(14.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Protože již nevidím žádnou další přihlášku s přednostním právem, budeme se věnovat bodu

225.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
/sněmovní tisk 682/1/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 682/2. Z dnešního jednání se senátoři omlouvají.

Nyní prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pozměňovací návrh Senátu opravuje opomenutí obce Pátek v nově znějícím vymezení volebního obvodu číslo 37 a jednak provádí změny ve vymezení volebního obvodu 64 a 68. Přitom i po provedení těchto změn volební obvody, v nichž se mají na podzim 2016 uskutečnit volby, splňují zákonné limity týkající se počtu obyvatel.

Lze tedy konstatovat a chci tady říci, že se senátním pozměňovacím návrhem souhlasím a žádám Poslaneckou sněmovnu, aby potvrdila tento návrh usnesení ve znění pozměňovacího návrhu Senátu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Jaroslava Borku, který je zpravodajem ústavněprávního výboru, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony, podle sněmovního tisku 682/1, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 682/2."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 340. Přihlášeno 165 přítomných, pro 154, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní mi dovolte načíst omluvu, a to pana ministra financí, který se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

221.
Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců
v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Na lavice vám byl dnes rozdán aktualizovaný písemný podklad. Prosím předsedu poslaneckého klubu Úsvit národní koalice poslance Marka Černocha, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, paní předsedající. Velmi bych požádal o schválení našeho návrhu zasedacího pořádku, protože poslanci našeho klubu jsou rozházeni v současné chvíli tím způsobem, že sedíme tak, že jsou mezi námi poslanci nezařazení. Proto bych vás velmi poprosil, zdali byste podpořili tento návrh tak, aby poslanecký klub Úsvit mohl sedět společně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do té se hlásí pan poslanec Benda. Poprosím sněmovnu o klid. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, projednáváme jakoby velmi banální bod zasedací pořádek, ale myslím, že je třeba tady zmínit podstatnou věc. Dochází k prvnímu zběhnutí, vytvoření prvního přeběhlíka z opoziční strany do vládní koalice, a to do hnutí ANO, které nám dlouhodobě vykládalo, jak se bude chovat jinak než politici a jak odpadlíci jsou špatně, přeběhlíci jsou špatně. Tak teď jenom to tady máme.

Máme někoho, kdo kandidoval za TOP 09 a zdrhá k hnutí ANO, protože je zřejmě dneska více v kurzu. Máme to v přímém přenosu se souhlasem pana prezidenta, který ho tady napřed pochválí, pak ho pan předseda klubu odvede na Hrad, kde mu to zřejmě posvětí, a tváříme se, že se nic neděje. Všechno je v pohodě, přeběhlíci jsou náhle povoleni. To, co jsme vždycky kritizovali z lavic mimo Sněmovnu a říkali jsme "jé, tam to děláte špatně v tom baráku, tam máte ty přeběhlíky", tak náhle se hnutí ANO toleruje.

Chci na to jenom upozornit. Myslím si, že to je špatně, že prostě přeběhlíci z opozice do koalice jsou nešťastným příběhem. Nevím, kolik jich je připraveno, dalších z řad nezařazených, jestli je pravda to, co se šušká, že až bude dost těch nezařazených, tak lidovci už budou ve vládní koalici zbyteční. Nevím, jestli je to pravda, ale říkám, že při této příležitosti přeběhlíci jsou špatně. Lidé mají vzdát svůj mandát a ne zdrhat někam jinam. Říkám to tak, jak jsem to říkal vždycky v této budově, bez ohledu na to, že si nemyslím, že my jim ten mandát brát máme. Ale oni sami se ho mají vzdát.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Filip. Poté pan poslanec Kalousek. Poté s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Byl to hezký projev od kolegy Bendy, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Jen mě mrzí, že nikdy nepodpořil náš návrh zákona proti přeběhlictví, a předkládali jsme ho jako KSČM několikrát. (Potlesk z lavic nalevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Ač z dotčené frakce, tak myslím, že není pravda, že se nic neděje, protože minimálně od rána čtu vlevo, vpravo, na všech serverech, že je kritizována dohoda s Turečkem. Pardon - s Tureckem. Promiňte. (Smích napravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní ještě faktická poznámka předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Budu mluvit k panu místopředsedovi Filipovi vaším prostřednictvím.

Vy jste ale kolegu Bendu neposlouchal. On říkal zcela jasně, že není pro to, abychom brali zákonem ten mandát. Takže si myslím, že by bylo v pořádku, aby ten poslanec rezignoval. A to je konzistentní přístup. Ne že my budeme rozhodovat, my ostatní, jestli to může, nebo nemůže. Pokud se nám to nelíbí, a nám se to nelíbí, tak my říkáme, že správným řešením v tom okamžiku je vrátit mandát. Příště může kandidovat za hnutí ANO, a když bude zvolen, tak tady bude řádně zvolen za hnutí, s kterým oslovil své voliče. Na tom není nic špatného. Špatné je, když se takhle přebíhá mezi dvěma tábory. To je skutečně špatné.

Nemělo by zapadnout - nevím, jestli pan předseda zemědělského výboru na Hrad bude postupně vodit jednotlivé místopředsedy, nebo už bývalého místopředsedu zemědělského výboru, co to je za novinku, a jestli předsedové všech ostatních výborů budou přijati u prezidenta republiky a postupně budou brát všechny místopředsedy - já nevím, kolik jich máme, asi tak šedesát, tak kdyby to bylo tempem jednou za týden, tak to bude trvat až do voleb, vždycky když pan prezident přijme předsedu.

Myslím si, že to bylo demonstrativní ukázání, že pokud někdo utíká k ANO, tak je to dobře. No tak když si to někdo myslí, je v pořádku. Ale to jsou ty nové postupy. A pan předseda klubu Faltýnek se směje, protože my oba dva víme, že on žádný nový politik není, že je v politice přes dvacet let, jenom si tady občas na to hraje, že je nový politik. A je to zkušený politik. Taky ale odešel ze sociální demokracie a šel do hnutí ANO. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP