(16.30 hodin)
(pokračuje Junek)

A oni si potom kladou otázku, co si na těch lidech vezmeme, když po nich budeme chtít tu pokutu. Oni ji stejně nebudou schopni uhradit a zaplatit, tak jaký ten výsledek pak bude, k čemu nám to pomůže, když stejně na těchto lidech si už nic nevezmeme.

Samozřejmě starostové těch malých obcí logicky mají obavu z toho, že tento mechanismus bude moci být zneužíván v takových těch sousedských sporech a povede to jenom k tomu, že atmosféra na vesnicích zas bude o něco horší. Tak jak jsem říkal, i oni v tom spatřují nějaké zvýšení byrokracie, byť je pravdou, že právě těch malých obcí se to dotýkat nebude, ale pouze těch oerpéčkových. Starostové tam zároveň uváděli jakousi nápravu, co by viděli oni, jak tomu stavu napomoci. Je to nějaká větší komunikace, osvěta, osobní jednání s těmi lidmi, určitě tomu přispívají i takové věci, jako jsou kotlíkové dotace, v kterých by se podle nich mělo rozhodně pokračovat, ty tomu pomáhají.

Já jsem si tady jenom vytiskl dvě stručné odpovědi starostů nebo místostarostů, abyste viděli, jaký na to mají názor, co tam často zaznívá, takové dva reprezentativní vzorky. Takže tady pak místostarosta z obce Bystré mně napsal, že - cituji: "Problém s pálením odpadu se v našem městě objevuje v jednotkách případů a jedná se o stále stejné domácnosti. Přesto si nejsem jistý, zda možnost úředníků provádět kontroly v domácnostech přispěje k řešení problému. Ti, kteří dnes pálí odpad, to dělají většinou z ekonomických důvodů a případné sankce na ně nemají dopad. Když nic nemáte, pokuty vás netrápí. Podle mého názoru povede možnost kontrol úředníků v domácnostech pouze k tomu, že přibude další nástroj, jak si vyřizovat sousedské spory. Nejsem tedy pro to tuto možnost do zákona zavádět." Takže to byl jeden názor jednoho místostarosty.

Pak ještě starosta jedné menší obce, tam je to trošku jadrnější: "U nás to problém je, ale je pravda, že dříve to bylo horší. Ke spalování něčeho, co do kotle nepatří, rozhodně nedochází v denní době, ale večer po setmění se v některých kotlích dějí věci! Zase je to ale pár topičů. Zdaleka to neplatí o všech. Domnívám se, že kontrola z ORP je naprosto k ničemu. Čmoudil si v budoucnu snadno pořídí doklad o kontrole kotle i paliva, a když po odchodu technika naleje vyjetý olej do uhlí, tak může mít kotel třeba třídy 5 a bude znečišťovat jak Semtín, a když ho napráší soused, jinak to stejně nebude, tak na byrokrata vytáhne doklad o kontrole, pak souseda nazve udavačem a ten mu zase na oplátku otráví psa. Pak tu bude skupina sociálně slabších lidí, co na kvalitní kotel, a o kvalitním palivu už vůbec nemluvím, prostě nebude, na technika taky ne a na pokutu už vůbec. Kotlíková dotace jim nic neříká, na to prostě nemají finančně, informačně, technicky, a co je horší, mnozí ani duševně. Osobně se domnívám, že nejlepším řešením by byla důkladná osvěta, např. jako je to u sběru a třídění odpadu. Něco jako: topte, ať vás nemůžeme ani cítit." Takže to byly některé názory, které jsem posbíral v terénu.

Závěrem osobně bych k tomu řekl, ještě bych nebyl tak radikální jako kolega poslanec Zahradník a nenavrhoval bych zamítnutí nebo vrácení k přepracování v prvním čtení, jsou tam samozřejmě i jiné věci v té novele, nicméně si myslím, že ve výborech bychom se měli tady o tom ještě hodně pobavit a říct si, jestli tady opravdu nejsou ještě jiné možnosti, ať je to dejme tomu nějaká osvěta, ať to jsou věci, jako jsou kotlíkové dotace, nové technologie atd., a jestli opravdu tomuto krajnímu řešení nelze zabránit. Takže to bych byl rád, abychom se nějakým způsobem snažili tohle najít a opravdu abychom k tomu krajnímu řešení nemuseli sáhnout.

Z mojí strany všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Junkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já jen upřesním, že v tuto chvíli nemluvím jako zpravodaj k tisku, ale jako řadový poslanec.

Jak již se dalo očekávat, tak debata se smrskla pouze na § 17, kontroly v domácnostech, domácích topenišť. Já mám možná v tomto směru trochu výhodu, protože moje poslední práce před nástupem do Poslanecké sněmovny byla profesionální ochrana ovzduší, protože jsem pracoval na krajském úřadě právě na oddělení ochrany ovzduší jako vedoucí. Kromě toho jsem samozřejmě prošel i obcí s rozšířenou působností, kde řada kolegů právě řešila ochranu ovzduší, takže já mohu nebo znám ty přímé dopady, tu praxi, jak to chodí, a s tím vás teď chci tak nějak seznámit a chci vám poskytnout své znalosti.

V prvé řadě je třeba říct, že ten problém se netýká běžného spalování. Kolega Zahradník tady uvedl, že někdo si může koupit dobrý kotel a dostane špatnou várku uhlí a najednou mu to tam vylítne. Samozřejmě, může tam být různá kvalita spalování, různá kvalita vstupů, ale u toho běžného topení to myslím není ten problém, kterého se týká toto opatření.

Byli tady zmíněni starostové. Mohu vás ubezpečit, že první, kdo na tom úřadě v té obci s rozšířenou působností, na tom orgánu ochrany ovzduší, kdo tam brečel, kdo tam spílal, byli právě ti starostové, kteří nás tam zapřísahali, abychom s tím něco udělali, abychom už konečně ty notorické paliče nějakým způsobem postihli, že si s nimi prostě nevědí rady. Takže ti jsou první kdo přijdou a žádají o pomoc na orgánu ochrany ovzduší.

Co se týče toho rozsahu, jak už tady bylo řečeno, a řekl to i můj předřečník pan kolega Junek, on to není nějaký hromadný nebo velký problém. Já mohu říct, že v takovém tom běžném obvodu obcí s rozšířenou působností, řekněme třeba o rozsahu 50 obcí, se to týká dvou tří případů. Takže není to tak, že by to byly desítky nebo stovky lidí. Spíš jsou to výjimky. Také je mýtus, že jsou to jenom sociálně slabí občané. Naopak, já jsem zaznamenal případy, kdy to byli podnikatelé, kteří se tím zbavovali různého odpadu z podnikání a otravovali tím sousedy. Takže to je asi mýtus.

Co znamená ta kontrola v domácnosti? Je to narušení svobody, nebo není? Tak si řekněme, co se dneska už může. Když k vám přijde třeba kontrola plynoměru nebo kontrola elektrospotřebičů, taky je pustíte na to místo, kde to potřebují. Nebo když máte plynový spotřebič s nějakým problémem. Já si myslím, že ta možnost vstupu se týká pouze místa, kde je to topeniště, to znamená, že úředník vám nebude procházet celý byt, nebude tam slídit nebo něco hledat. Prostě přijde a zkontroluje, čím tam dotyčný, nechci říct pachatel, ale topič nebo ten palič topí. Navíc to není tak, že by někdo přišel a vykopl vám náhle dveře. Tam je samozřejmě určitý proces. Jak jsem se podíval na ten návrh, tak tam nejprve bude zaznamenán ten podnět, dotyčný úředník to musí prošetřit. To znamená musí k tomu být nějaké důkazy, např. fotografie, svědectví, a v případě, že se to potvrdí, tak teprve vyzve toho dotyčného porušovače zákona, aby zjednal nápravu, a teprve při opakovaném porušení zákona si může vyžádat vstup k tomu topeništi. Takže není to tak, že by tam někdo náhodou přišel, hned vás tam u vchodu inzultoval, vlezl dovnitř a kontroloval vám tam něco bez vašeho vědomí. Takže prosím vás, nedémonizujme ten problém, nebude to až tak zásadní změna. A skutečně těch problematických osob, které takto otravují své okolí, je několik, nejsou to nějaké velké zástupy.

Co se týče technického řešení, samozřejmě jsem zaznamenal různé návrhy jako drony apod. Problém je, že když ten palič provádí tu svoji činnost, tak většinou to dělá tak, když už je podezření, že o něm vědí, tak třeba pálí v noci. Jak vy zjistíte, že zrovna pálí? Vy potřebujete prostě odebrat vzorek z toho topeniště, abyste zjistili, co tam on konkrétně spaloval. Pak existují optické metody, vyfocení. Dobře, vyfotíte, on vám řekne - zrovna mi to vylítlo, proroštoval jsem topeniště, zrovna mi vyletěl černý kouř, to není obvyklé. Pak tady samozřejmě existuje ta tzv. už zmiňovaná Ringelmannova tabulka tmavosti kouře. Je to optická metoda minimálně účinná. Zeptejte se kteréhokoli referenta na úřadu, který se zabývá ochranou ovzduší, tak vám řekne - to je v podstatě k ničemu.

Navrhovaná změna je vlastně možnost, taková poslední záchranná brzda, jak skutečně postihnout ty notorické paliče, kteří se v podstatě všem vysmívají. Vysmívají se sousedům, vysmívají se úřadům a v podstatě jsou nepostižitelní. Pálí odpadky. Já osobně asi nevidím žádnou jinou možnost. Samozřejmě nemělo by to být pravidlo. Nemělo by to být pravidlo, že prostě budou chodit kontroly. Ale jak už jsem řekl ten postup, tam musí být nějaké odůvodnění, musí tam být nějaká příčina, nějaký následek, nějaké porušení zákona, což samozřejmě potom spadá na ten úřad.***
Přihlásit/registrovat se do ISP