(15.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Potom bych chtěla jenom zareagovat na pana poslance Stanjuru, který tady přirovnal zájem státu o počty sportovců k tomu, že by někdo slídil, stejně jako u dotací v tomto případě, po tom, kdo bere jakou odměnu za práci v případě například odborářů. Já se domnívám, že i pan poslanec Stanjura rozumí tomu rozdílu. Na dotaci opravdu nemáme právní nárok, zatímco na odměnu za práci bezpochyby. A co se týká nakládání s veřejnými prostředky, tak je zcela legitimní, aby stát měl představu, jakým způsobem je s veřejnými prostředky nakládáno. Nelze to tedy srovnat s nějakým záměrem státu, že mu chybí evidence odborářů. Z hlediska evidence odborářů tam není ta protiváha, tam žádné veřejné prostředky nevynakládáme. A pokud jste měl na mysli odměnu za práci - prostřednictvím předsedající, omlouvám se -, tak samozřejmě toto je záležitost zaměstnaneckých vztahů. Takže prosím, abychom tímto způsobem nezaměňovali cílovou skupinu.

Z hlediska toho, že můžeme vyjít z údajů, které máme na ministerstvu, tak jenom bych chtěla říct, že to, co máme v zákoně, jsou jenom pravidla toho, tak můžeme údaje zpracovávat. Vy máte pravdu prostřednictvím předsedající, že řada těchto údajů může být vyžadována ze strany ministerstva, ale velmi omezeně právě proto, že nemá ministerstvo zákonný podklad. To znamená, toto je zákonný podklad pro to, abychom mohli údaje zpracovávat. Už jsem zmínila, že rejstřík je neveřejný a z hlediska zákona o státní službě je dostatečná zajištěnost toho, aby nebyly údaje zneužity. Se sportovním prostředím byla zajištěna shoda a dohoda v úpravu rejstříku, projednala a podpořila ten obsah pozměňovacího návrhu pana poslance Ploce Národní rada pro sport.

A nyní, co se týče pana poslance Hamáčka a jeho pozměňovacího návrhu. Tady samozřejmě zase prostřednictvím předsedající poděkování za uznání tohoto pozměňovacího návrhu, protože byl k mému návrhu doporučen koaliční radou a za podpory legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracován.

A co se týká toho, co jsem dělala nebo nedělala při projednávání vládního návrhu zákona o loteriích. Samozřejmě jsem bojovala o peníze z asignací. Právě proto v návaznosti na toto bylo dosaženo koaliční shody a na úrovni vlády se 500 mil. korun, což je částka z asignací minulého roku, přesunula do směrných čísel rozpočtu 2016 tak, aby právě sportovní prostředí o tyto prostředky nepřišlo. Takže věřím, že samozřejmě povedeme debatu o zachování asignací, ale i kdyby se je nepodařilo zachovat, tak samozřejmě budu respektovat kontinuitu v účelovosti využití těchto prostředků i v následujícím rozpočtovém roce. Stejně tak jsem avizovala veřejně, že od podzimu budeme vyhlašovat tříleté dotační programy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, poté pan poslanec Holeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně, já mám prosbu. Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl, a nepolemizujte. Já jsem nemluvil o odměnách odborářů. Ani vteřinu! O tom mluvil pan poslanec Opálka, že to může zaměstnavatel zjistit z toho odvodu, pokud si nechá přes zaměstnavatele platit a používá daňovou úlevu. Opravdu ne. Opravdu mě to nezajímá, tak s tím nepolemizujte.

Nicméně jste zkušená právnička a řekla jste větu, se kterou naprosto souhlasím. Na dotaci není nárok. Pak nemáte pravdu, že potřebujete zákonný podklad k tomu, co po účastnících dotačního titulu můžete chtít. Nepotřebujete na to zákonný nárok. Vy můžete říct: potřebuji od vás tohle, tohle, tohle a každý uchazeč si může zvážit, zda do soutěže o veřejné prostředky půjde za podmínek, které poskytovatel dotací vypíše, anebo ne, protože máte pravdu, nemá na to právo, nemusí to dostat každý. A pokud někdo nebude chtít například uvést počet sportovců, je to jeho legitimní rozhodnutí a nebude žádat. K tomu žádné zákonné zmocnění nepotřebujete. Já jsem podepisoval mnoho žádostí o dotační tituly v různých programech evropských nebo národních. Bylo tam plno věcí, které po nás chtěl poskytovatel, a skoro nikdy to nemělo zákonný podklad a vždycky záleželo na nás, jestli to akceptujeme, vyplníme to, co po nás chtějí, a zúčastníme se soutěže, anebo řekneme: po nás chce stát příliš mnoho údajů, my se té soutěže nezúčastníme. Tak neříkejte tady, že k tomu, abyste například po sportovním klubu mohli chtít počet členů, potřebujete zákonný podklad. Nepotřebujete, protože z žádného zákona nemusíte vypisovat dotační titul a nikdo se nemusí hlásit. Takhle jednoduché to je. Já vím, že chcete mít přehled úplně o všem, co se ve státě šustne, a já se ptám proč. K čemu vám to je? Nepotřebujete to! To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Holeček, poté s přednostním právem paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na to, co tady řekl kolega Stanjura. Kritizuje zavedení rejstříku sportovců, trenérů a možná i sportovišť, to tady ani nemáme v té novele navrženo zatím, a nenabízí žádné jiné řešení. To znamená, že vlastně hájí to, aby zůstal současný stav, jaký je. Současný stav - v demokratickém zřízení, které máme od roku 1989, se rozdělují finanční prostředky ze státního rozpočtu na Ministerstvo školství a dále potom do sportovních svazů či různých střešních organizací, aniž by ministerstvo vědělo, kde jsou sportovci, jestli je víc volejbalistů, nebo basketbalistů, kdo to dneska ví, jestli je tam organizováno víc dětí, mládeže, nebo dospělých. Nikdo to neví. Čili to není jenom proto, aby byl přehled. To je proto, aby se mohla naplňovat nějaká vládní sportovní politika. Když se řekne, že podpoříme sportující děti a mládež, které dneska méně sportují, jsou obézní často, trpí cukrovkou a nesportují z různých důvodů, především z finančních, protože dneska podle průzkumu SANEP až 20 % dětí nemůže sportovat ve sportovních klubech, protože jejich rodiny na to nemají finanční prostředky. Nevím, kdo z vás ví, kolik to dneska stojí, ale věřím, že řada z vás ví, kolik stojí dneska sport v klubu. Není to laciná záležitost.

Takže rejstřík je potřeba právě proto, abychom věděli, kde děti a mládež je a abychom tam mohli nasměrovat finanční prostředky, tam, kde selhává neviditelná ruka trhu. A ta selhává. A selhává proto, že se po revoluci rozpadlo ČSTV, které mělo 180 lidí jenom na centrále (Mpř. Jermanová: Váš čas.), plus mělo regionální a krajské organizace (Mpř. Jermanová: Váš čas, pane poslanče!), a proto potřebujeme ty rejstříky, pane kolego prostřednictvím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s přednostním právem prosím k mikrofonu paní ministryni.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Já už jenom skutečně jedno krátké doplnění. Zákon je napsán tak a zpřesněn v systému načteným pozměňovacím návrhem pana poslance Ploce, že pouze ten, kdo bude chtít státní prostředky ze strany dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ten odevzdá v rámci podmínek dotace údaje o sportovcích. A jenom se snažím vysvětlit, že dnes, pokud to nebude v zákoně, takové údaje nejsme schopni shromažďovat z hlediska ochrany osobních údajů a jsou na to i konkrétní kontroly směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, protože jediné, co můžeme shromáždit, je jméno a příjmení, a všichni víme, že samozřejmě jméno a příjmení i z hlediska kontroly, kterou by případně systematicky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do území provádělo, samozřejmě nezohledníme, jestli opravdu se jedná o tu osobu, která byla vykázána. To je celé. A protože členská základna v dotačních programech má poměrně význam a protože chceme, abychom v tom měli férové podmínky pro dotace, jako máme férové podmínky na hřišti ve sportu, tak to je všechno. Není to žádný Big Brother. A já vím, že to pro sportovní prostředí byla citlivá otázka, proto jsme o tom hodně diskutovali a tvrdím, že na základě úprav a zpřesnění - a děkuji všem poslancům za rozpravu v prvním čtení i teď - díky všem těmto připomínkám jsme zpřesnili evidenci a skutečně jsme se snažili, aby to nebyl bratr, který sleduje sportovce, ale by to byla podpora. Takže to jenom ujištění z mé strany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP