(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí je přihlášena paní poslankyně Olga Havlová, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo, žádám o zařazení mimořádného bodu programu na dnešní schůzi jako čtvrtý bod s názvem Podpora ČR kurdským milicím na území Sýrie v boji proti Islámskému státu.

A pro koho tuto podporu chci? YPG jsou kurdské bojové jednotky, které bojují převážně na území Sýrie, jednotky, které nesou největší tíhu pozemních operací proti Islámskému státu. Jsou to jednotky schopné vést pozemní ofenzivu a Islámský stát porážet. Nyní tyto jednotky táhnou na jednu z hlavních pevností Islámského státu, město Rakka. Na rozdíl od irácké armády a iráckých Kurdů se jim dostává pouze minimální materiální podpory a v současné době bojují se zastaralými zbraněmi bez jakýchkoli balistických pomůcek a dalšího vybavení, jako jsou spojovací prostředky, noční vidění atd. Tyto jednotky jsou velkým trnem v oku pro Turecko, které od Islámského státu kupuje ropu a naopak zásobuje Islámský stát zbraněmi a logistickou podporou, jako jsou nemocnice na turecko-syrských hranicích.

V lednu vláda schválila pomoc pro Irák a Jordánsko, kdy v rámci podpory boje proti terorismu dodáváme do Iráku 6,5 tisíce útočných pušek a samopalů, a k tomu 7 mil. kusů munice a dalších 7 mil. kusů munice do Jordánska. Dostanou tuto pomoc opravdu ti, kteří ji nejvíce potřebují? Jordánské království je poměrně bohatá země, která se podílí na boji proti Islámskému státu leteckými údery. Iráčtí vojáci jsou velmi dobře vyzbrojeni, jsou podporováni Spojenými státy americkými.

Jaký je rozdíl mezi bojovníky v Iráku a v Sýrii? V Iráku se můžete setkat s vojáky, kteří jsou vybaveni balistickými vestami a přilbami, používají pancéřová vozidla v civilním i vojenském provedení, netrpí nedostatkem munice ani logistickou podporou. Situace se mění překročením syrské hranice, na checkpointech potkáváte ozbrojené civilisty, příslušníky domobrany, nebo muže a ženy v uniformách, členy YPG a YPJ, kteří jsou vyzbrojeni různými variantami AK 74, bez balistických ochranných pomůcek, ve spojení s jedním či dvěma zásobníky. Přesto právě tito lidé nesou největší váhu pozemních bojů na svých bedrech.

V následujících dnech navštíví Českou republiku vrchní velitelka YPJ Nesrin Abdullah a očekávám, že nejen Ministerstvo obrany s ní naváže komunikaci, ale současně vyzývám členy vlády, aby se s ní setkali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Zavadil s návrhem na změnu programu schůze. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji vám, pane předsedající. Můj návrh bude velmi krátký a jednoduchý. My jsme včera neprojednali poslední bod, bod číslo 107 zákona 592. Požádal bych, aby po dnes pevně zařazených bodech bylo umožněno tento zákon nebo tento návrh projednat, a žádám Sněmovnu o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za váš návrh. Pan poslanec Lank, prosím. Vašich pět minut.

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou hezké dopoledne. Jak jsem avizoval, chtěl bych poprosit o přednostní projednání bodu číslo 98, sněmovního tisku 525, a to dnes jako prvního bodu jednání, případně po pevně zařazených bodech.

Tento zákon řeší další problém, který česká vláda podle našeho názoru poměrně ostudně zanedbává, a jsou to již zmiňovaní evropští občané, kteří odcházejí sloužit do armády Islámského státu. Islámský stát tyto bojovníky vycvičí, ještě více je zfanatizuje, dá jim zbraně, případně výbušniny. Tito radikální islámští bojovníci, původem Evropané, pak bojují proti nám, proti evropské civilizaci, a to buď přímo v místě, anebo hůř, po výcviku se vrací do Evropy, kde dlouhou dobu žili a kde díky znalosti místního prostředí páchají teroristické útoky ve jménu Islámského státu.

Podle amerických zpravodajských služeb posílilo řady bojovníků Islámského státu od roku 2012 přes 38 tisíc lidí, kteří odjeli do Sýrie a Iráku přibližně ze stovky zemí z celého světa. Podle šéfa Europolu se po výcviku u Islámského státu vrátilo do Evropy 3 až 5 tisíc státních příslušníků Evropské unie, kteří jsou schopni provádět teroristické útoky podobné těm, které jsem viděli v Paříži a nejnověji bohužel v Bruselu. Podle šéfa Europolu čelí Evropa největší hrozbě teroristických útoků za posledních deset let.

Náš návrh zákona míří velmi přesně na jednu z děr, které mají české zákony, které v mnoha případech prostě nejsou na nové hrozby schopné reagovat. Když jsme na toto téma dělali v květnu minulého roku seminář, tak od bezpečnostních expertů jsme slyšeli, že v žádném případě nelze podceňovat riziko islámského terorismu u nás. To, že o něm bezpečnostní služby nemají informace, vůbec neznamená, že útok reálně nehrozí.

Problém stávajícího trestního zákoníku je v tom, že nezakazuje pro české občany službu u Islámského státu, který samozřejmě není uznán podle mezinárodních zákonů jako plnohodnotný stát. Zákon operuje pouze se zákazem služby u ozbrojených sil jiného státu, tedy u státu, který je mezinárodně uznán. Zákaz a potrestání se tak nevztahuje právě na ty, kdo odejdou do Islámského státu a od kterých hrozí největší nebezpečí. My měníme proto tento klíčový paragraf tak, aby se vztahoval na jakéhokoli jiného cizího činitele. Čímž se do jeho hledáčku dostávají právě i hybridní útvary typu Islámského státu.

Dámy a pánové, žádám vás o přednostní projednání tohoto zákona, který posiluje bezpečnost České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí ke změně programu schůze. Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Dnes eviduji pět žádostí o změnu programu. První je návrh paní poslankyně Hnykové, aby bod číslo 118 byl zařazen jako první bod dnešního jednacího dne.

Zahajuji hlasování. Eviduji žádost o vaše odhlášení. V tom případě se omlouvám, prohlašuji hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je zde návrh paní poslankyně Hnykové, aby bod číslo 118 byl zařazen jako první bod dnešního jednacího dne.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 370, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 11, proti 115. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jako další je návrh pana poslance Kádnera, aby bod číslo 120 byl zařazen jako druhý bod dnešního jednacího dne.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 371, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 11, proti 123. Návrh byl zamítnut.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Havlové, aby na program schůze byl zařazen bod Podpora kurdským milicím na území Sýrie v boji proti Islámskému státu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 372, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 17, proti 73. Návrh byl zamítnut.

 

Jako další je návrh pana poslance Zavadila, aby na dnešní program byl zařazen bod číslo 107 po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 373, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP