(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Zavadil.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobrý den, pane místopředsedo, dobrý den, členové vlády, kolegyně, kolegové. Ona paní ministryně řekla skoro všechno. I to, že by to bylo vhodné projednat už v prvním čtení. Vysvětlila důvody, které nás k tomu vedou, proč by se tohle mělo udělat. Já jenom pár poznámek k tomu, že skutečně tohle nařízení není nic nového, nebo resp. ten návrh není nic nového, protože to, jak už bylo řečeno, platilo před rokem 2011 a žádná vláda toho nezneužila. Myslím si, že je potřeba, aby vláda tuhletu možnost měla. Má koneckonců zodpovědnost za důchodový systém a parlament má možnost to hlídat, ale jinými možnostmi, přes rozpočet atd. atd. Takže já jenom k tomu dodávám, že bych byl rád, kdybychom se společně shodli na tom, že bychom to mohli v prvním čtení schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než otevřu rozpravu, eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První pan poslanec Laudát, prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom krátce, jménem dvou poslaneckých klubů, TOP 09 a ODS, dávám veto na projednávání v režimu § 90 jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych zdůvodnil, proč náš klub je jeden z těch dvou, který dal veto. (Čeká na uklidnění v sále.) Děkuji.

Vzpomeňme si, když jsme posledně projednávali otázku důchodů, byl to návrh o jednorázovém vyplácení důchodu, kdy vláda navrhovala stejný postup jako dnes - schvalte to v prvém čtení, potřebujeme to, doufáme, že všichni to uděláte. Vláda navrhovala mimořádný důchod ve výši 600 korun. V okamžiku, kdy jsme dali veto, se na nás vrhli naši kolegové z vládních lavic s obrovskou kritikou, co jsme si to dovolili. Výsledek toho projednání znáte. Nakonec ten příspěvek nebyl 600 korun, ale o 100 % vyšší, 1200 korun. A hle, takhle si otevřu server, pak se podívám na billboard, vidím tam tu oranžovou barvu, k tomu růži - a je tam napsáno: sociální demokracie - prosadili jsme mimořádný důchod ve výši 1200 korun. A mělo by být v závorce, aby to bylo pravdivé a celé sdělení, protože pravdivé je, ale aby bylo celé, mělo by tam být: díky vetu pravicové opozice, protože jinak bychom prosadili polovičku, kdyby to bylo tak, jak jsme chtěli my. A to jsou fakta.

Paní ministryně se usmívá, na vládě to neprosadila, my jsme jí pomohli a prosadili jsme to tady společně.

V tomto návrhu zákona se vláda i paní ministryně tváří, že kdo je pro tento návrh zákona, nejlépe jedním hlasováním, je pro zvýšení důchodů, a kdo je proti, není pro zvýšení důchodů. Tak tak to skutečně není a musím důrazně odmítnout tuto interpretaci. Už v okamžiku, kdy jsme vedli rozpravu o tom mimořádném důchodu, tak jsem jménem naší politické strany nabídl odbornou debatu na téma, jak má vypadat valorizační vzorec. Řekl jsem, že si umíme představit, že kromě těch dvou parametrů, které tam jsou dneska, to znamená výše inflace a výše průměrné mzdy, resp. zvýšení průměrné mzdy, že si umíme představit, že např. jedním z parametrů bude výše hospodářského růstu. A to se ukázalo v loňském roce, resp. ukázalo by se to v roce příštím, protože v loňském roce byl růst 4,3 % a inflace byla mimořádně nízká. A obě to jsou dobré zprávy, to je třeba říct. Je to dobrá zpráva, že roste hospodářství, roste ekonomika, roste počet pracovních míst a přitom inflace roste mnohem méně. Co to znamená, když v okamžiku, kdy rostou i... (Řečníka ruší hluk ze sálu.)

Já to vidím, že ruší. Ale to je práce toho, kdo sedí nahoře, tak bych poprosil, aby byl spravedlivý.

V okamžiku, kdy roste ekonomika, roste počet pracovních míst, taky rostou mzdy. A pokud je nízká inflace, tak rostou reálné mzdy a to je dobrá zpráva. Že při kombinaci těchto dvou faktorů, růst ekonomiky a nízká inflace, podle stávajícího valorizačního vzorce rostou důchody příliš málo, na tom se shodneme. Zapomněli jste říct, milí kolegové z vlády, že když jsme navrhli mimořádné zvýšení o 1,2 %, tak jste hlasovali proti. Ne všichni, abych byl spravedlivý, ale většina z vás hlasovala proti. A už jsme to mohli mít jako základ pro rok 2017.

My si myslíme, že může existovat situace, kdy se zvednou důchody i jinak než standardním valorizačním vzorcem. Jenom si nemyslíme, že by toto rozhodnutí měla mít v rukou vláda. To je první spor, který máme. Takže chci, aby úplně jasně zaznělo, že se nepřeme o ten princip jako takový, ale o to, kdo tu pravomoc má mít. Poslanecká sněmovna schvaluje státní rozpočet, je to zákon, největší výdajovou položkou v každém státním rozpočtu jsou výdaje na důchody a já myslím, že je správné, aby takový zákon přinesla vláda do Sněmovny, a pak se můžeme přít o parametrech takového zvýšení, zda je to dobře, nebo špatně. My teď tu máme tu navrhováno 1,7 %, ale také by to mohlo být 1,8 %, 1,85 %, 1,65 % apod. Navíc ten návrh zákona vůbec nezohledňuje např. ekonomický růst. Já myslím, že je úplně něco jiného v okamžiku... Jednou zase dojde ke stagnaci a jednou zase dojde k recesi. A v okamžiku, kdy budeme v recesi, a bude to už jiná vláda, to se shodujeme, a bude mít v rukou tento nástroj, tak pro stav veřejných financí je to nástroj nebezpečný. Pokud i v období recese se Poslanecká sněmovna většinou, a k tomu Senát, rozhodnou, že mimořádně zvýší důchody, tak je to plně legitimní.

Tak já bych jenom poprosil, abychom to v diskusi, která bude následovat, nezjednodušili na to, kdo je pro, chce zvyšovat důchody, a kdo je proti, nechce našim penzistům přidat. Tak to prostě není. My určitě ve výborech budeme s vámi hledat shodu na tom, jak upravit valorizační vzorec, a určitě nebudeme vylučovat mimořádnou situaci, návrh zákona a debatu o zákonu. Vadí nám, že tu pravomoc má dostat vláda, vadí nám třeba to nebezpečí, a mluvím o kterékoli vládě, co s takovým nástrojem udělá ve volebním roce. Protože si musíme uvědomit, že to zvýšení, pokud půjdeme tou správnou cestou, ne tím jednorázovým příspěvkem, to zvýšení je trvalé a nemůžeme říct, že je to pouze o 7 mld. - ono je to o 7 v jednom roce, ale v dalším je to dalších 7, to znamená za deset let je to 70 - jedno rozhodnutí. A pokud by nezodpovědná vláda takhle rozhodla třikrát za sebou, když je mandát čtyřletý, tak se může stát, že za ty čtyři roky to bude skoro 250 mld. v akumulaci, když vždycky spojíte jakoby tu desetiletou dobu, nechci počítat dvacetiletou apod.

Takže proto jsme dali to veto. Nebudeme navrhovat zamítnutí zákona v prvém čtení, protože je to správná diskuse o tom, jak má valorizační vzorec vypadat. My jsme jako Česká republika možná poprvé v takové situaci, že je vysoký hospodářský růst a k tomu skoro nulová inflace. Taky víte, že možná byla deflace. My vedeme debatu na jiných fórech, u jiných příležitostí, o intervencích České národní banky, které tu inflaci aspoň zvedly na těch 0,5, jestli jsem se dneska dočetl stav ke konci února, že meziroční inflace byla 0,5 %. Pokud zase ekonomický růst bude někde kolem 3 % v roce 2016, tak ten výpočet by mohl dopadnout stejně jako pro letošní rok. A proto je správně, že ten návrh zákona tady je. Proto jsme připraveni o tom debatovat věcně, klidně, bez velkých politických útoků. Ale nezlobte se na nás, takhle jednostranný nástroj do rukou vlády dát nechceme. A chceme vést debatu i o těch parametrech, proč zrovna 1,7. A má to být vždycky stejné číslo? Nebylo by mnohem lepší to mít parametricky nastavené? A možná nás napadne v těch debatách jiný parametr kromě inflace, průměrné mzdy, růstu ekonomiky. Možná nás napadne nějaký jiný. Mohlo by to být stabilnější a mohlo by to být lepší.

To je za náš klub důvod, proč jsme dali veto v prvním čtení. My jsme dokázali konkrétním návrhem, že jsme chtěli důchodcům zvýšit penze víc, než nakonec bylo těch 1200 korun. Takže pro to jsme hlasovali a k tomu jsme chtěli ještě zhruba 1,2 %. Protože já už jsem zaznamenal tyto hlasy, tak já poprosím paní ministryni, případně vládní kolegy, aby neříkali, že to nechceme zvednout. Říkejme, že jsme se neshodli na formě, na tom opatření, kdo má mít tu pravomoc, a že budeme společně hledat, jak vylepšit valorizační vzorec. Protože říkám, při souběhu vysokého růstu, nízké inflace se ukazuje, že ten vzorec není pro naše důchodce spravedlivý. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP