(18.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby prosazovala tyto principy při všech jednáních na všech úrovních a oblastech své národní i mezinárodní působnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 353. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 99, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Prosím kolegy, aby se přestali bavit. Pak možná budou vědět, o čem hlasují. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se nebavil, ale vůbec jsem nepochopil význam posledního usnesení, protože tam měla být podle mne dvojtečka a něco vyjmenované. Takže pane předsedo (Miholo), jestli jste autor nebo spoluautor, zkuste nám to vysvětlit. Tam bylo, že vláda má dodržovat tyto principy, ale nic jiného. Tak které principy? Vůbec jsem to nepochopil. Divím se těm, kteří to podpořili, že podle mne nemohli vědět, o čem hlasují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já jsem vyzván k vysvětlení, ovšem nejsem jediný - já to tady předkládám nebo předčítám, ale mluvil jsem o spolupráci čtyř klubů tady na tomto návrhu usnesení, a tady je trošku paradox. Musím to tedy říct úplně přesně. Toto byl konkrétní návrh usnesení hnutí ANO. O to víc jsem překvapen, že hnutí ANO pro to nehlasovalo. (Potlesk a smích.) Bylo to vloženo přímo hnutím ANO.

Pane předsedo, já nevím, jak to mám vysvětlit ve chvíli, kdy hledáte kompromis a je to tedy předloženo čtyřmi kluby. Akceptovali jsme návrh, o který hnutí ANO stálo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, prosím oslovovat mým prostřednictvím. Pan předseda buď chce podat námitku proti tomu hlasování, nebo se musí spokojit s odpovědí pana zpravodaje.

Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Černoch.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jako předseda jedné ze stran, které pro to hlasovaly. Je to myšleno ty výše uvedené principy. Ti, co hlasovali pro všechny, tak pro to hlasovali. Chápu, že vy jste pro ně, ty výše uvedené principy, nehlasoval, protože pro většinu z nich jste nehlasoval. Myslím, že je to všem srozumitelné.

Jenom malou poznámku. Nechápu, čemu se divíte, pane zpravodaji, že ANO to sice předložilo, a nehlasovalo pro to. Když si vezmete vyjádření jejich předsedy za poslední týden, tak to je prostě know-how. (Smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já se k tomu postavím trošku jinak. Myslím si, že by bylo opravdu dobré vysvětlit to usnesení, protože jsou to velmi závažná usnesení. A aby byla předložena usnesení o ničem, nikdo neví, o čem hlasujeme, tak považuji za minimálně férové, pokud by byla revokace od někoho, kdo hlasoval proti, a bylo to zde specifikováno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Tady žádná revokace někoho, kdo by chtěl hlasovat jinak nebo mu nefungovalo hlasovací zařízení, podle jednacího řádu není. To usnesení bylo přijato. Nevidím k tomu důvod. Prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Přejdeme tedy k návrhu usnesení od klubu ODS. Také odděleně předpokládám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. To je návrh paní poslankyně Němcové. Prosím, předkládejte jednotlivé části toho návrhu a já dám o nich hlasovat.

 

Poslanec Jiří Mihola: První usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 354. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Za druhé: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 355. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 105, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Za třetí: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá postoj předsedů vlád členských zemí Evropské unie, kterým je fakticky přenášena odpovědnost za ochranu vnějších hranic schengenského prostoru na Turecko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 356. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Za čtvrté: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 357. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Nyní bychom přešli k hlasování o návrhu od hnutí Úsvit. Tady si akorát nejsem jistý, jestli některé ty body jsou hlasovatelné v případě, že už prošly body jiné.

Za prvé: Poslanecká sněmovna odmítá dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem o vracení imigrantů a považuje ji za ohrožení bezpečnosti České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 358. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 10, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna odmítá zavedení bezvízového styku s Tureckem. (Nesouhlasný šum v sále.) To už máme tento návrh vlastně...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak já zahajuji hlasování o tomto - pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

 

Poslanec Jiří Mihola: Protože prošel první bod návrhu ODS, který se týká zrušení vízového styku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Poslanecká sněmovna odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí, který se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. Považuji ten návrh za totožný, tudíž nehlasovatelný. Pokud máte námitku vůči mému postupu, prosím, uplatněte ji. Děkuji.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Další bod. Poslanecká sněmovna odmítá oživení procesu vstupu Turecka do Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 360. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 7. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna odmítá zavedení systému jeden za jednoho na výměnu imigrantů mezi Evropskou unií a Tureckem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 361. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 35. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP