(16.20 hodin)
(pokračuje Mihola)

Nyní bych chtěl přejít k tomu podstatnému a chtěl bych vyzvat i ostatní kluby, protože tady byla džentlmenská dohoda, jejímž původcem je kolega, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, který momentálně není přítomen, to říkám proto, abych si to nepřivlastnil. To byl jeho nápad, který jsme já a ostatní kolegové přivítali, že za každý klub vystoupí dva zástupci, a to v prostoru dvaceti minut. Už teď vidím na tabuli, že zástupců je více, tak prosím předsedy klubů, pokud jsou ochotni dostát této džentlmenské dohodě, aby si to v rámci svého klubu zajistili, protože to byla dohoda dobrovolná, která nemá samozřejmě nějakou zvláštní oporu v jednacím řádu, abychom tady třeba o ní hlasovali.

Dovolil bych si přejít k tomu nejpodstatnějšímu, to znamená k načtení usnesení, které je vloženo v systému jako sněmovní dokument pod č. 3978. Toto nové usnesení bylo vypracováno ve spolupráci KDU-ČSL, ČSSD, hnutí ANO a TOP 09. Jsme rádi, že některé body, jak vyplývá z předchozí komunikace, jsou ochotni podpořit i kolegové z klubu KSČM.

Nyní načtu jednotlivá usnesení. Předpokládám, že se potom o nich bude hlasovat jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane kolego, jen pro pořádek dodávám, že samozřejmě návrh usnesení můžete přečíst, ale je potřeba ho přečíst v tom případě znovu v podrobné rozpravě, aby o nich mohlo být hlasováno. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobře, já teď upustím od přečtení, nechám to na podrobnou rozpravu. Už jsem říkal, pod jakým číslem ho najdete v systému. Samozřejmě jsou načtena také usnesení další. Momentálně vím o usnesení klubu ODS a Úsvitu. Takže jsou mi dosud známa tři usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, připomínám to, co zde již zaznělo. Každopádně pro pořádek, skutečně na poradě grémia bylo řečeno a džentlmensky usneseno, že každý klub by měl mít na vystoupení v rozpravě 20 minut, a to včetně faktických poznámek. Žádám tedy předsedy poslaneckých klubů, aby měřili čas svým jednotlivým poslancům, aby tato džentlmenská dohoda byla respektována.

Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Eviduji zde několik žádostí s přednostním právem a také faktické poznámky. Ty mají přednost. První faktickou poznámku má pan poslanec Chvojka, každopádně pana poslance zde nevidím, v tom případě první faktickou poznámku má pan poslanec Okamura. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych využil přítomnosti pana premiéra, protože opravdu vzhledem k událostem v Bruselu se musím skutečně zeptat, zdali vláda nadále trvá na přijetí první várky 3 091 nezákonných imigrantů islámského vyznání do České republiky. Mám tady přímo vaši písemnou odpověď na svoji interpelaci, takže vy přímo píšete, že se vaše vláda v červenci 2015 rozhodla o dobrovolném zapojení České republiky do relokačního a přesídlovacího programu EU, takže jste dobrovolně odsouhlasili 400 plus 1 100 imigrantů z Řecka a Itálie - to jsou ti, kteří nelegálně pronikli na území Evropské unie - a dále jste odkývali kvóty Evropské unie, kde jste je jakoby naoko sice odmítli, ale vzápětí jste kývli na dalších 1 591 osob, pane premiére. Takže jste se rozhodli přijmout 3 091 osob. K těmto závazkům, které jste proti vůli většiny občanů České republiky přijali, vám nikdo nedal mandát a ani ve volební kampani do Sněmovny jste nemluvili o tom, že budete přijímat nějaké nezákonné imigranty, a proto jsme usilovali o referendum na toto téma a to jste nám zamítli. Píšete, že je přijmete v první várce do pobytových středisek v Kostelci nad Orlicí a v Havířově a podle potřeby budete tyto kapacity navyšovat. Dneska jsme zveřejnili, pane premiére, petici občanů Kostelce nad Orlicí a Havířova, kteří chtějí vyvolat místní referendum a bránit se tomuto vašemu diktátu.

Já bych vás chtěl poprosit o vaše jasné vyjádření, prosím vás, jakým způsobem budete jednat vzhledem k událostem v Bruselu, ale byla to i Paříž a další teroristické útoky, jestli nadále trváte na přijímání těchto nezákonných imigrantů do České republiky, nebo konečně tento diktát Bruselu a tuto svévoli vaší vlády odmítnete. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Budeme pokračovat dál v rozpravě. Mám zde několik přednostních práv. První má přihlášku pan ministr financí Andrej Babiš, ale ten se dnes omlouvá. Já tedy jeho přihlášku ruším. Dále je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Vojtěch Filip a po něm pan předseda Černoch, následuje pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, než začneme, tak své úvodní slovo zarámuji třemi citáty, proto jsem si vzal s sebou nějaké dokumenty.

Začnu citátem od našeho mistra Karla Gotta, který přednesl před několika lety: "Jsem přesvědčen, že zvlášť v posledních stoletích nejde v oblasti politiky o žádné omyly lidí. Naopak, politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Stejné banky podporovaly toho, kdo rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně."

Karel Gott navazuje v podstatě na více než sto let stará slova Nahuma Goldmanna, který v roce 1915 řekl: "Smysl a historické poslání naší doby lze shrnout do jedné věty. Jejím úkolem je stanovit nový řád a nově definovat úlohu lidstva. Současný společenský systém musí být nahrazen jiným a tato přeměna spočívá ve dvou krocích: zničení starého řádu a nastolení nového. Nejdříve bude třeba odstranit jakékoliv hranice, je třeba zrušit veškeré tradice a vytrhnout jednotlivce z jejich přirozeného prostředí. Stáří bude znakem nemoci. Moci, které vykonávají tuto negativní úlohu naší doby, jsou kapitalismus v oblasti ekonomicko-sociální a demokracie na politicko-duchovním poli. Dílo dokoná teprve vojenský duch."

A teď se vrátím do současnosti. Dovolím si netradičně se zabývat prohlášením Daniela Maese, který je duchovním a prohlásil to v Radiu Vatikán, kdy konstatuje, co je v Sýrii: "Před šesti lety jsem přišel do Sýrie s mnoha předsudky a podezřeními. Kontakt s místními obyvateli ve mně však způsobil kulturní šok. Přiznávám, že individuální a politické svobody nebyly v Sýrii příliš rozvinuté, tento nedostatek ale vrchovatě vyvážilo harmonické soužití mnoha náboženských obcí a etnik či nulová zločinnost. Země nebyla zadlužena, nebyl tu žádný bezdomovec, naopak byly zde přijaty stovky tisíc uprchlíků z okolních zemí a bylo o ně postaráno stejně jako o zdejší občany. Každodenní život byl navíc ekonomicky úsporný, potraviny laciné, školy, univerzity a nemocnice byly zadarmo i pro nás cizince patřící k syrské mnišské komunitě, jak jsme sami zakusili."

Tuto idylku ale násilně přetnula občanská válka, kterou podle belgického kněze rozdmýchali cizinci, nikoliv Syřané. "Na vlastní oči jsme viděli, jak cizinci, nikoliv Syřané, organizovali manifestace, které byly filmovány katarskou televizí Al-Džazíra a potom vysílány do celého světa s falešným výkladem, že syrský lid se bouří proti diktatuře. V nastalém chaosu vláda rozhodla, že nebude chránit svá ropná ložiska v poušti, ale její absolutní prioritou se stala ochrana obyvatelstva." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP