(13.10 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Další návrh je pozměňovací návrh B6 z hospodářského výboru, který se týká toho, že by měl být vložen nový § 160, zvláštní ustanovení pro režim veřejné zakázky, podle kterého ustanovení § 24 druhá věta se nepoužije pro sektorové veřejné zakázky. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh,ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 136. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 1, proti 151. Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní se dostáváme k bodu A128, který jsme vyřadili z komplexního schválení pozměňovacích návrhů výboru pro veřejnou správu. Týká se doplnění slov "a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí" v § 223 v odst. 2. Tento návrh pokud bude přijat, tak nebudou hlasovatelné návrhy K1, B9, O15. Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Zásadní souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 137. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 173, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Dobře, takže doplňuji, že se staly nehlasovatelnými návrhy K1, B9 a O15.

Nyní postupujeme na 27. bod, pozměňovací návrhy C1, C2, C3. Jsou to pozměňovací návrhy poslance Martina Plíška. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlas.) Eviduji žádost o odhlášení, já vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

S přednostním právem před hlasováním se hlásí předseda strany pan Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Myslím si, že Sněmovna si zaslouží informaci, že ústavněprávní výbor vyjádřil souhlas s těmito pozměňovacími návrhy. Respektuji, že to nebyl výbor garanční, ale je to ústavněprávní výbor a vyjádřil souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí a stanoviska zazněla, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 138. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 68. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní postupujeme na pozměňovací návrhy F1 a F2, které se týkají § 38, sociálního podniku a zvýhodnění. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 139. Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 38, proti 115. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Tím, že tento návrh nebyl přijat, tak nyní musíme hlasovat o návrzích J3 a následně případně M5. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J3. Moment.

Pardon, takže se omlouvám. První budeme hlasovat o návrhu J2, který se týká § 38, který by se měl nově jmenovat "Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením". Týká se pouze změny názvu paragrafu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek, hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu J2. Požádám o stanoviska.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Takže pardon, beru zpět. Mám to tady pomotané, ale v podkladech to máte správně. Nepřijetím F1 a F2 se stal nehlasovatelným návrh J2, protože je duplicitní s návrhem F1. Tím pádem budeme hlasovat o návrhu J3. J3 se týká rovněž § 38, zvýhodnění s určitým zpřísněním. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 140. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 73, proti 76. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Tímto musíme pokračovat v proceduře. Tím, že nebyl přijat návrh J3, měli bychom hlasovat o M5. Stanovisko nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 116. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu O3. O3 se týká rovněž § 38, kde se vkládají za slova "zadávacího řízení" slova "nebo ve výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení". Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 142. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti 32. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat současně o návrzích D1 a D2, které se týkají rovněž § 38, ale snižují podíl postižených v dílnách z 50 na 30 %. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 143. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 18, proti 143. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP