(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Sociální demokracie je připravena hlasovat pro změnu zákona o střetu zájmů tak, aby se zákon o střetu zájmů zpřísnil a aby se zpřísnily podmínky, které se týkají možného podnikání členů vlády. Čili tady je ten postoj jasný. My ho říkáme několik týdnů, říkáme ho pořád dokola a budeme to říkat i nadále. A až se dostane na hlasování tady v Poslanecké sněmovně, tak sociální demokraté zvednou ruku pro zpřísnění střetu zájmů. Ale chceme to udělat kvalifikovaně. Chceme to udělat v zákoně o střetu zájmů. Nebudeme to dělat v zákoně o zadávání veřejných zakázek, protože je to právně sporné. A nebudeme to dělat v zákoně o zadávání veřejných zakázek, protože by to ohrozilo přijetí zákona, který prostě naše ekonomika potřebuje.

Prostě občas je nutné udělat změny zákonů, protože jinak už to potom hospodářství brzdí. A vy jste viděli sami, a dneska jsme to viděli všichni, když se dělá správná hospodářská politika, tak dokonce i česká ekonomika může růst. V minulých letech to tak nevypadalo. Vypadalo to, že jsme nejhorší ve střední Evropě. Vloni česká ekonomika rostla nejrychleji za posledních osm let a je to i v důsledku toho, že naše vláda změnila hospodářskou politiku. A museli jsme také změnit některé zákony. Budeme v tom pokračovat.

Já jsem pro to, schvalme dnes zákon o zadávání veřejných zakázek. A střet zájmů - je to problém, je to vážný problém a já děkuji poslanci Plíškovi, že to téma otevřel. Ale řešme ho tam, kde je to namístě, právě v zákoně o střetu zájmů. Můžete počítat s podporou sociální demokracie. My jsme vždycky v minulosti hlasovali pro zpřísnění podmínek v oblasti střetu zájmů a budeme to tak dělat i nadále.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Nyní s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo vlády, mám osobní prosbu. Přečtěte si po sobě ten záznam, až bude na stenu, abyste si přečetl, co jste nám jasně řekl. Vy jste řekl: My sociální demokraté jsme byli vždycky proti střetu zájmů a proti jeho zpřísnění, a proto jsme za dva a půl roku neudělali vůbec nic. (Poslanec Faltýnek reaguje z lavice.)

Pana předsedu Faltýnka přetlumočím na mikrofon, protože nebyl slyšet. Pan předseda Faltýnek vykřikl: A co jste dělali vy?

I na to bych mu rád odpověděl. Za nás prostě nebylo možné, aby ten, kdo spravuje veřejné rozpočty, se o ty veřejné peníze ucházel ve svůj vlastní prospěch, ve prospěch své vlastní firmy. To prostě nebylo... (Poslanec Faltýnek opět reaguje z místa.) To prostě nebylo možné.

Pan předseda Faltýnek - a je to naposled, co tohle dělám, a za slib, že je to naposled... Co po mně pokřikujete z lavice jako honák, pane předsedo? To se prostě v Poslanecké sněmovně nedělá.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, velmi se omlouvám. Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali a ztišili se. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Takže pan předseda Faltýnek se ptal, zda ani pan předseda Schwarzenberg. Já jsem říkal: Zajisté, ani pan předseda Schwarzenberg. Pan předseda Schwarzenberg nikdy nespravoval veřejné rozpočty, o které se ucházel, a nikdy si sám sobě nedával zakázky z volné ruky.

To je totiž opravdu něco, co si nikdo z nás, a dokonce ani většina veřejnosti neuměla ještě před několika lety představit, že by něco takového bylo možné, a proto také nikdo z nás neuvažoval o tom, že by se to mohlo upravit zákonem. Protože zákon je minimum slušnosti. Tohle se prostě se ve slušné společnosti nedělá. Kdo by to dělal, tak prostě musí z toho veřejného života okamžitě odejít. A na to není potřeba zákon.

Leč doba se změnila a vnímání také, prostě teď se to dělá. A dokonce se tvrdí, že to spoustě lidí nevadí. Tak protože ten zákon je minimum slušnosti, tak na to potřeba zákon je. A není pravda, že veřejnost šla k volbám a věděla to. Veřejnost šla k volbám a nevěděla to, proto jsem vám tady citoval, a ocituji to znovu, byť nemám ten citát před sebou, znám ho zpaměti, citát vašeho pana předsedy ve volební kampani - teď se obracím ke kolegům za ANO: "Naše nezávislost a síla je v tom, že neděláme veřejné zakázky." To lze doložit z otevřeného zdroje.

Tak znovu opakuji, jsou jenom dvě možnosti. Buď tohle nemůže být žádný lex Babiš, protože váš pan předseda řekl, že žádné veřejné zakázky nedělá, tak se ho to netýká, protože váš pan předseda nelže. Anebo váš pan předseda lže, jako když tiskne, je to přesně naopak, vaše síla a závislost je právě v tom, že děláte veřejné zakázky. No ale pak je to něco, co se ve slušné společnosti nedělá, a holt je potřeba upravit to zákonem.

A vy jste, pane předsedo vlády, řekl: Takže my jsme pro to dva a půl roku neudělali nic. Teď je tady cosi, co jsme my, sociální demokraté, řekli, jenom když to bude právně nesporné a když předkladatel neřekne, že je to v rozporu s evropským právem. Pak jste se dohodl s paní ministryní, že to musí být v rozporu s evropským právem, a vlk se nažere a koza zůstane celá. Byť my disponujeme analýzami, KDU-ČSL disponuje analýzami, řada dalších nezávislých odborníků disponuje analýzami, že to v žádném rozporu s evropským právem není... (Poslanec se odmlčel.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám. Prosím kolegu Blažka a kolegu Faltýnka, aby svůj hovor přenesli do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já už jsem slíbil, že to potřetí překládat nebudu, ale kdyby bylo možné, pane předsedo, skutečně pan předseda Faltýnek, jak mu to moc nejde do mikrofonu, tak kdykoliv tady někdo mluví věci, které mu nejsou příjemné, tak skutečně pokřikuje z té lavice jako ten poslední honák. Myslím si, že to není důstojné Poslanecké sněmovny.

Takže jste se dohodli, že je to v rozporu s evropským právem, i když to samozřejmě v rozporu s evropským právem není. A máme nějaký důvod, za který se schováme, abychom mohli tvrdit, že nám to sice vadí, a my, sociální demokraté, jsme byli vždy proti tomu, ale teď s tím nemůžeme nic udělat. A budeme to řešit zas až někdy příště v zákoně o konfliktu zájmů, o kterém povedeme seriózní diskusi, a vyřešíme to tak, jak my dnes všichni víme, že to vyřešíte. Vyřešíte to tak, aby se na vás Babiš nezlobil, protože prostě o nic jiného tady od začátku nejde. A pak se divíte, že použiji to mírně expresivní slovo, že ne - omlouvám se tedy panu poslanci Foldynovi - strana jako instituce to udělat nemůže, ale vy jste podělaní až za ušima, kolegyně a kolegové. A přes to, co tady řekl pan předseda Sobotka, až budeme hlasovat o tom konfliktu zájmů, bude to úplně stejné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec - pardon, s přednostním právem paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolila bych si nás vrátit k cíli zákona o zadávání veřejných zakázek.

Rozumím tomu, že v tuto chvíli se celá debata zúžila na dva poslanecké pozměňovací návrhy pana poslance Plíška, nicméně ten zákon je tady pro deset tisíc veřejných zadavatelů minimálně. Neumím si představit, že starosta v malé obci v tuto chvíli čeká na něco jiného než na celý nový zákon o zadávání veřejných zakázek, nová pravidla, aby věděl, podle čeho zadávat, aby mohl případně i žádat o evropské dotace apod.

Já zcela rozumím a jsem schopná pochopit, proč ten návrh pana poslance Plíška se objevil v tomto zákoně. Ale prosím, položme si jednu otázku: Patří to do zákona o zadávání veřejných zakázek? Z mého pohledu a pohledu předkladatele se domníváme, že pokud by se něco mělo řešit, tak je to zákon o střetu zájmů. My jsme opravdu velice intenzivně pracovali na tomto zákoně. Já jsem přišla na ministerstvo, kde tam byla rozjetá novela. Všichni jste mě již několikrát slyšeli, že považuji za velice nesystémové rozhodnutí bývalého vedení Ministerstva pro místní rozvoj to, že se o té novele vůbec rozhodlo. Mně to vzalo čas na přípravě nového zákona. Nicméně měli jsme všichni prostor se o něm bavit, protože jste byli součástí mé skupiny.

Chtěla bych také říci, že ten zákon sníží byrokracii. Bude jeden například protokol pouze po vyhlášení vítězného uchazeče. Ne při každé hodnoticí komisi budeme dělat protokoly. To je to, na co veřejní zadavatelé čekají, ale i uchazeči. Například se bude moci dodatečně dodávat určité formální dokumenty. Nebude se za to vylučovat nabídka okamžité poté, když bude probíhat formální kontrola.

Zároveň ten zákon zavádí nová partnerství, například inovativní partnerství. Přináší nám tam nové podmínky k tomu, abychom zlepšili zadávání v oblasti například výzkumu a vývoje. Přináší tam možnosti různých technologií. Ten zákon je mnohem širší než celá tato debata. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP