(12.50 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní se můžeme přesunout na bod...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě zůstaneme u bodu A143. (Ano?) Nebude-li přijat, hlasovat současně B10 a B11.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Byl přijat. Návrh byl přijat, a tím se stal nehlasovatelným návrh R1 z důvodu duplicity a rovněž návrhy B10, B11 a O20.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. A teď už snad popořadě. Nyní jdeme na 18. krok a to je pozměňovací návrh C4. To je pozměňovací návrh ústavněprávního výboru a týká se víceprací, jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, čili zrušení. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na bod 19. Ten se týká pozměňovacího návrhu C5, který se rovněž týká dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb nebo dodávek. Je to z ústavněprávního výboru. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 122, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme na další krok - R74. Je to bod, který se týká změny závazků a zejména definování toho, co se za podstatnou změnu závazku nepovažuje. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 123, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 165, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní jdeme ve 21. kroku na společné hlasování o návrzích R111 a R112. Zkráceně, jedná se o vícepráce, padesát - padesát. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Neutrální.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 124, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 86, proti 71. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní musíme hlasovat -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě vás požádám o trpělivost, protože vidím, že probíhá kontrola hlasování, tak než budeme pokračovat, proběhne kontrola hlasování. Eviduji zde přihlášku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl zpochybnit předchozí hlasování - hlasoval jsem ano, ale na sjetině mám ne. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že byla vznesena námitka, dám o ní nejprve hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tato námitka ohledně hlasování byla přijata, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 125, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 166, proti nikdo. Námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano. Takže opakuji, budeme hlasovat o vícepracích u jednotlivých položek - možnost zvýšení o 50 %. Nikoliv v součtu, to bude až v dalším kroku, ale u jednotlivých částí: padesát - padesát procent.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanoviska zazněla, v tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 126, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 86, proti 75. Tento návrh byl zamítnut. (Potlesk několika poslanců hnutí Úsvit.)

 

Opět probíhá kontrola hlasování. Omlouvám se, kolegyně, kolegové, než budeme pokračovat dál, musím počkat, zda nebude vznesena námitka. Eviduji zde jednu námitku.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegové, teď chci poprosit - opravdu je to poprvé, co jsem tady ve Sněmovně. Mačkal jsem, hlasoval jsem, ale neměl jsem nic, vůbec se neobjevilo na mém zařízení hlasování, takže bych ho rád zpochybnil a poprosil o hlasování ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane kolego, já se obávám, že nevím, zda takto přednesená námitka je hlasovatelná.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Omlouvám se, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Každopádně musí být uveden důvod, na základě čeho je hlasování zpochybněno. Já nemohu jen tak dát hlasovat o zpochybnění hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Zpochybňuji hlasování z toho důvodu, že jsem hlasoval jinak, než je v záznamu na sjetině tohoto hlasování. (Opět námitky.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Hlásí se příliš mnoho přednostních práv. Já vám všem udělím slovo, každopádně vás poprosím o trpělivost. První se hlásil - pane zpravodaji, teď vás poprosím počkejte, nejprve se hlásil pan předseda Kalousek s přednostním právem. Upozorňuji, že není otevřena rozprava. Nyní mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Chtěl jsem požádat, dámy a pánové, o toleranci. Bývaly tady časy, kdy když člověk chtěl zpochybnit hlasování, musel říct důvodné stanovisko a důvodný důvod. Nicméně časy se pohnuly. Já si myslím, že skutečnost, že je někdo členem ANO, je dostatečným důvodem. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy požádám pana předsedu Kováčika s přednostním právem. Nechce vystoupit. Z toho důvodu se táži, zda někdo zpochybňujete hlasování. Pardon, omlouvám se, pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem přesvědčen, že to, co zatím zaznělo na mikrofon, není hlasovatelné. Není. Buď bude řádná námitka, o které můžeme hlasovat, nebo musíme jít dále. A když už jsem u mikrofonu, tak je hezké, jak nejtransparentnější hnutí na celém světě se bije, abychom mohli zvyšovat cenu o 50 %. Moc hezké! (Potlesk poslanců ODS a TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče Kolovratníku, tak jak je zvykem, většinou se zpochybňuje hlasování, že jste chtěl hlasovat pro nebo proti a na sjetině máte jiný výsledek. To znamená, já vás požádám, chcete-li zpochybnit hlasování, abyste to upřesnil.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím ještě jednou, snad dostanu další šanci. Stalo se mi to opravdu poprvé a není to, prosím, kolegové z opozice, schválně. Hlasoval jsem ano, na sjetině, na záznamu mám uveden křížek. Mačkal jsem tlačítko, ale na sjetině opravdu mám uveden křížek, proto zpochybňuji toto hlasování. A věřte mi, stalo se mi to opravdu poprvé a ne schválně. Toť vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP