(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Tento návrh je hlasovatelný. To znamená, já vás nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Počkám, až se počet ustálí.

 

Byla vznesena námitka proti hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

Je to hlasování s pořadovým číslem 127, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti 7. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování.

 

Požádám vás, pane zpravodaji, abyste zopakoval, o kterém bodu hlasujeme.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano. Hlasujeme o bodech R111 a R112, které se týkají § 222 a možnosti zvýšení hodnoty dodatečných stavebních prací u jednotlivých položek maximálně o 50 %, nepřekročí. O tom, kolik to může být v celku, budeme hlasovat v následující proceduře. Tady se jedná o jednotlivé položky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě jednou požádám o stanoviska.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 128, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 90, proti 76. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Tak děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Obávám se, pane zpravodaji, že nebudeme moct pokračovat v hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Tak vidíte, jak to zařízení funguje. Hlasoval jsem ne, a mám na sjetině ano. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě budeme opět dát hlasovat o této námitce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku a zpochybnění hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 129, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 161, proti 1. S námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování o tomto bodu.

 

Je potřeba, abychom opakovali bod, o kterém hlasujeme? Nevidím.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 130, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 89, proti 78. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Než budeme pokračovat dál, tak se pro pořádek táži, zda někdo vznáší námitku. Nikoho nevidím. V tom případě budeme pokračovat v hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Tímto doplňuji, že přijetím těchto dvou pozměňovacích návrhů se staly nehlasovatelné návrhy J6, J7, B8 a O8.

Můžeme postoupit na další bod, to je pozměňovací návrh R113 a ten se týká - já vám to radši celé přečtu: V § 222 odst. 8 se doplňuje věta druhá, která zní: Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane zpravodaji, ale přestože jsem se ptal, zda někdo zpochybňuje hlasování... (Vpravo se hlásí poslankyně Nováková.) Vy se hlásíte se zpochybněním hlasování předchozího bodu, paní poslankyně? Prosím. (Hluk v sále. Premiér z svého místa: Dneska tady nějak nefunguje hlasovací zařízení!)

 

Poslankyně Nina Nováková: Dámy a pánové, ano, teď tady je poznámka, že nefunguje dobře hlasovací zařízení. Omlouvám se, ale musím zpochybnit hlasování, protože proti svému záměru tam mám, že jsem hlasovala ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestli tomu dobře rozumím, paní poslankyně, aby vaše námitka byla hlasovatelná, hlasovala jste proti, a na sjetině máte pro. (Ano.) Dobře. Je zde námitka ohledně hlasování bodu předchozího, to znamená pozměňovacích návrhů pod bodem 21. (Velký hluk v sále.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Současně vás požádám o klid, kolegyně a kolegové. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 131, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti 2. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat předchozí hlasování.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Takže opakuji, hlasujeme o navýšení 50 procent v jednotlivých položkách - návrhy R111, R112.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanoviska zazněla. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 132, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti 79. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

A pro pořádek se ještě jednou táži, než budeme pokračovat dál v hlasování, zda někdo vznáší námitku proti tomuto proběhlému hlasování. Není tomu tak. Beru to tedy tak, že nikdo nevznáší.

Nyní budeme pokračovat dalším pozměňovacím návrhem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano. Nyní přistupujeme k hlasování o pozměňovacím návrhu R113, který limituje maximální hodnotu víceprací v součtu na 30 % z hodnoty zakázky. Stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 133, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Přijetím návrhu R113 se staly nehlasovatelné pozměňovací návrhy J8, O9, O21.

A nyní postoupíme na 23. krok, jedná se pozměňovací návrh B4. Je to pozměňovací návrh z hospodářského výboru a týká se, že se vypouštějí zásobníky plynu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučující.) Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 134, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti 25. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano. Nyní přistoupíme na další bod, který se týká návrhu B5. Tento návrh se týká... doplnění, že ustanovení § 4 odst. 4 se nepoužije pro podlimitní sektorové zakázky a dosavadní odstavce se označují jako odstavce 3 a 4. Takže se tam jedná o doplnění ustanovení. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 135, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 15, proti 151. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP