(15.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nebudu opakovat všechno, co jsem říkal v prvém čtení, jenom zdůvodním svůj pozměňovací návrh.

Chci trochu ironicky ocenit paní ministryni, že už souhlasila s pozměňovacím návrhem pana kolegy, pana poslance Ploce, který byl načten do systému dnes. To je nebývalá rychlost. Můj byl taky načten dnes, tak možná byste se mohla vyjádřit i k tomu, když je to vlastně jednu minutu načteno, druhou minutu stanovisko. Ve mně to vzbuzuje jisté podezření, že ten pozměňovací návrh vznikal na Ministerstvu školství, ale proč ne. Nebylo by to ani poprvé ani naposledy a není na tom nic špatného, to bych chtěl říct.

Nejdřív obecnou poznámku. Já o tom z tohoto místa mluvím poměrně často. Vládní koalice podle mě - ten výraz je možná tvrdý, ale podle mě je namístě - je posedlá vytvářením registrů. Já zkusím jenom pár příkladů, co už jsme tady schválili nebo co projednáváme, případně co všechno chystají jednotliví členové vlády.

Elektronická evidence tržeb, v tom jsme strávili poměrně dost dlouhou debatu, on-line evidence každé tržby. Centrální registr bankovních účtů - projednáváme v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo vnitra připravuje podle zpráv z tisku registr pasivní infrastruktury, kde chce registrovat nejenom státní a veřejné sítě, ale i privátní. Registr smluv - ten už jsme schválili, teď ho díky Ministerstvu zemědělství možná trošku demontujeme. Uvidíme, k čemu se přikloní většina. Registr přiznání veřejných funkcionářů. Čtvrtý, o kterém mluvím. To zrovna probíráme v tak ostře sledovaném návrhu zákona, jako je zákon o střetu zájmů, a celá debata o tom, kdo může být ovládající osobou ve firmách, by neměla zastínit snahu vytvářet další centrální registr. Centrální registr přestupků - ten už Poslanecká sněmovna schválila. Aby nezůstalo pozadu ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak chystá, myslím, že už je to na vládě, registr náhradního plnění. V zákoně o hazardu -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale je zde hluk, poměrně vysoký, zejména z levé části sálu, tak poprosím kolegy a kolegyně, pokud si mají co sdělit, aby tak učinili v předsálí a nerušili vás. Omlouvám se za to přerušení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože levá část sálu zbožňuje registry, tak si možná mezi sebou vykládají o tom, jak je to dobře, že máme tolik registrů. To já bych jim i toleroval, i když mám opačný názor.

Vrátím se k návrhu zákona o hazardních hrách - registr hráčů. Před dvěma týdny jsme tady poměrně obsáhle diskutovali registr lékařů, případně registr pacientů nebo diagnóz. A nyní tady máme registr sportovců, klubů a trenérů. Uvidíme, co všechno ministři vymyslí. To znamená, za dvaapůl roku je to asi 11 centrálních registrů, kdy vláda neustále shromažďuje informace o nás, o našich spolcích, o tom, jestli hrajeme, chodíme k lékaři, jsme lékaři - registr učitelů bych neměl zapomenout. Paní ministryně by se zlobila, kdybych tak důležitý registr nezmínil.

Takže já myslím, že už musíme taky jednou říct: dost! A dost! Kromě toho, že to bude přinášet peníze na pořízení, peníze na provoz, tak hrozí zneužívání těch dat. A nikde v návrhu zákona jsem se nedozvěděl, proč má vzniknout registr sportovců. To opravdu nevím. A tak jsme se podívali spolu s kolegy například na Listinu základních práv a svobod, myslím, že to je věc, kterou bychom měli respektovat, a zjistíme, že mj. nám zaručuje právo svobodně se sdružovat ve spolcích, což bezesporu jsou sportovní kluby, a výkon tohoto práva lze omezit pouze zákonem, a to pouze ve výjimečných případech. A tady je to pod pláštíkem toho, že Ministerstvo školství chce kontrolovat, zda se efektivně využívají dotace. Já si myslím, že už dnes má ministerstvo dostatek efektivních nástrojů k tomu, aby to umělo udělat. Pokud ne, tak je třeba vyměnit ty, kteří to mají ve své pracovní náplni.

Úplně stejně - a to by tedy bylo křiku z levé strany spektra, kdybychom řekli, že bychom měli zavést registr odborářů! Nebylo by zajímavé, vědět pro zaměstnavatele, kolik zaměstnanců je v odborech? Ještě tam, když má několik odborových skupin? Proč to nechceme? Já to nenavrhuji, abychom si rozuměli, to je dobře, ale taky to má charakter spolku. A jak daleko je od registru sportovců k registru věřících, když stát přece financuje církve, dává mzdy a ještě bude dávat asi 13 let na mzdy duchovních? Já myslím, že je nebezpečně blízko a že ty nápady prostě musíme odmítnout jako celek.

Přestože paní ministryně tady v prvním čtení říkala, jak to sportovci vlastně chápou a jak to vítají, tak z mediálních výstupů bych řekl, že to úplně pravda není, že by sportovci vítali registr sportovců, ale možná to říká pokaždé někdo jiný. Já bych chtěl po paní ministryni slyšet, proč to vlastně chceme. K čemu nám je registr sportovců? A jaký je ten rozdíl mezi ostatními spolky a kdy příště jiný člen vlády přijde s podobně dobrým nápadem na vytvoření nového registru?

Ostatní věci, které jsem kritizoval v prvním čtení, jsem žádným způsobem nezapracoval do pozměňovacích návrhů. Můj pozměňovací návrh je sněmovní dokument číslo 3977, je tam i krátké písemné zdůvodnění, v zásadě totožné s tím, co říkám. To znamená, navrhuji z návrhu zákona vyhodit všechny body, které se týkají vytvoření registru. Až se o tom bude hlasovat, pane zpravodaji, prosím, aby se o tom hlasovalo dohromady, ty tři body jsou věcně provázané, tzn. buď je přijmeme jako celek, nebo je odmítnete jako celek.

Já bych vás chtěl vyzvat, abyste neomezovali spolkovou činnost, abyste stát nechali před branami spolků, což jsou bezesporu i sportovní kluby. Myslím si, a to je podle mě velká výhrada, že takovouhle evidenci sportovců nevedli ani komunisti. A že těch evidenci na nás vedli! Ale ani oni k tomu nepřistoupili, aby vytvářeli registr sportovců.

Tak milá vládo, těch registrů už bylo fakt dost, místo abyste je rušili a zjednodušovali. Vždyť přece můžete do podmínek dotačního programu zadat, že vám někdo dá evidenci sportovců, když už vás to tak zajímá. K tomu nepotřebujete zákon, to je poměrně jednoduchá věc. A pokud pak provedete kontrolu a zjistíte, že někdo neuvedl správně odpovídající počet sportovců, je to bezesporu porušení pravidel dotačního titulu, je to bezesporu důvod k tomu, aby dotace byla vrácena, případně zkrácena či vyměřeno nějaké penále či jiná sankce. Podívejte se do toho návrhu zákona. Kromě toho, že vzniká podle mě nesmyslný registr sportovců, vznikají i nové přestupky. A docela vysoké sankce za to. A pak jsou tam takové absurdity typu, a je to tedy i v usnesení garančního výboru, že např. do registru sportovců se bude z centrálního registru přejímat i datum úmrtí. Mně to přijde opravdu neuvěřitelné, taková další a zbytečná koncentrace údajů.

Slyším od tohoto mikrofonu v prvním i v tomto čtení, že chceme stabilizovat či zlepšit financování sportu. To je cíl, na kterém se podle mě buď všichni, nebo téměř všichni shodujeme. Současně ale ta samá vláda v návrhu zdanění hazardních her sportovcům bere stamiliony.

Mám konkrétní dotaz na paní ministryni, jestli ve vládě ten návrh zákona podpořila, anebo ne. A pokud ho podpořila, možná se zdržela nebo byla proti, tak svým hlasováním navrhla odebrat sportovcům 600 milionů korun. Já za sebe říkám, i když to úplně nesouvisí, že jsme připraveni, my jako klub, a budeme podporovat pozměňovací návrh pana předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, který navrhuje zachovat tyto peníze pro sport. Dokonce navrhuje, aby administrovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Já osobně a mí kolegové a kolegyně to považujeme za dobrý pozměňovací návrh, který si zaslouží podporu Poslanecké sněmovny, jenom mě mrzí, že to paní ministryně už neprosadila na vládě a že nechala vládou projít návrh zákona, který sportovce měl připravit o 600 milionů korun českých za každý kalendářní rok, který bude následovat.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP