(19.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna odmítá vyplácení peněz Turecku na základě této dohody z českého státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 362, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 42, proti 32. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Usnesení Úsvitu pokračuje ještě dál: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby - za prvé - okamžitě zastavila přijímání nelegálních imigrantů na základě imigračních kvót.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 363, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 38, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby vypsala referendum o imigračních kvótách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 364, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 24, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby zavedla ochranu českých hranic nejpozději od července 2016 v souvislosti se zavedením bezvízového styku s Tureckem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 365, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 53, proti 11. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon politický a radikální islám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 366, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 14, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Nyní bychom přešli k závěrečnému návrhu usnesení od kolegy Okamury, a to zní - doufám, že se v tom dobře vyznám: Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby respektovala v otázce migrantů na území České republiky zároveň dva základní principy: za prvé, nedovolí vytváření žádných muslimských ghett a imigrantských komunit v České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 367, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 12, pro 37. Návrh nebyl přijat

 

Poslanec Jiří Mihola: A konečně: Poslanecká sněmovna ukládá vládě, ať vytvoří a realizuje plán repatriace všech migrantů zpět mimo území České republiky, a to jak těch přijatých, jak na základě evropských přerozdělovacích mechanismů, kvóty, tak těch, která vláda přijala o své vůli a přijme o své vůli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 368, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme hlasovali o všech navržených usneseních. Konstatuji, že o všech bylo hlasováno, a končím bod č. 202. Informace vlády České republiky o migrační krizi.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů - ještě pan předseda Černoch se hlásí o slovo. Prosím, pane předsedo. (Poslanci se rozcházejí.)

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Dámy a pánové, jenom než se rozeběhnete domů. Já jsem tady opravdu velmi pečlivě poslouchal celé odpoledne tu debatu. Musím říct, že považuji za absolutní pokrytectví, jakým způsobem jste se postavili k těm návrhům, které si myslím, že jsou zcela logické. Protože ono je velmi jednoduché vydávat prohlášení do novin, bít se v prsa a vést svůj národ do bitvy, a pak se k tomu postavit, kdy máte možnost vyjádřit svůj názor, zcela oficiálně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byl pan kolega Černoch.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání 42. schůze Poslanecké sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy budeme pokračovat bodem č. 153, trestní odpovědnost právnických osob, třetí čtení. Přeji vám hezký večer. ***

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP