(14.20 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích z grémia jako celku.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým 339, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 155, proti 1. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo a dobrý den, kolegyně a kolegové. Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznáším veto proti zařazení těch bodů, které byly navrženy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, tudíž veto bylo uplatněno na všechny body, jak byly předneseny panem poslancem Okamurou, panem poslancem Radimem Fialou a panem poslancem Holíkem, a v tuto chvíli se můžeme věnovat schválenému programu a jednání podle něj.

Jenom vás chci upozornit na to, že přehled dosud neprojednaných bodů schváleného pořadu 42. schůze vám byl rozdán na lavice, a připomínám, že zítra v 15.30 bude zahájena 43. schůze Poslanecké sněmovny.

A nyní již prosím s přednostním právem pana ministra vnitra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych vám poskytl stručnou, ale snad vyčerpávající informaci o znalosti české vlády i českých bezpečnostních složek o útocích v Belgii. Než tu informaci podám, dovolte mi ještě, abych prostřednictvím paní předsedající odpověděl několika předřečníkům na to, že snad česká vláda v minulosti nebrala bezpečnost vážně.

Velice rád bych připomněl, že to byl premiér České republiky Bohuslav Sobotka, já a kolega Zaorálek, kteří na všech fórech, při debatě v Bruselu, v Lucemburku, při debatě o migraci, při debatě o kvótách, zdůrazňovali aspekt bezpečnosti a zdůrazňovali rizika, která z ní plynou. Byli jsme jedni z mála, kteří toto akcentovali a toto jednoznačně říkali.

Dnes ráno po útocích, které byly řízené, které byly synchronizované, které byly na několika místech v Bruselu, česká policie zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, která de facto odpovídají stupni jedna na škále, kterou nedávno schválila vláda, tedy stupně jedna - nebezpečí teroristického útoku. Je to ten první stupeň. My nemáme žádnou informaci o tom, že by v současné době hrozilo České republice aktuální nebezpečí, a komunikujeme napříč bezpečnostní komunitou se všemi partnerskými zeměmi.

Česká policie je teď, v těchto okamžicích, přítomna ve větší míře na místech, jako jsou mezinárodní letiště, nejenom ta pražská, ale všechna mezinárodní letiště, metro. Jsme přítomni tam, kde je větší počet obyvatel, ať už to jsou kulturní akce, nebo akce jiného typu. Je zvýšená ostraha několika zájmových ambasád, to znamená jsou to ambasády, u kterých výkon služby byl posílen. Nebudu specifikovat, ale jedná se o více než dvě ambasády v současné době.

My jsme se na pokyn pana premiéra sešli ve 12 hodin na jakýsi bezpečnostní briefing. Informoval jsem kolegy a pana premiéra o tom, že jsem vyhlásil stupeň jedna, tak jak to ministrovi vnitra umožňuje daný mandát s tím, že následná vláda tento stupeň buď potvrdí, případně ho může rozšířit, nebo zrušit. Dále pak jsme požádali premiéra České republiky o svolání vlády, která by rozhodla o zapojení příslušníků Armády České republiky k výkonu Policie České republiky. Pan premiér tomuto požadavku vyhověl. Vláda se schází dnes v osm hodin, to znamená, je šance projednat jak bezpečnostní stupeň, tedy jeho ponechání v platnosti, případně rozšíření nebo jakoukoliv jinou změnu. Zároveň teď probíhají jednání mezi policií a armádou o rozsahu pomoci Armády České republiky směrem k policii.

Českou republiku čekají významné mezinárodní návštěvy. Čekají nás některé události a chceme být připraveni. Proto jsme se rozhodli požádat armádu. Armáda s tímto nemá problém a já očekávám, že v počtu několika set mužů Armáda České republiky posílí hlídky policie. Osobně bych byl velmi rád, aby armáda byla přítomna na českých ulicích, v českých městech, samozřejmě na území celé České republiky. Není to pouze otázka Prahy. Je to otázka všech velkých měst na území celé České republiky i Moravy. Od příštího rána, to znamená od zítřka od rána, bychom chtěli, aby armáda byla účastna.

Chci tedy zdůraznit, že toto všechno, o čem tady hovořím, jsou preventivní opatření. Nechci děsit občany České republiky. Neexistuje žádná informace o tom, že by existovalo reálné nebezpečí pro občany České republiky na území České republiky. Samozřejmě situace je jiná v zahraničí. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek jasně definoval, že žádá a upozorňuje občany České republiky, aby zvážili své cesty do Bruselu, aby je omezili nebo vynechali po dobu bezpečnostních opatření.

V Bruselu v současné době, a v Belgii, platí stupeň číslo čtyři. Lze predikovat, že dojde k uzavření nebo k omezení průchodu na hranici mezi Belgií a Francií, a bezpečnostní složky těchto zemí jsou v nejvyšší pohotovosti. Mluvili jsem s našimi partnery na Slovensku, v Maďarsku. Maďaři pravděpodobně přikročí ke stupni číslo dvě, Slováci budou aktivovat opatření v rámci stupně číslo jedna stejně jako my.

Jsme připraveni případně i na kontrolu na vnitřních hranicích České republiky, pokud bychom získali zpravodajské nebo bezpečnostní informace o tom, že se některé osoby, které se účastnily těchto teroristických útoků, pohybují napříč Evropou a mohly by vstoupit na území České republiky. Stejně tak v současné době je zvýšená kontrola na našich schengenských hranicích, tedy na letištích.

Doufám, vážené poslankyně, vážení poslanci, že jsem řekl maximum toho, co je možné v současné době říci. Vláda v osm hodin tedy bude projednávat další penzum informací, které získá. Naše tajné služby, ať je to BIS, ÚZSI, nebo Vojenské zpravodajství, pracují se svými partnery a získáme informace v průběhu celého dne.

Děkuji za pozornost a v případě potřeby jsem připraven ještě doplnit v debatě, která může být - v debatě o migraci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji pane ministře. S přednostním právem prosím k mikrofonu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi jen krátce doplnit to, co bylo řečeno ministrem vnitra, protože když se mluví o Bruselu, tak to je samozřejmě věc, která je vnitropolitická. Ale v případě Bruselu to má ještě jeden rozměr navíc. Protože, to asi tušíte, v Bruselu se nacházejí zhruba 4 tisíce českých občanů. To je místo, které je z hlediska pohybu našich občanů naprosto mimořádné. Dokonce do Bruselu ve chvíli, kdy došlo k výbuchu na letišti, dorazila doslova na to letiště i letadla, ve kterých byli čeští občané, kteří v nich dokonce potom zůstali, protože nebylo možné z letadel vystoupit.

Takže já tady teď vystupuji proto, abych vám sdělil, že do této chvíle vám nemohu potvrdit a nemohu se vyjádřit k tomu, jestli mezi těmi zraněnými a bohužel tedy i těmi mrtvými se nachází nějaký český občan, protože nám belgická strana do této chvíle, nejenom nám, ale nikomu, ještě nebyla schopna poskytnout potřebné údaje. Takže do této chvíle to stále ještě nevíme.

V každém případě ale platí to, co tady řekl ministr vnitra, a já bych to ještě jednou zopakoval: Chtěl bych se opravdu obrátit na české občany a doporučit jim, aby odložili dnes, v těchto dnech, cestu do Bruselu do té doby, než se zásadně změní bezpečnostní situace. A ta, jak tady bylo řečeno, je na tom nejvyšším stupni rizika. Je třeba si uvědomit, že v Bruselu je dnes zastavena hromadná doprava včetně vlakové, že jsou odkloněny lety, a že dokonce i belgický krizový štáb a belgické krizové centrum občanům Bruselu nedoporučuje komkoliv cestovat. Takže i pro naše občany bych byl rád, kdyby se tohle vědělo a aby v této chvíli do Bruselu nemířili. Zároveň těm, kteří tam jsou, bych chtěl doporučit, aby omezili svůj pohyb po hlavním městě Belgie a aby se vyhýbali veřejným prostranstvím.

Rád bych každému doporučil webové stránky Ministerstva zahraničí, kde budeme o té situaci podrobně informovat. Věřím, že se podaří normální stav v Belgii rychle navrátit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP