(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku, poté s přednostním právem paní ministryni. (Ministryně si stoupla k mikrofonu.) Vydržte, paní ministryně. Faktická poznámka má před vámi přednost. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Omlouvám se. Děkuji, paní místopředsedkyně. Jen bych chtěl dodat vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi, že o těch odborářích zaměstnavatelé mají přehled. Dokonce mají přehled, i kolik platí, protože oni prostřednictvím jejich účtárny v rámci daňového přiznání a správné daně činí v tom režimu možném, který jim umožňuje náš zákon o dani z příjmu fyzických osob, odpočet. Takže to jenom jako dodatek. Nic k tomu, co bylo jinak řečeno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě dvě faktické poznámky. Prvního prosím k mikrofonu pana poslance Votavu, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, když pan kolega Stanjura, vaším prostřednictvím, tady peskuje vládu za registry smluv, registry tedy obecně a jmenoval registr smluv - ale registr smluv není přece z vládní dílny. Já jsem ho nepodpořil, protože se domnívám, že tak jak byl schválen, je tam řada úskalí a určitě se to projeví časem. Vy jste zřejmě ale pro něj ruku zvedl. Takže to mi připadá dost jako nekorektní od vás.

Jinak jsem samozřejmě velice rád, že podporujete návrh pana předsedy Hamáčka, co se týká peněz, odvodů z loterií ve prospěch sportu prostřednictvím Ministerstva školství. To si myslím, že je velice dobrý počin, a za to vám musím poděkovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Také faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Budu reagovat na oba dva předřečníky. Je to možná škoda, ale pan poslanec Votava zatím není členem vlády, to znamená, jak jste správně říkal, vyčítal jsem to vládě, ne vládním poslancům. Ale to je skoro jedno. A já si za svým hlasováním u všech zákonů stojím a nestydím se za něj.

A panu poslanci Opálkovi prostřednictvím paní místopředsedkyně. V tom máte pravdu. Stačí, když ze zákona o dani z příjmu vyjmeme odpočitatelnou položku, ta zbytečně zatěžuje ty firmy. A když tam ta odpočitatelná položka nebude, tak to firmy nebudou vědět, kolik platí jednotliví členové odborů. Nicméně chci říct, že ze zákona - ze zákona - na to zaměstnavatel nemá nárok, jak si to touhle tou cestou... Protože někdo si může podávat přiznání sám, může to uplatnit jednou za rok, aniž by to zaměstnavatel věděl. Já jsem mluvil o zákonném zmocnění zaměstnavatelů vědět, kolik jeho zaměstnanců je členů odborů. Já bych to nepodpořil. Jenom říkám, že ta situace je obdobná. A obávám se toho, že další dobré nápady, když už vzniká tolik registrů, že pak budou chudáci ministři, kteří žádný registr nemají, a určitě se budou chtít snažit v té soutěži o to, kdo přijde s lepším návrhem, taky zabodovat a nějaký registr nás ještě za ten rok a půl volebního období bezesporu bohužel čeká.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní faktická poznámka pana poslance Pojezného. Připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Krátce bych reagoval na pana kolegu Stanjuru, který říkal, že sport by měl přijít o nějakých 600 milionů korun. Myslím, že to vůbec tak není. Tady je rozdíl, kdo bude těch 600 milionů korun dávat do sportu, zda Český olympijský výbor a prapodivnými cestami se k základním článkům nikdo nic nedostane, anebo minimum financí. Pokud jste se podíval například na proúčtování z roku 2014, pouze 10 % přišlo do základních článků sportu z těchto financí, z těch 440 milionů korun. A pokud to bude rozdělovat Ministerstvo školství, tak je to jenom dobře, protože si vytvoří systém, bude mít k tomu ten registr a bude vědět cíleně, kam tyto peníze posílá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Brázdila a připraví se pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Milan Brázdil: Paní předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na pana kolegu Stanjury (!). Přirovnám-li stát k rodině, té rodině šéfuju já jako otec, tedy možná i matka a máme děcka. A tady bych si dovolil, že budete vy, pane Stanjura, mým dítětem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Mým prostřednictvím poprosím. (Výbuch smíchu v celém sále. Potlesk z různých koutů sálu.)

 

Poslanec Milan Brázdil: Nechtěl jsem až do takových detailů. Vaším prostřednictvím. (Nové pobavení v sále.)

Já jako otec, dejme tomu jako vláda, bych rozhodně chtěl mít systém, chtěl bych mít jakýmsi způsobem pořádek. Vy, pane Stanjura, jako dítě, chápu, že byste chtěl mít v tom chaos, nechtěl byste mít mantinely. To je prostě normální záležitost. Pokud v něčem chcete... Dokážete si představit, že by ve Švýcarsku byl binec? Ten binec je daný nějakým systémem, nějakým nastavením pravidel. Tady ta pravidla dlouhá léta nebyla. A vy se teď divíte, že tato vláda ta pravidla a ten systém chce nastavit? No chová se zodpovědně.

Já nevím, snad jsem neřekl nic, nějakou hloupost. Prostě normální logický přístup. A nechtěl jsem se vás tím děckem dotknout nějak. Promiňte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. (Povyk v sále.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane kolego, prostřednictvím paní předsedající, na obě dvě otázky, na které jste položil, říkám ano. Urazil jste mě a řekl jste hloupost. Ale dobře.

Skloňuje se Stanjura. A když mluvím k někomu, tak se naučte aspoň skloňovat. Já se omlouvám, ale vadí mně to.

Ale divím se, že nesedíte tam. (Ukazuje na levou stranu sálu.) Stát není žádná rodina. Rodina je úplně něco jiného. Vy jste v pravicovém hnutí, o kterém tvrdíte, tak tam jste omylem, nebo nejste pravicové hnutí. Jak můžete říkat, že stát je rodina? To je úplně něco neuvěřitelného! To si teda vyprošuju, aby stát dělal pořádek v našich rodinách, v našich spolcích, mezi sportovci a kde všude ještě jinde!

Samozřejmě je špatně, že Ministerstvo financí má rozdělovat peníze na sport. Nemá to vůbec v gesci. Já jsem jasně říkal, že podpoříme návrh, aby ty peníze skončily na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, protože podle kompetenčního zákona je to taky ministerstvo sportu. Já vím, že to říkáte proto, že váš předseda, abych byl korektní v politickém slovníku, váš předseda je ministr financí. Ale nemá to žádnou logiku. Vím, že on by chtěl rozhodovat o každé koruně. Ale takové Ministerstvo financí tady prostě nemáme.

A příště, až budete dělat nějaké příklady, vyberte si někoho ze svého klubu a mě prosím vynechejte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dost dobře nevěřím tomu, že vy, kteří tady říkáte, že chcete ten pořádek, nechápete ten rozdíl. Ten pořádek přece chceme všichni. Ale pořádek kromě jiného spočívá taky v tom, že spolky si vedou registraci svých členů samy. A pokud tady bude dotační mechanismus, který vychází do značné míry z počtu členů, kolik která organizace dostane, tak nechť má stát své kontrolní mechanismy přes registrační systémy jednotlivých svazů, nechť trestá, nechť pokutuje, nechť pro mě za mě někoho i zavře za dotační podvod, když to bude dotační podvod. Tím řešením ale přece není, že za ty sportovce stát povede ten registr sám. Kde to končí? To potom za nás stát povede naše domácí účetnictví, abychom se náhodou nepředlužovali? To je ten problém.

Ten problém je přece v tom, že svobodu ať už jednotlivce, nebo spolku omezím jenom tehdy, je-li to nezbytně nutné. A tady to opravdu nezbytně nutné není, pokud opustíme tu věčně šmírovací filozofii fízloregistrů, které, promiňte, zavádíte do každého odvětví lidského počínání. To sem prostě nepatří. Ať si vedou registraci ty spolky samy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s přednostním právem paní ministryni, poté pan zpravodaj.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Dovolte mi několik vysvětlení. Za prvé co se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Ploce, to ne že by měl u mě protekci na rozdíl od pana poslance Stanjury, ale reagovala jsem ve svém úvodním slově na proběhlou rozpravu v prvním čtení. A protože opakovaně byl diskutován rejstřík, tak jsem avizovala souhlas s tímto pozměňovacím návrhem, protože obsah tohoto pozměňovacího návrhu byl projednáván na podvýborech, výboru školském a také na Národní radě pro sport. A je tam právě ta shoda sportovního prostředí. Došlo tam ke zpřesnění jednak toho, o jaké údaje se jedná, to znamená, že jsou využívány právě údaje sportovních organizací, a také to, že skutečně je to zpřesněno, byť podle mého soudu to tam bylo, ale je to zpřesněno, že součástí této evidence jsou pouze ti, kteří se ucházejí o veřejné prostředky z dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP