(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předkladatel? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a připomenu, že v tuto chvíli se stal nehlasovatelným návrh z hospodářského výboru pod písmenem A3.

Další hlasování bude společné k pozměňovacím návrhům pod písmenem D - D1 a D2, tato dvě čísla, a jsou to návrhy pana poslance Sedi. Stanovisko garančního výboru je záporné a nedoporučuje přijmout.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předkladatel? (Záporné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 48. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tudíž jsou hlasovatelné i návrhy A4 až A5. Takže nyní bude společné hlasování pro pozměňovací návrhy pod písmenem A z garančního hospodářského výboru. A pro upřesnění, budeme hlasovat A1 až A11 společně, kromě návrhu A3, který už je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A A4 a A5, které už jsou tímto pádem také nehlasovatelné, jestli tomu dobře rozumím. (Ne.) Ty jsou stále hlasovatelné. Ano.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se. Ještě jednou to zopakuji. Opravdu je to A1 až A11 kromě A3 a stanovisko hospodářského výboru je doporučující, tedy kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předkladatel? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 69, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím o hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1. Je to můj pozměňovací návrh a týká se výroční zprávy v dozorčí radě. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předkladatel? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní jedno hlasování pro návrhy C2 a C3. Ty jsou také moje a po diskusi na hospodářském výboru rozumím argumentům, každopádně jako zpravodaj konstatuji nedoporučující, záporné stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předkladatel? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 148. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní tři pozměňovací návrhy, které vyčerpají písmeno C. Je to C4, C5 a C6. Tyto návrhy se týkají možnosti poskytování půjček, resp. úvěrů od fondu, a jsou vypořádány garančním výborem kladně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předkladatel? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 156, proti žádný. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední pozměňovací návrh, který jsme nehlasovali, je pod písmenem F jako Foldyna a kolega poslanec Foldyna je také jeho autorem. Týkalo se to zpřesnění modernizace, resp. oprav infrastruktury. Tento návrh je vypořádán garančním výborem kladně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 147, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a pro pořádek se ptám, jestli jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, konstatuji, že jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 583, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Požádám o stanovisko garanta. (Kladné.) Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím jeho projednávání. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přerušuji dnešní schůzi do 14.30 a za pět minut se bude konat jednání organizačního výboru, tedy ve 13.11 požádám, abyste se sešli, členové organizačního výboru, kde začíná další jednání. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 13.07 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP