(10.00 hodin)
(pokračuje Farský)

Omlouvám se prostřednictvím pana předsedajícího panu Kalouskovi, že jsem si ho tady bral do úst, ale snažil jsem se ukázat na tomto příkladě šílenost současného stavu, který nás asi nevzrušuje, protože jak jsem se podle posledních titulků dočetl, tak sociální demokracie svoji původně avizovanou podporu návrhu panu Plíškovi stáhla.

Teď budu konkrétní. Pozměňovacích návrhů se sešlo asi 350. Z mého pohledu je mnoho z nich technických. Mnoho jich také vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zákon nějakým způsobem doladilo. Nebudu říkat, že 350 pozměňovacích návrhů znamená, že asi byl připraven původně nekvalitně, jak jsem se tady doslechl zvláště při projednávání zákona o registru smluv. Jednoduše je to tak, že je to téma, na které máme mnoho různých názorů.

Které bych tedy zmínil? Pod č. 14 je navržen pozměňovací návrh pod písmenem A143 - je to ten desetitisícový poplatek pro vstup na ÚOHS. Z mého pohledu je to nesystémové, je to špatné. Nemáme to do zákona vkládat. Nemáme dávat překážku toho, aby se lidé mohli dožádat svých práv. Bylo by v pořádku, pokud by to bylo v případě úspěchu vráceno, je to špatně, pokud to vždycky propadá. Bude další z našich návrhů, že budeme zpoplatňovat třeba i trestní oznámení. Je to podobná situace. Doufám, že tyto návrhy se podpory nedočkají.

Pak je tady pod č. 13 hlasování bod A98, který zvyšuje povinnost koncese z 20 na 100 mil. I tady se shodnu s paní ministryní. Bylo by to přesně to, kam se přesunou veřejné zakázky, a přestanou se soutěžit, protože se z nich udělají koncese. Možná by to výrazně vedlo k podpoře PPP projektů, ale nemyslím si, že by to byl náš zájem nebo zájem legislativce.

Další, na co chci upozornit, je hlasování 18 a 19, pozměňovací návrhy R111 a R112, to je zvýšení možných víceprací z 30 na 50 %. Skutečně, a teď budu mluvit s praxí starosty a zadavatele, skrz jehož rozpočet prošlo na půl miliardy. Pokud je kvalitně připravená dokumentace, pokud je dobrý stavební dozor, tak se do 30 % bez problémů vejdete. A dělali jsme rekonstrukce starých objektů, dělali jsme nové stavby. Vždycky jsme se dokázali vejít. Ta potíž má totiž více rovin. Dneska se projekty často připravují v podstatě jen proto, aby se uspělo v žádosti o dotaci. A ve chvíli, kdy připravujete projekt, do kterého investujete nemalé prostředky a hodně práce, a nejste si jisti, že ho budete vůbec realizovat, protože záleží na tom, jestli nakonec získáte dotaci, tak je přirozené, že ten projekt kvalitou neodpovídá takovému, u kterého víte, že ho stoprocentně budete realizovat. Takže kvalita projektů je v České republice nízká. A z toho vede to, že se často uplatňují výrazné vícepráce. Ale my nemáme řešit důsledek tím, že pootevřeme možnost růstu ze 30 na 50 %, ale měli bychom se daleko více starat o to, aby se kvalitní projekty vytvářely a kvalitně soutěžilo. Pak skutečně relativizujeme vůbec jakoukoliv veřejnou soutěž, když můžeme s cenou ve výsledku hýbat až o 50 %.

Pak je tady pod č. 24 pozměňovací návrh pod písmeny C1, C2 a C3. To je návrh, aby byla omezena účast firem, které vlastní členové vlády.

Pak bych chtěl ještě upozornit na hlasování pod č. 46 písmeno O6, které je skryté, ale je důležité. Ruší doložení transparentního vlastnictví. Myslím, že v tomto bychom neměli ustupovat a toto písmeno O6 bychom podpořit neměli.

Další hlasování, které si myslím, že si nesmíme dovolit podpořit, je pod č. 61 písmeno R73. Je to zkrácení legisvakance na sedm ní. U takto složitého zákona, který čeká řada prováděcích předpisů, metodik, proškolování, není možné, abychom dali zadavatelům jednom sedm dní, ale nejen zadavatelům, ale i Ministerstvu pro místní rozvoj k provedení zákona. Když jsem to počítal přes palec, tak účinnost, jak ji zákon navrhuje, vychází na 1. srpna 2016, protože je to tři měsíce po tom, co vyjde ve Sbírce, ale uvidíme, může to být i 1. září. Prakticky to ale znamená, že se většiny veřejných zakázek letošního roku zákon nedotkne. To je realita. Posunuli jsme se přípravou zbytečné novely, která tady probíhala.

Co ještě určitě chci odůvodnit teď, ale navrhnu to u procedury, v balíku pozměňovacích návrhů z výboru pro veřejnou správu a v hlasovací proceduře se objevil i návrh pod písmenem A14, kdy se v § 37 odst. 1 říká podle nového návrhu, který podpořil výbor, že podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako - a teď mluví o kvalifikacích, technických podmínkách, obchodních podmínkách. V návrhu, který prošel výborem pro veřejnou správu, vypadlo ustanovení, že podmínky, které stanovuje, musí mít souvislost s předmětem veřejné zakázky. Já si myslím, že je to potřeba, protože tohle byla přesně situace, a teď vám možná přijde absurdní tento příklad, ale pokud bychom to takhle změnili, tak to zákon bude umožňovat, kdybychom při rekonstrukci Národního muzea dali do podmínek, že vyžadujeme, aby firma, která se bude účastnit, měla dva remorkéry. To je přesně to, co vedlo a využívalo se v minulosti k tomu, aby se kvalifikační kritéria nastavila způsobem, který vyloučí většinu uchazečů a dopředu se bude přesně vědět, kdo jediný, kterých pár bude mít možnost se zakázky zúčastnit, a ve výsledku pak vůbec nebylo složité, že se mezi sebou dohodli, nebo že zůstal vůbec jenom jeden uchazeč. Takže proti tomuto písmenu A14, které je schováno v balíku pozměňovacích návrhů, které jsou doporučeny výborem pro veřejnou správu, bych takto varoval a budu jistě navrhovat jeho vynětí.

Děkuji za pozornost. To je vše. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda a potom s přednostním právem pan ministr Dienstbier.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedo. Moje faktická poznámka se skutečně týká toho, co říkal můj předřečník. Pokud jsme nesli zodpovědnost za tunel Blanka, což je stavba jistě velmi kontroverzní z ekonomických důvodů, tak jsme na konci našeho volebního období museli zjistit, jak to vypadá s vícepracemi na Blance. A celá analýza ukázala, že jsme se s vícepracemi vešli do 20 %. A to upozorňuji, že je to tunelářská stavba, která tuto výjimku na 20 % má, kde byly dva propady, a přesto se to do 20 % vešlo.

Já velmi varuji před zvyšováním tohoto limitu prostě proto, že to otevře prostor pro vícepráce, které budou vznikat na základě špatného stavebního dozoru. To je velmi zásadní věc. A znovu říkám, že stavba v objemu 36 miliard se vešla do 20 % víceprací. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan ministr Dienstbier.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem se chtěl vyjádřit k návrhu TOP 09, který chce zamezit tomu, aby se společnosti, kde má podíl člen vlády, mohly ucházet o veřejné zakázky. On totiž problém tohoto návrhu je, že on nefunguje, nebo by nefungoval, kdyby byl schválen. Respektive on funguje marketingově z pohledu TOP 09, která tím předstírá, jak strašně bojuje se střetem zájmů Andreje Babiše, ale ve skutečnosti s tím tímto návrhem nijak nebojuje. Andrej Babiš už se tomuto návrhu v podstatě vysmál, i dalším, že převede podíly ve své firmě či firmách na svoji partnerku Moniku a že bude vyřešeno a v tu chvíli by se samozřejmě firmy mohly o veřejné zakázky ucházet. Představa, že současné společnosti Andreje Babiše bude vlastnit jeho partnerka Monika a z představenstva Agrofertu bude společnost řídit Jaroslav Faltýnek, který je zároveň prvním místopředsedou hnutí ANO, předsedou poslaneckého klubu a předsedou zemědělského výboru, a že najednou střet zájmů odpadne, já myslím, že to nemůže ani TOP 09 myslet vážně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP