je, že všichni vy byste mohli přemýšlet nad tím, jestli ty všechny lži a výmluvy jsou skutečně hodny toho, aby to byly věci, které umíte obhajovat a za kterými můžete stát před našimi voliči. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkný večer, dámy a pánové. Já reaguji fakticky na jednu pasáž paní kolegyně Němcové, která tady zmínila formu toho projevu. Na mně to nechalo hluboký dojem, opravdu. Asi nejstrašnější dojem ten dlouhý potlesk, který tady zazněl.

Tak já jsem chtěl kolegům z ANO vzkázat: Tleskali jste projevu na úrovni: Bohuš kópil děckám kolotoč, neměl zrovna tužku, tož to podepsal někdo jiné. Přinděte se tam všeci podívat, máme tam aj pštrosa, aj koňa pro Vlastičku, my tam všeci jezdíme, je to tam super, protože nás už si koupil všechny. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Bendl. Po něm pan poslanec Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký, dobrý večer. Dámy a pánové, nebudu tak vtipný jako můj kolega. Pokusím se soustředit na fakta a na to, co se opravdu odehrálo, a možná i odpovědět na některé otázky kolegů, nepřítomného pana poslance, jehož jméno mi teď nenaskočí, který se tady ptal, jak je možné, že se o tom bavíme až teď, proč jsme se o tom nebavili dříve.

Ano, přiznávám, spolu s paní kolegyní Jermanovou jsme kdysi odsouhlasili v krajském zastupitelstvu, když ještě byla za ODS, pravidla - napříč politickým spektrem, podotýkám, to neříkám nijak ve zlém, napříč politickým spektrem pro to hlasovali sociální demokraté, komunisté, všichni - pravidla čerpání z regionálního operačního programu Střední Čechy. Tyto finanční prostředky byly v rámci těch necelých 15 miliard korun, z toho byla část, o které tady mluvil pan místopředseda vlády Babiš, vyčleněna, v té první výzvě zhruba 200 milionů korun. Je to vlastně jediná oblast na podporu podnikání, celý ten ROP, řeknu, nebyl alokován na směr podpory podnikání, ale z těch 15 miliard zhruba těch 200 milionů korun bylo určeno na posílení kvality cestovního ruchu ve středních Čechách. Byly naopak tlaky na nás, abychom těch finančních prostředků alokovali více. To se nestalo. Napříč politickým spektrem tehdy panovala dohoda, že chceme ve středních Čechách podpořit turistický ruch a zvýšení kvality a že tomu chceme vytvořit nějaké podmínky, když už ty finanční prostředky tady jsou.

Výbor regionální rady tehdy na základě podkladů, které dostal od úřadu, schválil dotace a podpory na oblast cestovního ruchu, tak jak zde bylo řečeno, a hejtman podepsal. Hejtman měl povinnost podepsat, to prosím zdůrazňuji. Kdyby hejtman nepodepsal, vystavoval by se naopak trestnímu stíhání. Koneckonců David Rath, který přišel později, některé dotační tituly podepsat nechtěl, přestože prošly regionální radou, a déle jak - skoro rok zdržoval některé projekty, které nakonec podepsat musel pod tlakem Evropské komise. Protože se někteří starostové, kteří měli odsouhlaseny projekty - prošly výběrovým řízením, a hejtman David Rath nechtěl podepsat udělení podpory, což zdržovalo, samozřejmě dostávalo dodavatele nebo žadatele o ten projekt do neřešitelné situace, protože ten projekt třeba soutěžil rok a půl předtím a ceny už byly někde jinde. Dělalo to obrovské problémy zejména ve Slaném a v Mladé Boleslavi.

Ano, byly tam podmínky, a to prosím zdůrazňuji... (Velký hluk v sále, řečník vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Sice chápu, že je pozdější hodina, ale přece jenom ať je rozumět, co se zde přednáší. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, byly tam podmínky, novináři se mě na to často ptají, nebo někde jsem viděl napsáno, že to byly peníze pro bohaté. Ne, byly to peníze pro malé a střední podniky a byla povinnost čestným prohlášením se přiznat k tomu, že je dotyčný žadatel představitelem malé nebo střední firmy. A můžu vám přečíst podmínky, které vlastně se zavazovali plnit. Příjemci podpory v této oblasti byli: podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně dva roky a podnikají v cestovním ruchu. To byla jedna oblast. A druhá: podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají podnikatelskou historii kratší než dva roky - v závorce: pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2000 obyvatel.

Takže ten dotyčný žadatel, předpokládám, a chci vlastně panu místopředsedovi vlády poděkovat, že tady dnes řekl, komu ty akcie patří, protože se dokonce novináři ptali mě, jestli náhodou nejsou moje. Tak jsem rád, že sám pan místopředseda vlády vyvrátil, že nemám s Agrofertem nic společného, ani s jeho rodinou. Já to neříkám ve zlém, jenom jsem rád, že to tady padlo. A ta podpora byla určena, byla stanovena maximálně 40 % z celé - z výdajů na celý projekt, přičemž bylo možné u malých podniků to zvednout až na 60, u středních maximálně na 50 %, přičemž ten strop, maximum peněz, které bylo možné získat na jeden projekt, bylo 50 milionů korun. Tím, že žadatelé o Čapí hnízdo avizovali, nebo měli v projektu, že budou investovat mnohem vyšší částku než 100 milionů korun, byla zastropována ta částka 50. Také jsem někde četl v novinách, že to je 54, pak 56. Ani jedno není pravda. Bylo to těch 50 milionů korun, neboť to je maximum, které bylo možné získat.

A teď odpověď na otázku pana kolegy poslance, který se ptal, proč se o tom bavíme až teď, jak je to možné. Je to proto, že kontrolní orgány neměly žádnou pravomoc zjišťovat, kdo je za anonymními akciemi. Bohužel neměly, a tudíž nebylo vůbec možné se do této debaty pustit. Protože to je přece dneska předmětem šetření OLAFu, možná Policie České republiky, zdali nedošlo k porušení těch paragrafů, o kterých jsem tady mluvil, a tím pádem zdali nebyl poskytovatel podpory, v tomhle případě Středočeský kraj, nebo chcete-li regionální operační program, ROP, jestli nebyl oklamán, a jestli se tudíž nejedná o nějaký podvod. Tohle přece je ta debata. To musí posoudit opravdu někdo jiný.

Pan místopředseda vlády, a už to tady několikrát padlo, se do toho zamotal v podstatě sám. V jednu chvíli říkal: Já nevím, komu to patří. Pak říkal: Je to můj projekt, protože jsem si ho vymyslel. Pak říká: Zveřejním akcionáře. Pak říká: Nevím o tom nic. A dneska říká tedy, že to jsou jeho blízcí příbuzní. Předpokládám, že už asi podnikají minimálně ty dva roky v cestovním ruchu a že tuhle podmínku splňují. Aspoň doufám, že je si toho pan místopředseda vlády jaksi plně vědom.

A dovolte mi ještě poznámku k těm anonymním akciím, když tady premiér říkal, jaký je to problém a že už na to sociální demokracie upozorňovala dávno, a čestně přiznal, že to bylo na jaře 2013, to znamená v době Nečasovy vlády, kdy to byla Nečasova vláda, která prosadila právě na jaře 2013 konec možnosti skrývat se za anonymní akcie. Ale já nemohu při téhle příležitosti, protože jste u toho řada z vás byla, kteří chodíte na jednání Poslanecké sněmovny, kdy jsem předčítal koaliční smlouvu a prohlášení vlády, kde se koaliční poslanci nebo koaliční strany zavazují, že nebudou podporovat a odmítají nadále skutečnost, že má někdo, kdo nerozkryje vlastnictví, že by měl dostat dotaci či nějakou veřejnou podporu. Doslova se tam uvádí, že zamezíte poskytování podpor a dotací neznámým vlastníkům firem, přičemž jste už dvakrát toto programové prohlášení vlády vlastně porušili. Poprvé v energetickém zákoně, kde jsem tady upozorňoval na fakt, že novela, která přišla, byla malinká a krátká, ale umožňuje žadatelům (důrazně:) v agrárním sektoru, podotýkám a zdůrazňuji, nerozkrývat vlastnictví při získávání dotací. To jste odsouhlasili, vážení vládní poslanci. A podruhé to bylo v zákoně o veřejných zakázkách, kde zahraniční firmy na rozdíl od českých nemusejí rozkrývat své vlastnictví a stačí čestné prohlášení a la Čapí hnízdo. Stačí čestné prohlášení, a splňujeme. Já jsem tady na to konto, byla o tom i diskuse na výboru pro veřejnou správu, říkal, že to je nefér a že se měla vláda více snažit a tuto výjimku si vymínit, protože zkrátka a dobře přináší ty problémy, se kterými teď pracujeme.

Dvakrát, přátelé, vládní poslanci, jste toto porušili už v tomto volebním období. Takže nás ta Čapí hnízda zase čekají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. První faktickou poznámku má přihlášenou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že všichni z nás, co jsme tady vydrželi takto dlouho, jsme až dneska pochopili ten předvolební claim, který mělo hnutí ANO na svých billboardech. A ten claim zněl: Aby se za nás naše děti nestyděly. Takže myslím, že všichni jsme v souvislostech, o kterých tady hovořil pan vicepremiér, pochopili, že skutečně pro něj jsou děti víc než stát, firma a všechno ostatní.

Ale chtěla jsem poprosit, jestli by bylo možné, aby někdo z kolegů z ČSSD, asi pravděpodobně pan předseda klubu Sklenák, jestli bych mohla poprosit, přizval na toto jednání pana premiéra. Mně skutečně připadá velmi nedůstojné, že jednáme tady ve tři čtvrtě na osm, pan ministr Babiš tady dlouhou dobu nebyl, přišel o tři nebo čtyři vystoupení, mohl se na to samozřejmě dívat ve své kanceláři. Ale řešíme tady takto závažnou věc. Jsou tady dotazy jak na pana vicepremiéra Babiše, tak na pana premiéra. A on tady není přítomen.

Prosím tedy zdvořile prostřednictvím pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Bartoška, aby požádal předsedu poslaneckého klubu ČSSD, aby požádal pana premiéra o jeho přítomnost. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já tak tedy činím. Ale než udělím slovo, pane předsedo, přečtu omluvenky. (Předseda Sklenák už stojí u mikrofonu.) Od 19 hodin se z rodinných důvodů do konce jednacího dne omlouvá Marian Jurečka. Dále se od 19.15 do konce jednacího dne z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Vyzula. A dále se od 19.30 do půlnoci z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

A nyní tedy vaše faktická poznámka, pane poslanče. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem se tedy hlásil s přednostním právem, ale možná mi budou stačit i ty dvě minuty. Paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, bych rád sdělil, že pan premiér se musel vzdálit z toho důvodu, že je na cestě do Francie, kde ho zítra čeká jednání s francouzským prezidentem a premiérem, mimo jiné o ochraně evropských hranic, což je jistě velmi důležité i v kontextu jednání této Poslanecké sněmovny. Ale viděli jste, že se pan premiér tohoto bodu na začátku účastnil a i vystoupil a přistupoval k tomuto bodu velmi zodpovědně.

Jednáme tady více než čtyři hodiny. Myslím, že jsme se leccos zajímavého dozvěděli. (Smích v pravé části sálu.) Něco jsme se nedozvěděli. Ale mám pocit, že dneska tu debatu už dále nejsme schopni posunout. Za sebe mohu říct, říkal jsem to i panu ministru Babišovi do médií, mě zajímaly zejména dvě odpovědi na mé otázky. Ty nějakým způsobem zodpovězeny byly. A za sebe musím říct, že další krok, na který já budu čekat, jsou výsledky policejního vyšetřování a výsledky šetření OLAFu. A do té doby si asi nebudu schopen udělat takový závěr, jaký po uzavření těchto vyšetřování.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zveřejnění výsledků policejního šetření ve věci Čapí hnízdo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestli tomu dobře rozumím, jedná se o procedurální návrh. (Ano.) Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám hlasovat bez rozpravy. (Vpravo se hlásí poslanec Stanjura.) Za předpokladu, že se jedná o to, že chcete vznést pozměňovací návrh k předloženému procedurálnímu návrhu, udělím vám slovo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo. Mám protinávrh, abychom schůzi přerušili na pět minut. Vím, že vládní poslanci při rychlosti šetření policie tak složité kauzy si představují, že to skončení policejního vyšetřování by možná mohlo být až v příštím volebním období. To by se vám líbilo. Takže pokud si potřebujete odpočinout, tak navrhuji přerušit schůzi na pět minut a pak můžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. (Hlásí se poslanec Kalousek.) Opět se jedná o pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu? (Ano.) Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zajisté. Jedná se o alternativní pozměňovací návrh. Navrhuji schůzi přerušit na šest minut. (Pobavení v sále.)

A chci se při té příležitosti zeptat, jestli si vážně děláte legraci. Tady přece nezní ta otázka, a vy jste to slyšeli, tady nezní ta otázka tak, jestli policie vyšetří trestný čin, nebo OLAF vyšetří trestný čin. Ta otázka zní, jestli je únosné, aby po dobu vyšetřování garantem dotací za Českou republiku byla osoba podezřelá z dotačního podvodu. Už jenom samo o sobě to vylučuje prostě ten váš protinávrh. Takže prosím, abychom si to během těch šesti minut rozmysleli.

Současně bych se vás rovněž chtěl zeptat, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, jestli jste také jako já a jako pan premiér slyšel pana místopředsedu vlády lhát na mikrofon. Protože člověk, který ještě před měsícem říkal, že opravdu neví, kdo byl vlastníkem těch anonymních akcií, dnes tady řekl, že to byly osoby blízké. Takže je to prostě usvědčený lhář! (Předsedající: Pane předsedo, omlouvám se.)

Co si myslíte, že na tom ten OLAF ještě vyšetří? Na tomhle faktu? (Výkřiky ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu zazněl, to znamená... Evidoval jsem žádost o vaše odhlášení, já tak učiním a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami. Budeme tedy postupovat tak, jak přicházely pozměňovací návrhy, přičemž první je přerušení na šest minut, druhý je přerušení na pět minut a poté procedurální návrh předsedy Sklenáka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení této schůze na 6 minut, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 10. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 56. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jako další budeme hlasovat návrh, aby tato schůze byla přerušena na 5 minut.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 11. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 54. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka a to je přerušení této schůze do zveřejnění závěru OLAF. Takže poprosím upřesnit návrh hlasování vašeho návrhu.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dovoluji si upřesnit: Do zveřejnění výsledku policejního šetření ve věci Čapí hnízdo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. (Výkřiky z pléna o nehlasovatelnosti.) Vznášíte-li námitku proti navrženému usnesení, musíte vystoupit na mikrofon a vznést námitku.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych fakt pana kolegu Sklenáka moc poprosil, aby dával návrhy, které jsou v souladu s nějakým právem v této zemi. Jaké zveřejnění výsledků vyšetřování? Kdyby to bylo zveřejnění ještě OLAFu, tak ten nám možná něco sdělí, ale vyšetřování může skončit buď podáním obžaloby, nebo ukončením a ani jedno se nedozvíme. Takže se netvařme, že to někdo může zveřejnit. To se fakt netvařme! (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že návrh usnesení je přednesen... Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pokud chcete dát hlasovat, pane předsedající, dávám námitku proti vašemu postupu, protože Sněmovna nebude vědět, o čem hlasuje. Nebude vědět, o jakém časovém limitu hlasuje, jakým způsobem se ověří, že ten čas nastal. Kdyby pan poslanec Sklenák třeba řekl do uvěznění, tak tam bychom věděli, že si umíme ověřit ten přesný okamžik, ale do zveřejnění, to prostě nepřipadá v úvahu. To je nehlasovatelné a já podávám námitku. A prosím, abyste dodržoval alespoň elementární pravidla a zákony. Teď to neděláte! Opravdu ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Věřte tomu, že se snažím dobrat ke konci tak, abychom mohli hlasovat o návrhu. Z toho důvodu, že probíhá jednání o definování návrhu, o kterém budeme jednat, tak já přerušuji jednání na pět minut a počkám... (Hluk a výkřiky v sále.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já podávám námitku proti vašemu postupu, protože teď jste vyhověl návrhu pana předsedy Stanjury, který Sněmovna zamítla.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Z jednacího řádu mohu vyhlásit přestávku. Já vyhlašuji jednací přestávku na pět minut a počkám, o jakém návrhu usnesení budeme hlasovat, případně o jakém procedurálním návrhu budeme hlasovat.

 

(Jednání přerušeno od 19.53 hodin do 19.58 hodin.)

 

Čas určený pro přestávku vypršel a já vás požádám, poslankyně a poslanci, abyste zaujali místa ve svých lavicích. Požádám pana předsedu Sklenáka, aby upřesnil svůj procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já si dovoluji po provedených konzultacích upřesnit svůj procedurální návrh, tedy abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zveřejnění výsledků šetření OLAFu v této věci. Jak jsem byl informován, tohle je určitě jasně podmíněno, protože ta rozhodnutí se zveřejňují.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolím si dát protinávrh, pane předsedající, přerušit zasedání této schůze do doby, než předseda vlády veřejně přizná, že jeho první místopředseda je lhář.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem vždy říkal, že bude dobré, když se v průběhu rozpravy a návrhů ušetříme vzájemných invektiv. To platí i zde. Každopádně je to procedurální návrh tak, jak byl přednesen. To znamená, eviduji dva návrhy - jeden je pana předsedy Kalouska a poté pana předsedy Sklenáka.

 

Nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Kalouska.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh pana předsedy Kalouska, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 12. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 20, proti 65. Tento návrh byl zamítnut.

 

Ještě eviduji žádost o vaše odhlášení. Než dám hlasovat o dalším procedurálním návrhu, tak vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Pořadí se ustálilo.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka.

Kdo je pro návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 13. Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 48. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Není otevřená rozprava. Omlouvám se, týká-li se to hlasování. Prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pouze pro stenozáznam. Nezpochybňuji hlasování, já jsem se umáčkl u návrhu pana kolegy Kalouska. (Hlasitý smích.) Hlasoval jsem "ne".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Není otevřena rozprava, to znamená pouze s přednostním právem - pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. (Poslanci se zvedají k odchodu.)

Jenom k průběhu dnešní schůze chci říct jedno - že jsem velmi zklamán z chování sociální demokracie a KDU-ČSL, protože jsme od vás očekávali, že skutečně dodržíte své sliby, že se budete držet v duchu svých prohlášení -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, ale ještě neskončilo jednání Poslanecké sněmovny. (Hlasy ze sálu: Je přerušena.) Není přerušeno, ještě jsem nepřerušil schůzi. Požádám vás pouze o to, jestli máte připomínku k proběhlému hlasování. Pan poslanec Bendl má připomínku k proběhlému hlasování. Není otevřena rozprava.

 

Poslanec František Laudát: Jenom chci konstatovat, že nevím, nakolik mají vaše prohlášení cenu, vaše sliby a vaše chování. Měli jsme velká očekávání a dopadlo to jako vždycky. Doufám, že si toho vaši voliči všimnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pan poslanec Bendl ohledně hlasování.

 

Poslanec Petr Bendl: Omlouvám se, opravdu se mi to nestává. Hlasoval jsem "ne" a na sjetině mám "ano". Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zpochybňujete hlasování? (Ano.) Dobře. Takže je zde návrh na zpochybnění hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Eviduji žádost pana poslance Bendla s tím, že zpochybňuje poslední hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o této námitce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 14. Přihlášeno 115 poslankyň a poslanců. Námitka byla přijata.

 

V tom případě budeme opakovat hlasování. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka tak, jak zde zaznělo.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh pana poslance Sklenáka. Eviduji žádost o odhlášení. V tom případě se vám omlouvám. Všechny vás odhlašuji a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak bylo předneseno panem předsedou Sklenákem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 16. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 63, proti 48. S výsledkem byl vysloven souhlas.

 

Mohu udělit pouze slovo v případě, že se chcete vyjádřit k proběhlému hlasování. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dle pokynu předsedajícího dovolte, abych se přihlásil k proběhlému hlasování. Chci říct, že moje politická frakce ten výsledek respektuje, že každý z nás si prostě ponese domů svoji odpovědnost za své hlasování panem ministrem Hermanem počínaje a panem předsedou Sklenákem konče. Teď už to není odpovědnost pana ministra Babiše, jeho lží, které jste slyšeli na vlastní uši, a jeho chování, ale je to odpovědnost každého z vás, kterou si odnášíte, a vaše vlastní rozhodnutí.

Přeji vám krásné a požehnané Velikonoce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji jednání této schůze tak, jak bylo usneseno. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.

 

(Schůze přerušena ve 20.27 hodin.)

Aktualizováno 14. 11. 2017 v 10:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP