(15.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní místopředsedkyně, já se k tomu prostě nemůžu vyjádřit, protože ten návrh byl načten dneska, jestli si rozumíme. To znamená, seznámil jsem se s usnesením garančního výboru, jako poslanec tady v jiných výborech. Na to jsem i reagoval ve svém vystoupení. Všiml jsem si, že pan poslanec načetl dneska pozměňovací návrh, ale nemůžete po mně chtít, abych dneska říkal ano, máte pravdu, ale uvidíme. Trvám prostě na tom, že to můžete dělat bez zákona. Dělali jste to doposud. Ale hlavně zase se tváříme, že všichni jsou podvodníci. Už tady zase máme případy: já to zkontroluju, jestli nemá černou duši. A oni nás chtějí všichni podvést a chtějí brát neoprávněné peníze. Tak to prostě není. Myslím si, že jednotlivé sportovní svazy si vedou evidenci, kolik mají klubů, kolik mají v klubech sportovců apod. A my tady vytváříme něco ve státě, ještě něco jiného. A zase jsou všichni sprostí podezřelí a musí se vyviňovat. To je ten princip, který mně se nelíbí. Všichni jsou podezřelí a budou se vyviňovat a my budeme shromažďovat údaje a pak to budeme kontrolovat.

Podívám se na pozměňovací návrh, jestli tam také zaniká povinnost to aktualizovat, když jednou podám. Protože tam byly povinnost aktualizovat, když někdo ukončí činnost v oddílu, přestoupí z jednoho vesnického klubu do druhého. Jak dlouho? Nebo jenom dáme údaje v okamžiku podání žádosti a už den poté je to jedno? A den poté přestoupí celé mužstvo jinam, ale ministerstvo už bude mít, že má dvacet mladých fotbalistů. Který bude rozhodný čas? Vypadává podle pozměňovacího návrhu nesmyslná aktualizace, nebo nevypadá? Já to skutečně načtu do třetího čtení. To bude na příští schůzi a v debatě budeme pokračovat i v rámci třetího čtení, protože to mi vadilo také, ta neustálá aktualizace. Protože vůbec, když to vezmu - nejpopulárnější sport fotbal, tam přestupy v nižších soutěžích jsou docela běžné. A pak aby nikdo nebyl popotahován za to, že nemá o pět hráčů víc. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Váš čas, pane poslanče. Já děkuji a prosím s faktickou k mikrofonu pana poslance Pojezného. Dovolte mi využít té chvilky, než dojde k pultíku, abych načetla omluvy pana poslance Karla Turečka - bez udání důvodu z dnešního jednání. A svoji omluvu od 14.30 dnešní den ruší pan poslanec Ladislav Šincl.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji. Kolegyně a kolegové, uvedu, jak to zhruba vypadá, pokud nemáme rejstřík a nejde dotace přímo za sportovcem. Uvedu 440 milionů, které přerozděloval Český olympijský výbor.

Takže Český olympijský výbor přerozděloval většinou svazům, 10 % z celkové částky si nechal. Co s tím udělaly svazy? 61 % si nechaly pro strýčka příhodu na další roky a 39 % použily na různé projekty. Pozor - ale které tvořily samy tyto svazy. Teprve z této částky 33 % jde do základních článků.

A jak to zhruba vypadá u některých svazů? Pro názornost, jak to přerozdělily některé sportovní svazy. Takže např. Český svaz moderního pětiboje, a to byl jeden ze štědřejších - 24 % dal základním článkům. Český svaz cyklistiky - 13 %, Český svaz házené - 0 %, Česká florbalová unie - 0 %, Autoklub ČR - 0 %, Český krasobruslařský svaz - 0 %, Gymnastická federace - 1 %. Peníze z hazardu samozřejmě nedostávají všechny sporty přes Český olympijský výbor, ale pouze vybrané, a to ty, které vybere Český olympijský výbor. Není možné, aby se takto sport financoval, ale je nutné, aby se to řídilo z jednoho centra, a k tomu pomůže i registr.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a s faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Holeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už naposled. No a co? Ty svazy tvoří jednotlivé oddíly. Pokud se takto dohodnou, tak to respektujme. To už je krůček k tomu, že o tom budeme rozhodovat my v rozpočtovém výboru a budeme dělat ty chytré, který to bude říkat, který to bude dávat. Pro mě Český olympijský výbor není podezřelá organizace. Nejsou to lidé, které já podezřívám z nekalé činnosti a z toho, že nějak divně rozdělují peníze.

Velmi často slyšíme, jak nás špičkoví sportovci reprezentují. A je to pravda. Kdo z vás na radnici nebo jinde se rád nechává fotit a přijímá úspěšné sportovce? A odkud se berou peníze např. na sportovní reprezentaci? Na účast našich sportovců na olympijských hrách? Kdo to má na starosti? Český olympijský výbor. Tak z nich nedělejte podezřelé. Vy, kteří o tom mluvíte, že to nějak divně rozdělili. Tomu dali nula procent, tomu dali třináct, tomu dvacet. Ale svazy jsou tvořeny těmi oddíly. Proč si myslíte, že vy nebo my to víme lépe než svazy, jak peníze máme dělit? My jsme tady přijali zákon a řekli jsme, že z měkkého hazardu, což jsou sázky, velmi často na sportovní utkání, nebo výhradně na sportovní utkání, případně loterie, část půjde Českému olympijskému výboru, který bude peníze rozdělovat. Já jsem pro zákon hlasoval, na tom není nic špatného. Říkal jsem jasně, že pokud pravomoc přejde na Ministerstvo školství, tak je to v pořádku. Nemáme s tím problém. Ale nevytvářejte tady takové řeči, to je podezřelé, jak to dělili. Měli na to kompetenci? Měli. Budeme důvěřovat, že tomu rozumí? Budeme. A pokud se někomu z členských oddílů nelíbí, jak jejich svaz funguje, tak bezesporu jsou schopni se zařídit, aby vedení svazu vyměnili, případně tam přišli jiní, případně peníze rozdělili jinak. Tak jednoduché to je.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Holečka. Připraví se pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo. Jenom krátká technická otázka - svazy a kluby. První byly kluby. Kluby se pak dohodly... fabulovat Sparta - Slavie, fotbalová se dohodla, že by chtěly organizovat soutěže. Že by chtěly hrát se zahraničními kluby někde jinde, tak se dohodly, daly nějaké peníze dohromady. Vytvořily si svaz. Čili ne že svaz je ten, který by měl rozdělovat peníze klubům. Původně kluby si financovaly svůj svaz. Čili správně by měly finanční prostředky jít do klubů a ty by si měly říct, kolik peněz svazům na organizaci národních, mezinárodních soutěží. Na rozhodčí, na vzdělání atd. Kluby by to měly určovat. Je to úplně obráceně.

Dneska je to postavené na hlavu. Státní peníze dostávají svazy a ty je rozdělují klubům. To je pokřivené, to je špatně, to je obráceně. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Chalupu.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, paní předsedající. Souhlasím s tím, co tady říkal pan Holeček. Je to srozumitelné. Mám dvě děti, které chodí do školy. Devítiletého kluka, čtrnáctiletou holku, sportují. Vím, jak to s penězi ve sportu vypadá. Vypadá to špatně. Sportovní svazy si to skutečně přivlastnily. Jestli kompetenci měly a neosvědčilo se jim, tak se kompetence nyní změní a peníze se budou rozdělovat spravedlivěji. Všichni se tady dneska budeme bavit asi odpoledne o bezpečnosti. S bezpečností souvisí i fyzická zdatnost populace.

Takže pokud toto řešení přispěje k tomu, že peníze půjdou do děcek, ne jenom na olympioniky, kterých si vážím, nicméně populaci tvoří nikoliv pár vybraných olympioniků, ale statisíce dětí, které potřebují fyzickou zdatnost a potřebuje je tento stát, tak jsem jedině pro. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. To byly v tuto chvíli faktické poznámky. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou přihlášenou do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, když jsme podpořili v prvním čtení tuto novelu, bylo to proto, že jsme chtěli umožnit otevřenou diskusi o financování sportu. Chtěli jsme otevřít diskusi o transparentnosti a o řízení sportovních aktivit.

Paní ministryně v úvodním slovu řekla, že tato novela je v souladu s prioritami programového prohlášení. Nutno podotknout, že programové prohlášení počítalo s novým zákonem o sportu. Čili to, co dnes máme, je torzo toho, co jsme očekávali, že by v tomto volebních období měla vláda předložit. Vím, že připravit nový zákon o sportu není triviální záležitost. Nicméně se domnívám, že tvorbou novel se dostáváme do situace, kdy řešíme drobné úpravy místo toho, abychom řešili skutečně systém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP