(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

To, co vláda absolutně podceňuje a pomíjí, je otázka, co s migranty. Neexistuje reálná strategie, co dál. Žádám Sněmovnu, aby v rámci jednání o migrační krizi začala projednávat zcela zásadní problém, a to, co si konkrétně s migranty u nás počneme. Nikoho to zřejmě nenapadlo, ale je před námi gigantický problém, a já znovu opakuji návrhy našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, které tady opakovaně předkládáme a opakovaně je zamítáte. Je to referendum o vystoupení z Evropské unie. Je to nulová tolerance nezákonné imigrace a zastavení přijímání islámských uprchlíků, tzv. uprchlíků. Zákaz islámského práva šaría a džihád. To jste nám tady zamítli loni v létě. Je to kontrola hranic. Je to zvýšení obranyschopnosti naší republiky. Je nutné okamžitě zabezpečit ochranu našich státních hranic a zahájit důslednou kontrolu osob, které se tady pohybují.

Dále podle písemné odpovědi pana premiéra na moji interpelaci chce vláda více než 3000 imigrantů z tohoto počtu ubytovat primárně ve dvou zařízeních, v Havířově a v Kostelci nad Orlicí, a podle potřeby bude kapacity nadále navyšovat. Znovu zdůrazňuji, že se jedná o imigranty, které se tady vláda rozhodla umisťovat natrvalo. Natrvalo umístit a integrovat do České republiky proti vůli občanů. To, co vláda předvádí, je absurdní nesmysl. Ubytovna v Kostelci má kapacitu 275 lidí a už je z poloviny plná a Havířov ubytuje 151 lidí.

To znamená, že vláda tady bude integrovat tisíce a tisíce dalších nezákonných islámských imigrantů, nyní na to už vyčlenila víc než 1 mld. korun, a vše se děje proti vůli občanů. Samozřejmě Kostelec nad Orlicí je město, které má něco přes 6 tisíc obyvatel. Tak jakým způsobem sem chcete umístit přibližně polovinu z té kvóty, kterou jste odsouhlasili? To znamená, že tam těch islámských migrantů a dalších lidí, kteří nezákonně pronikli na území Evropské unie, bude více než čtvrtina ve srovnání s množstvím původních obyvatel. A my znovu říkáme, že je to šílenství. Takovou koncentraci migrantů na jednom místě, a už vůbec ne v České republice, nesmíme připustit.

A znovu vás žádám i v souvislosti s dnešními událostmi v Bruselu o zavedení nulové tolerance nezákonné imigrace do České republiky a žádám vás, abyste zajistili, že žádní radikální vyznavači islámu nevniknou na území České republiky. A jestli to nedokážete zajistit, tak zastavte imigraci do České republiky. Odmítněte ty kvóty, odmítněte, postavte se Evropské unii, vážená vládo, protože vy nedokážete zajistit bezpečnost občanů České republiky. Muslimští migranti z Afriky a Středního východu jsou jednoznačně obrovská bezpečnostní, kriminální a sociální hrozba do České republiky. Mám tady citáty občanů Kostelce nad Orlicí, kteří si již dnes stěžují, jakým způsobem se tam ti současní migranti už chovají. Kradou v obchodech atd. A takových dopisů od zoufalých lidí mi chodí velké množství.

Zcela komické je, jakým způsobem k tomu přistupuje vláda z hlediska zajištění bezpečnosti v Kostelci nad Orlicí. Do budoucna má být posíleno místní oddělení o 28 policistů. Když je rozdělíme na tři směny a na dvě města, která mají v gesci, tzn., Kostelec a sousední Vamberk, přijde to na posílení o 9 policistů. A to ještě nemluvím o tom, když někdo z nich bude mít dovolenou nebo onemocní.

To znamená, jak Sněmovna, tak i vláda by se měly zabývat intenzivně opatřeními, co do budoucna s těmi tisícovkami lidí, tisícovkami nezákonných imigrantů, které jste odsouhlasili proti vůli lidí, a co na našem území budou vlastně dělat. Je to absolutně nemyslitelné, abychom tady budovali nějaká muslimská ghetta, a znovu vás žádám o odsouhlasení tohoto programového bodu, abychom ho tady mohli urgentně projednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Váš čas, pane poslanče. Jenom, když dovolíte, informace pro všechny kolegyně a kolegy, mám přihlášku s přednostním právem pana ministra Chovance. Po schválení programu vás určitě bude o všem informovat.

Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení kolegyně, kolegové, navrhuji zařadit na pořad této schůze následující bod jednání: Situace v Moravskoslezském kraji v souvislosti s hromadným propouštěním v podniku OKD. Dovolte mi, abych to velmi krátce odůvodnil.

Situace na severu Moravy se dramaticky zhoršuje. Téměř každý den slyšíme výroky významných činitelů o nadcházejícím krachu klíčového zaměstnavatele v regionu, společnosti OKD. Ministři této vlády nemají řešení. Místo toho se veřejně mezi sebou na toto téma dohadují ve snaze získat nějaké politické body. Bývalý vlastník se zbavil odpovědnosti a je to tento vlastník, který získal společnost OKD, která je předmětem právě probíhajícího soudu.

Bývalí úředníci Fondu národního majetku a znalec měli svým jednáním způsobit škodu státu minimálně 5,7 mld. korun. Obžalovaní svou vinu odmítají, odvolávají se na pokyny tehdejšího ministra financí a současného premiéra Bohuslava Sobotky a také tehdejšího ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana.

O vině nechť rozhodne soud. My zde v Poslanecké sněmovně ale musíme řešit hrozící řetězení problémů v Moravskoslezském kraji, ve kterém je již dnes nezaměstnanost ve výši 8,5 %, tedy druhá nejvyšší v republice. OKD, to nejsou jenom desítky tisíc pracovních míst na Ostravsku a Karvinsku, jsou to i další desetitisíce lidí, jejichž práce je závislá na penězích, které tato společnost a její zaměstnanci ze svých mezd utrácí. To, kam by se vyšplhala dnešní míra nezaměstnanosti po případném krachu, je naprosto nepřijatelné. To vše se může ještě více zkombinovat s umisťováním nelegálních islámských imigrantů v kraji. Proti těmto problémům je např. tzv. kauza Čapí hnízdo naprosto marginálním problémem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A posledním zatím posledním přihlášeným k programu je pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k dnešním událostem navrhuji zařazení nového bodu Stanovisko Poslanecké sněmovny k imigrační politice vlády ČR. V rámci projednání bodu navrhujeme následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu ČR k okamžitému zastavení přijímání nelegálních islámských imigrantů -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale těch pět minut, které máte, slouží k odůvodnění vašeho návrhu, ne však k návrhu usnesení. To potom můžete přednést, pokud bude bod schválen, v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dejte mi prostor, už jenom jedna věta. Dovolte, abych to odůvodnil.

Odletovou halou bruselského letiště dneska otřásly dva výbuchy. Média mluví o desítkách mrtvých a zraněných. Podle svědků se před výbuchem ozývaly arabské výkřiky a střelba. K dalším explozím došlo v bruselském metru. Bohužel kroky většiny evropských politiků vedou spíše ke zvýšení rizika dalších teroristických útoků a islámu než ke snížení tohoto rizika. Říkáme, Evropa čelí pokusu o okupaci ze strany radikálního islámu. Odpovědnost za tuto situaci nese politika Evropské unie, ale i naší vlády. Její multikulturní plány a její plány na integraci milionů muslimů v Evropě. Proto dnes jako poslanci Parlamentu ČR musíme jednat. Pokud to neuděláme, tak si pak můžeme vybrat, jestli další bomba vybuchne na Můstku, nebo u Muzea.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo návrhy na změnu programu schůzi. Není tomu tak. V tuto chvíli navrhuji tento postup. O návrhu pana poslance Černocha, který vnímám jako protinávrh z grémia, bychom hlasovali jako o prvním návrhu, poté bychom hlasovali o návrhu z grémia, pokud není námitek, jako celku. Potom bychom hlasovali o návrhu pana poslance Okamury na zařazení nového bodu, taktéž u pana poslance Radima Fialy, a poté zařazení nového bodu pana poslance Holíka. Já se táži, zda je s tímto obecně souhlas. Žádná námitka není.

 

Tudíž budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Černocha, a to zařadit dnešního dne bod 202, migrační krize, jako první.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 338, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 48, proti 65. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP