(13.40 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na pozměňovací návrh P2 - odpovědnost zadavatele za správnost zadávacích podmínek. Nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 172. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 109. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na pozměňovací návrh P3, který se týká výjimek pro advokáty pouze do dvou milionů. Nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 173. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 55, proti 92. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na návrh P4, který se týká vzorce o stanovení nejnižší nabídky mimořádně nízké ceny. Stanovisko nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 174. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 38, proti 90. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na pozměňovací návrh pod písmenem Q, který se týká případu, že zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být zakázka hrazena. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 175. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 19, proti 134. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na pozměňovací návrh R30, který se týká nahrazením osmnácti pracovních slovem číslicí 30. Doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 176. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na pozměňovací návrh R72, který se týká doplnění odstavce (paragrafu) 278 odstavec 5. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 177. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na návrh R73, který se týká účinnosti zákona sedmým dnem po jeho vyhlášení. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 178. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 1, proti 154. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní pozměňovací návrh R80, který se týká, aby zadavatel nemusel hodnotit vyloučeného účastníka. Souhlas, doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 179. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 156, proti 5. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.

 

Pro pořádek se ptám, protože myslím, že jsme prošli všemi pozměňujícími návrhy a o všech jsme hlasovali - je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Je tomu tak. Koukám na legislativu - také potvrzuje. Takže hlasování o všech pozměňujících návrzích máme za sebou a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku, eviduji dvě přednostní práva. Takže nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím. (Nesouhlasný šum z lavic.)

Ostatní kolegyně a kolegyně, požádám o ztišení, aby bylo slyšet, co se zde přednáší.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, promiňte, já si uvědomuji ten čas, takže mluvil bych asi déle. Chtěli jsme si vzít přestávku. Chtěli jsme více rozebrat hlasování o pozměňujících návrzích, ale nechceme zabránit schválení nebo hlasování o tomto návrhu, takže budu velmi stručný. Budu velmi stručný ve dvou bodech.

Za prvé. Pan poslanec Plíšek se vás dnes zeptal, zda pokládáte za správné, že ten, kdo spravuje veřejné peníze, si smí o ty veřejné peníze také říkat pro svůj soukromý zájem a pro svůj soukromý zisk. Vy jste legitimně odpověděli - a to zejména sociální demokracie a ANO - vy jste legitimně těsnou většinou odpověděli, že ano, že to je správné. Řekli jste veřejnosti, že ten, kdo spravuje desítky a stovky miliard veřejných peněz, si do nich taky smí hrábnout pro své soukromé zájmy. Vždyť si to zaslouží. Vždyť za nás pracuje, za nás za všechny, za lidi, co by si nenahrabal?

Je to signál, který jste dali veřejnosti. My s tím zásadně nesouhlasíme a je to jeden z důvodů, proč nemůžeme podpořit tento návrh zákona. Pak těch důvodů je ještě šest. A já fakt nechci zdržovat, tak řeknu jeden jediný.

Předkladatel, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj, pokládal na základě všech odborných a nestranických studií 30procentní rozptyl víceprací za maximálně optimální. Ale za předpokladu, že jste se rozhodli, že majitel Agrofertu si může do těch veřejných peněz, které spravuje, hrábnout také pro své soukromé zájmy, tak to už se vám těch 30 % zdálo málo. To jste si říkali: to je škoda, to ať si ten Andrej hrábne i těmi 50 procenty. Takže těch 30 % jste předkladateli, kterým byla paní ministryně Šlechtová, neschválili a naopak jste schválili Andrejovi, aby si hrábnul těmi 50 procenty.

A teď bych mohl ještě pokračovat. Nebudu, protože všechny ostatní argumenty by byly stejné.

Jste vláda systémové korupce. Jste vláda nemravné dohody, že tady budou prosazovány socialistické programové priority za to, že Agrofert si nahrabe. A to se promítlo do tohoto návrhu zákona. To je důvod, proč tento návrh zákona TOP 09 nemůže podpořit, protože nemůže podpořit systémovou a na zákon povýšenou krádež! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přednostní právo má pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je tady poměrně dost papírů, nevím čích - asi pana zpravodaje. Tak dobře.

Kvalita má přednost před rychlostí. Dneska hlasovat nebudeme. Požádám o přestávku na jednání klubu. Udělal bych to v každém případě, i kdybychom byli v 11.30, ne ve 13.48. Stovky pozměňujících návrhů. Potřebujeme si zanalyzovat, které položky, které ne. Myslím, že je to legitimní. Stejně oba dva zákony by Senát měl projednávat v jeden čas. Evidentně dneska bod číslo 164 nejsme schopni projednat.

Takže žádám o přestávku na jednání klubu v délce 30 minut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP