(11.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Je to poměrně nová myšlenka, protože doposud u zaměstnanců a u těch, kteří nepoužívají paušály, se nedělal žádný test na příjmy. Nedělá se žádný test na příjmy. Dostal to každý zaměstnanec bez ohledu na to, kolik vydělává. A pokud si vezmeme modelový příklad, že by to mohl uplatnit pouze ten, kdo uplatní paušál v příjmu do jednoho milionu, vezmeme si příklad soukromého zemědělce nebo klasického řemeslného živnostníka, tam je paušál 80 %, takže si to představme. Přizná jeden milion korun příjmů, uplatní paušál ve výši 80 %, což je 800 tisíc, zůstane mu daňová povinnost 200 tisíc korun, z toho je daň 15 %. Já bych zůstal u základu daně 200 tisíc. A pokud má 200 tisíc a méně, tak dostane slevu na děti podle tohoto návrhu. A pokud má náhodou daňový základ větší než 200 tisíc, tak nedostane.

Vezměte si průměrnou mzdu, spočtěte si, jaký je daňový základ bez odpočtu pro manželku, manžela či děti, a zjistíte, že to je méně než průměrná mzda, komu přiznáváte v tomto návrhu nárok na tuto slevu. Je to samozřejmě možné, ale ptám se, proč u zaměstnanců, když už to chcete takhle měnit, proč to u zaměstnanců netestujete podle příjmů a tu slevu nedáváte jenom těm, kteří mají menší příjem, než je průměrná mzda, a u živnostníků ano. Já tady vidím jasnou nerovnost. A já jí nerozumím. Ale říkám, dočetl jsem se, že to je údajný kompromis. Já v tom kompromis nevidím. Já v tom vidím úplnou změnu. A aby to bylo spravedlivé, tak stejný případ, stejný přístup by se měl uplatnit u zaměstnanců.

Já jsem proti, aby to bylo jasné. Já si myslím, že sleva na dani by měla být pro každého bez ohledu na to, jestli je zaměstnán, jestli má větší příjem v zaměstnání, nebo nižší, jestli je živnostník, který používá paušály, nebo živnostník, který nepoužívá paušály. To je přístup správné rodinné politiky státu podle občanských demokratů. Takže vás prosím, abyste ten rozdíl nedělali, abyste náš pozměňující návrh podpořili a vyrovnali jste tak postavení jak těch, kteří jsou v zaměstnání, tak těch, kteří používají paušály. A znovu chci vyvrátit mýtus - paušály nejsou zavedeny kvůli výši daní, ale kvůli zjednodušení byrokracie u malých podnikatelů. To je správný důvod. Není to důvod toto, aby někdo platil nižší daně. Protože pokud se u někoho... (Řečník se obrací na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím o vyslechnutí pana kolegy Stanjury. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože někdo, kdo má vyšší náklady, než jsou paušály, tak logicky pokud chce vést vyšší byrokracii, pokud chce vést účetnictví, tak to samozřejmě může, ale pak jeho cílem bude pravděpodobně zaplatit nižší daně. Proč by platil vyšší daně za cenu vyšších nákladů na vedení účetnictví? Tam ta logika není a myslím, že každý se rozhodne individuálně a sám si musí zvážit, zda úspora na straně vedení účetnictví je dostatečně kompenzovaná tím, že mám 20 %, anebo 40 %, anebo 60 %, podle toho, který paušál používám, podle typu živnosti jako daňový základ.

Takže vás prosím, abyste to podpořili a nedělali jste rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, dokonce mezi samotnými živnostníky, mezi těmi, kteří používají paušály a kteří ne.

A teď k našemu druhému návrhu. Pan ministr financí velmi rád říká, že nezvyšuje daně. A že to je on a jeho hnutí, které brání zejména sociální demokracii v jejích nápadech zvýšit daně. Pokud by to byla pravda, bylo by to jenom dobře. V některých případech to dokonce je pravda. Například vláda se neztotožnila s návrhem sociálních demokratů na sektorové daně a podobné věci. Ale v tomto případě to pravda není. Protože solidární přirážka byla v našem právu uzákoněna do 31. prosince roku 2015. A my jsme v březnu roku 2016. Kdybyste už jednou nezvedli daně tím, že jste tu solidární přirážku z doby určité tří let změnili na dobu neurčitou, tzn. napořád, než bude nějaká jiná vládní většina, která to zruší, tak byste měli pravdu, že nezvyšujete daně. Ty jste zvýšili. Dneska máte šanci ten chybný krok, kdy jste ty daně zvedli, napravit. Ještě se nic nestalo. Má se to týkat nově zdaňovacího období roku 2016. Takže přestože jste to změnili, ještě nikdo nemusel za rok 2016 solidární přirážku platit. Pokud ovšem odmítnete náš pozměňovací návrh, k čemuž se evidentně chystáte, protože reflektuji výsledky projednávání a hlasování v rozpočtovém výboru, tak ty daně prostě zvýšíte.

Pak správná interpretace solidární přirážky by měla znít takto, nabízím první výklad: Pokud vláda zavede solidární přirážku a ministrem financí je Miroslav Kalousek, je to hrozně špatně a velká chyba. Pokud vláda zavede solidární přirážku a v této vládě je ministrem financí Andrej Babiš, je to dobře. To je první interpretace. To znamená, posuzujeme výsledek podle toho, kdo byl v konkrétní vládě ministrem financí, a ne podle toho, zda ty návrhy jsou totožné. Což v tomto případě jsou totožné. Druhá možná interpretace, a když jednu nebo druhou bude ctít pan ministr Babiš, tak je to naprosto korektní a legitimní. Pokud budete - pan ministr financí - říkat: Když jsem byl mimo politiku, mimo vládu, tak jsem považoval solidární přirážku za špatné rozhodnutí a z tehdejšího pohledu jsem to samozřejmě oprávněně kritizoval. Ovšem když jsem se stal ministrem financí a moje hnutí se stalo součástí vlády, tak jsem zjistil, že to vlastně tak špatné není a ve shodě se svými koaličními partnery jsem se rozhodl, že tu solidární přirážku ponechám. I toto je legitimní výklad a možná interpretace možného dnešního hlasování.

Ale co opravdu není možné, a to se obávám, že bude nastávat pravidelně v příštích debatách o rozpočtech, výsledku hospodaření státu apod., že nám pan ministr financí zase řekne: Vy jako ODS jste zvýšili daně a to byla hrozná chyba, to já nepřipustím, já jsem proti zvyšování daní. A neřekne k tomu tu druhou větu: Ale když jsem se stal ministrem financí, tak v případě solidární přirážky jsem si nakonec říkal, no proč ne, klidně ji tam nechám. Nebo neřekne jinou větu: No to přece je důležité, kdo je ministr financí. Když je to někdo tak dobrý jako já, tak to má smysl, a když je to někdo tak špatný jako Miroslav Kalousek, tak to smysl nemá.

Anebo se tomu vyhněme, a to já vám navrhuji, kolegyně, kolegové, zejména z hnutí ANO, podpořte náš pozměňující návrh, a my budeme říkat: Ano, je to pravda, hnutí ANO v této vládě zabraňuje sociálním demokratům navyšovat daně. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Pardon. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Votava. Ještě pro informaci: kdo ztratil klíče od auta, tak jsou v parlamentním bufetu.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nechci pískat tento spor, ale chtěl bych upozornit na jednu věc. Když tady byla debata, že v podstatě jsme v degresivní dani od určitého výběru díky stropům na sociální zabezpečení, tak pan kolega Kalousek zdůrazňoval, že toto bylo vyrovnáno solidární daní. Takže když ta solidární daň odpadne, tak chci jenom upozornit, že se vracíme zpátky k degresivnímu zdanění, pokud budeme odvody na pojistné počítat jako určitou daň, a jak víte, tak v Evropě ve většině států je normální progresivní zdanění. To je vše, co jsem chtěl sdělit. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já jenom k těm výdajovým paušálům. Často se hovoří, myslím, že to i takhle pan kolega Stanjura pojal, jako určitá diskriminace těch, kteří používají výdajového paušálu, oproti těm, kteří nepoužívají, a oproti zaměstnancům, že tedy nemají nárok na slevu na manželku a na děti. Ale tady si přece může každý svobodně vybrat. Jestli bude používat paušály, pak samozřejmě bude evidovat příjmy. Nemusí vést účetnictví k tomu potřebné. Nemusí evidovat výdaje. Anebo jestli bude vést účetnictví potřebné, s tím že tedy eviduje jak příjmy, tak eviduje i výdaje. Tady si přece může každý rozhodnout. To je na svobodném rozhodnutí. Nikdo nikoho nenutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP