(10.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jsem do značné míry připraven akceptovat výhradu pana poslance Foldyny. Dokonce i formulovat omluvu v tom smyslu, že opravdu jsem to špatně formuloval, že se nemohla podělat sociální demokracie. Podělali se její jednotliví poslanci, také to myslím, mnohem přesnější.

Ale bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Dámy a pánové, odpovídáme přece na velmi jednoduchou otázku. Pokládáme za správné, aby ten, kdo spravuje veřejné finance, se o finance také ve vlastním soukromém zájmu ucházel? Pokládáme to za správné, nebo ne? Nikdy jsme na to nepotřebovali zákon, protože veřejné mínění i předsedové všech předcházejících vlád to prostě za správné nepokládali a nic takového tady nikdy připuštěno nebylo.

Jsme v situaci dva a půl roku, kdy v rozporu se svými deklaracemi, že on nedělá veřejné zakázky... Jsme v situaci, kdy významný člen vlády, někteří dokonce říkají, že nejvýznamnější, spravuje veřejné finance a současně se ve svém vlastním zájmu o veřejné finance uchází. V této situaci jsme a každé pravidlo je nejenom pravidlo, podle kterého se musíme řídit, ale jistý signál, který Sněmovna posílá do společnosti a říká: toto pokládáme za správné a toto za správné nepokládáme.

Pan poslanec Plíšek neudělal nic jiného, než že vás požádal, abyste podpořili zprávu Poslanecké sněmovny do veřejnosti, že Poslanecká sněmovna nepokládá za správné, aby ten, kdo spravuje veřejné rozpočty, se také o ně ucházel ve svém soukromém zájmu. Vy říkáte: Ne, má to nedostatky. My takový signál poslat nechceme, my to dva a půl roku pokládáme za správné a za správné to budeme pokládat i dál, protože nic takového nepodpoříme. (Mírný potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan předseda Mihola, po něm pan premiér. Pan předseda Mihola stahuje. Prosím, pane premiére, máte slovo. (Nedorozumění s vystoupením.) I tak máte pane premiére... Pan předseda Mihola s přednostním právem v takovém případě.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Dovolte, abych se za klub KDU-ČSL vyjádřil k předloženému návrhu a konkrétně k pozměňovacímu návrhu pana poslance Plíška.

Tento pozměňovací návrh má dvě roviny. Právní, ale především také politickou. Co se týká právní roviny, nechali jsme si udělat právní analýzy a ty nepotvrdily obavy předkladatele, že je tento návrh v rozporu s evropskou legislativou. Jinak bychom si ani netroufli jít proti tomu ostentativně, opravdu ne. Jak jsem řekl, zásadní je ovšem pro nás rovina politická. Jak jistě víte občané velice citlivě vnímají jakékoliv podezření, že by vládní činitelé mohli mít jakékoliv finanční či ekonomické výhody ze své funkce. Toto podezření samozřejmě nastává vždy, kdy člen vlády vlastní nějakou firmu. Poprvé se tento problém vytvořil u Aleše Hřebíčka. Podruhé u Víta Bárty. První firmu prodal, druhý převedl na bratra. Přesto celou dobu svého působení museli čelit podezření, že své bývalé firmy protežují ve veřejných soutěžích.

Myslím, že je povinností zákonodárce problémům preventivně předcházet. Takovou prevencí je, pokud se firmy, v nichž má podíl člen vlády, nebudou vůbec moci ucházet o veřejnou zakázku. A to nikoliv proto, že by ministři byli apriorně podezřelí z nečestného jednání, ale prostě proto, že mají z titulu funkce ministra informace, které ostatní nemají, a tím je porušena svobodná soutěž. Srovnal bych to se situací, kdy mají členové statutárních orgánů firem zakázáno obchodovat s akciemi. Jedná se o tzv. insider trading. Nebo bych to srovnal se zákazem anonymních akcí, které umožňují skryté vlastnictví, a tím opět zneužívání informací.

Výtky, že lze zákon obejít, vůbec neberu vážně. Protože pokud bychom měli podezírat členy vlády České republiky, že budou obcházet zákon, tak můžeme rovnou zrušit volby. Tím nemyslím jednoho konkrétního ministra, ale každého ministra. Pro mě tento zákon zkrátka, anebo pro náš celý klub, abych mluvil za klub, pro klub není tento zákon žádný lex Babiš. Je to pro mě stejný zákon jako např. registr smluv, který činí veřejné zakázky transparentnějšími a který koalice včetně ANO prosadila.

Na závěr bych chtěl jasně deklarovat, že poslanci KDU-ČSL pozměňovací návrh kolegy Plíška podpoří. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Další s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především bych chtěl zmínit, že jednáme o zákonu o zadávání veřejných zakázek. Nevím, jestli je to nějaká tajná dohoda mezi paní ministryní Šlechtovou a panem poslancem Plíškem, ale nepochybně by to byla geniální taktika, protože obecně když se projednává takto složitý zákon, ke kterému byly tisíce nejrůznějších připomínek, tak potom samozřejmě v diskusi v parlamentu se probírají podstatné náležitosti návrhu zákona a debatuje se, jestli je to dobře, nebo je to špatně to, co vláda navrhuje. Ale návrh pana poslance Plíška tady sehrál ideální roli bílého psa, takže veškerá debata se teď už vede před hlasováním jenom o návrhu pana poslance Plíška.

Chci jenom připomenout, a to je také jedna z věcí, která je důležitá: Tohle je nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Pracovali jsme na něm dva roky. Čekali jsme na něj dva roky a je potřeba to udělat. Jedna z mnoha věcí, na které se prostě v minulosti nějak nedostal čas, prostě se to nestihlo. Jako byla EIA, jako byly další desítky záležitostí, tak je tady také zákon o zadávání zakázek. Udělejme ho, schvalme ho dnes, navzdory debatě, která se tady vede. Jsem pro to, abychom dnes měli nový zákon o zadávání veřejných zakázek. První poznámka.

Druhá poznámka. Víte, já myslím, že ten problém, a já jsem to cítil v uplynulých týdnech v mediální diskusi, vznikl tím, že pan poslanec Plíšek podal dva pozměňující návrhy. Podal dva pozměňující návrhy ke dvěma rozdílným návrhům zákonů. My, kteří sedíme tady v Poslanecké sněmovně, to víme. Ale bohužel to nevědí občané. A velmi často novináři to spojovali všechno do jednoho. Pan poslanec Plíšek podal pozměňující návrh k zákonu o zadávání zakázek a pan poslanec Plíšek podal pozměňující návrh k zákonu o střetu zájmu.

Mohu jasně říci, a teď to říkám za celou sociální demokracii, my jsme vždycky pečlivě rozlišovali tyto dva návrhy. Rozlišovali jsme návrh poslance Plíška k zákonu o zadávání zakázek a tam jsme jasně říkali, že chceme znát stanovisko ministryně pro místní rozvoj a chceme vědět, že návrh je právně nesporný. Vedle toho jsme rozlišovali návrh poslance Plíška k zákonu o střetu zájmů, kde jsme dopředu avizovali, že tento návrh chceme jako sociální demokraté podpořit. A já doufám, že za měsíc, až se zákon bude projednávat, k tomu dostaneme příležitost. My jsme přesvědčeni o tom a opět říkám, česká sociální demokracie, že zákon o střetu zájmů a střet zájmů spolu souvisí. A jestliže chceme vyřešit problémy a nové problémy v oblasti střetu zájmů, tak to prosím řešme v zákoně o střetu zájmů. Řešme to důsledně a řešme to právně korektně. Neřešme to jenom na oko.

To, že něco přijmeme, bude to jenom plané politické gesto. Pak to stejně nebude fungovat a ve finále nám to navrhne Evropská komise, abychom to stejně zrušili. A za rok se tady sejdeme a budeme s ostudou zákon novelizovat jenom proto, aby byl v souladu s evropským právem. Tuhle cestu já odmítám. Já chci, až se dostaneme do druhého čtení zákona o střetu zájmů, ať jsou tady na stole všechny pozměňující návrhy. Domluvme se a tuto věc upravme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP