(18.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

V automobilce Daimler se školily čtyři desítky migrantů, ale teď už pokračují jen dva. Téměř všichni Syřané přitom dostali dočasný azyl, který jim dává možnost zapojit se na pracovním trhu takřka okamžitě. Pokud se zdá být někomu tento průzkum překvapivý, pak je to neštěstí naší politické korektnosti, protože dlouhodobě sbíraná data jsou jasná.

Berlínský senátor a ekonom Thilo Sarrazin si dal práci a porovnal a analyzoval stovky německých i evropských statistik. Dovolte mi citovat jeho závěry. Ve všech zemích s výrazným podílem muslimských migrantů lze pozorovat tytéž jevy - podprůměrná integrace do pracovního trhu, nadprůměrná závislost na sociálních transferech, podprůměrná účast na vzdělanosti, nadprůměrná religiozita se sílícím příklonem k tradičnímu nebo fundamentalistickému islámu, prostorová segregace s tendencí k utváření paralelní společnosti - což přeloženo do češtiny znamená vytváření muslimských čtvrtí, kde platí jen místní muslimská pravidla. Dále muslimská komunita se vyznačuje nadprůměrnou kriminalitou, od jednoduché násilné pouliční kriminality až k účasti na teroristických aktivitách. Všude se předpokládalo, že migranti postupně přijmou evropské hodnoty, jako demokracie, kulturní a náboženská svoboda, a během jedné či dvou generací se rozdíly mezi migranty a Evropany rozplynou. Ale stal se opak. Tendence ke kulturní a regionální segregaci mezi přistěhovalými muslimskými migranty a jejich potomky ještě zesílily. Jinými slovy naděje, že se muslimští migranti časem integrují, se nenaplnily. Děje se pravý opak.

Tato fakta je třeba mít na paměti v každé diskusi o migraci a usídlování muslimských migrantů v Evropě. Neplatí paralela, že také Evropané migrovali a bylo to pro hostitelské země pozitivní. Když naši emigranti mířili do Rakouska, Holandska nebo USA, byl to pohyb lidí ze stejné evropské kultury, který nepřinášel nikam paralelní svět, paralelní a nepřátelskou ideologii. Když jsem se já rozhodl zůstat v zemi své maminky, pominu-li fakt, že žiji v České republice od svých pěti let, tak s tím, že hodnotově do této země patřím, ať už tím, že jsem naučený si na živobytí vydělat prací a těším se na Vánoce či Velikonoce, ale také tím, že ctím lidská práva a zákony a demokracie je pro mě nejvyšší meta pro společenské zřízení.

Shrnuto - problém není člověk, který přijde individuálně stavět na evropských hodnotových kořenech, ale nepřekonatelný problém je ten, kdo tyto kořeny nemůže respektovat například z náboženských důvodů, nebo je dokonce přichází vytrhat.

Zajímavé je, že k nám do České republiky roste počet migrantů právě z Evropské unie a hlavním důvodem je bezpečnost. Mladí lidé ze západní Evropy k nám prchají před muslimskou agresí. Z celé Evropy prchají také Židé do Izraele, a to dokonce v největším počtu od druhé světové války, opět z důvodu muslimské agrese. Není tedy pravda, že bychom i v České republice měli nějaké špatné soužití s migranty. V naší republice žije přes 400 tisíc cizinců a značná část jsou obyvatelé jiných zemí EU. V naší zemi je jich dokonce procentuálně nejvíc v rámci Visegrádu, dvakrát tolik cizinců na obyvatele než na Slovensku nebo Maďarsku a 40násobně víc na obyvatele než v Polsku.

Dámy a pánové, jsme svědky druhé migrační vlny, ale jiné, než si většina z vás představí. Je to migrační vlna z Evropské unie k nám nebo směrem ven z Unie do bezpečnějších zemí. Migrační vlna občanů Evropské unie.

My v České republice jsme v Evropě z tohoto pohledu stále ještě relativně bezpečnou zemí a máme šanci jí také zůstat. Stačí jediné - abychom nedovolili, aby se v naší zemi začala vytvářet ghetta nepřizpůsobivých migrantů z Afriky nebo muslimských zemí. Nástrojem k tomu je, abychom žádné takové imigranty nepřijímali. To je však bohužel v přímém rozporu s konáním současné české vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Neexistuje západní země, která by dokázala úspěšně muslimskou migraci ustát. A nedělejme si iluze, že pan Dienstbier nebo Sobotka mají pro Českou republiku zázračný recept.

Bezesporu bychom našli modely, jak dát migrantům smysluplnou náplň života. Sýrie je totálně rozbitá země a bude potřebovat tisíce lidí, kteří znovu postaví domy, silnice, vodovody, kanalizaci a tak dále. V případě Syřanů by mělo smysl imigranty naučit řemeslům a pracovním dovednostem a vzápětí je ihned poslat zpět budovat svou vlast. Nikoli jakékoli migranty trvale usazovat na území České republiky, jak dělá tato vláda.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, že vás přerušuji, pane kolego. Uplynulo deset minut. Pokud chcete druhou řádnou přihlášku, tak prosím dalších, posledních vašich deset minut.

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak já budu pokračovat. Podobnou potřebu, tedy mít více kvalifikované obyvatele, má myslím většina zemí, z nichž migranti přicházejí. Myslím, že je dobrá představa, že třeba česká firma, která dostane zakázku na budování infrastruktury v Sýrii nebo v Iráku, si tady vycvičí dělníky, kteří budou moci být základem pro práci v dané zemi. Tedy nevychovávat si tady další vrstvu lidí závislých na dávkách, ale kvalifikovat dělníky, kteří budou mít dobré šance pomáhat u sebe doma, tedy spojit čerpání peněz s povinností reálně se učit pracovat a s povinností pracovat a následně povinně odjet zpět domů. To je myslím řešení, které by mohlo být prospěšné pro migranty, tak pro Českou republiku.

Dále je nezbytné vypořádat se s ubytováním většího množství migrantů, přičemž znovu zdůrazňuji, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje odpočátku a stále osamoceně zde v parlamentu nulovou toleranci nezákonné imigrace. Vycházíme však z faktu, že vláda se již rozhodla proti vůli občanů přijmout první tisíce afrických arabských migrantů. A jak jsem již sdělil, v písemné interpelaci mi premiér Sobotka písemně odpověděl, že tuto první várku více než tři tisíce nezákonných afrických arabských migrantů přijmou do zařízení v Kostelci nad Orlicí a v Havířově. A jak jsem již sdělil, tak občané se bouří a dneska zveřejnili občané Kostelce nad Orlicí a Havířova petici proti umísťování imigrantů v jejich městech, petici za místní referendum. Jsou to zoufalí občané a snaží se bránit zlovůli této vlády, která se jich ani nezeptala, jestli tam ty imigranty chtějí. Je nepřijatelné, aby větší masa migrantů opanovala ulice měst tak, jako to nyní chystá vláda.

Tady moc dobrých řešení není. Pro ubytování většího množství migrantů by v úvahu mohly připadnout například bývalé vojenské újezdy, kde jsou například opuštěná kasárna mimo města, obce. Nikoliv města, tak jak vláda plánovala letos v Benešově a v Králíkách. Takto mimo města byli v minulosti u nás například ubytovaní sovětští vojáci a faktem je, že díky tomu byli méně na očích než americká vojska v západní Evropě.

A znova zdůrazňuji, že my v našem hnutí SPD jsme proti jakékoliv migraci. Zastáváme nulovou toleranci nezákonné migrace do České republiky a zároveň prosazujeme i zákaz islámského práva šaría a džihádu na území České republiky. Ale to už jste nám vloni tady ve Sněmovně zamítli. Ale tak jako to platí o okupantech, tak to platí i o migrantech. Nejlepší nelegální migrant je žádný migrant.

Dovolím si proto na závěr navrhnout usnesení Sněmovny, které by zavázalo vládu problém důkladně analyzovat a připravit řešení. "Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby respektovala v otázce migrantů na území České republiky zároveň dva základní principy: za prvé nedovolí vytváření muslimských ghett a větších imigrantských komunit a zároveň za druhé vytvoří a realizuje plán repatriace všech migrantů zpět mimo území České republiky, a to jak těch přijatých na základě evropských přerozdělovacích mechanismů, to znamená kvót, tak těch, které vláda přijala o své vůli."

Takže o tomto usnesení bych rád navrhl, aby Sněmovna v závěru projednávání tohoto bodu hlasovala, a doufám, že ho podpoříte, přestože vím, že reálně ho samozřejmě nepodpoříte, protože vaše vláda již migranty rozhodla přijmout proti vůli občanů. A i přes to, co se dneska událo v Bruselu, jsem se tady dneska ptal premiéra Sobotky, zdali nadále vláda trvá na tom, že bude přijímat tyto nezákonné migranty, kteří nezákonně pronikli na území Evropské unie a v současné době jsou alokováni v Řecku a Itálii, a odpovědi jsem se nedočkal, protože premiér této vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nemá evidentně co na to říct, protože to nedokáže odmítnout. Prostě to odsouhlasili a ty důvody jsou mi zcela neznámé.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane poslanče, abyste panu zpravodaji dal návrh toho usnesení, které jste přednesl.

Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Zdaleka je nevyužiji. Jenom stručnou poznámku. Nechci si hrát na chytrého, ale když můj předřečník navrhuje usnesení, ve kterém chce zavázat vládu, aby nevytvářela muslimská ghetta, a současně ve své řeči doporučoval, že bychom je měli ubytovat v kasárnách ve vojenských újezdech, tak mám pocit, že v těchto dvou doporučeních existuje jistý neřešitelný rozpor. A teď nevím, co si z toho mám vybrat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Andrle. (Poslanec Andrle volá z uličky: Bohužel nemohu vystoupit, protože vypršel plánovaný limit.) Máte ještě minutu podle mých zápisků. (Smích v sále.) Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP