(17.40 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte i mně říct pár slov k tomuto problému, kde jsme spíše svědky střetu resortu místo debaty na téma, jak přispějeme k vyšší kontrole a kvalitě potravin v České republice.

Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že máme mít orgán, který kontroluje distribuci a vůbec vznik potravin, jejich dovoz a tak dál a zároveň i jejich distribuci už potom k jejich uživateli, nebo chcete-li strávníkovi. A tím orgánem je právě potravinářská inspekce. Že to principiálně jde správným směrem z hlediska ochrany toho, kvůli komu tady jsme, to znamená bezpečnosti kvality potravin vůči strávníkům, vůči těm, kteří konzumují jídlo ve stravovacích zařízeních.

Často když se dívám na pořad pana Pohlreicha, který řeší, jak lépe udělat řízek a podobně, a vidím ty kamerové záběry vzadu v těch stravovacích restauračních zařízeních, tak si říkám, že to nemá být o tom, jak má lépe vypadat ten či onen oběd či večeře nebo jídelníček, ale že to má být o tom, že to mají okamžitě zavřít, tu restauraci, protože kolikrát to, co tam vidíme, je prostě příšerné. A myslím si, že v tomhle ohledu mají být právě potravináři, kteří vidí, jak se nakládá s potravinami, tím klíčovým orgánem, kdo má mít kompetenci v tom zasáhnout. Myslím, že jdeme, byť to asi není jednoduché, správným směrem, a já ten návrh zemědělského výboru jsem připraven podpořit.

A ještě je tam jedna poznámka. Myslím si, že máme cíleně a dlouhodobě odstraňovat takzvané dublování, nebo dokonce triplování kontrol, kde dva tři orgány kontrolují totéž a výsledkem je, že zatěžujeme podnikatelský sektor často nesmysly místo toho, abychom se zaměřili na kvalitu a ne na kvantitu. Ona to tady dílem paní kolegyně Balaštíková říkala, byť to možná není z těch čísel tak patrné. Ale to, co je podstatné, není, abychom se předháněli, kdo byl kolikrát za rok zkontrolován a kolik institucí tam bylo, ale jestli máme systém, který bude kontrolovat to, co se kontrolovat má, a nepřijde za týden další, který bude říkat: Ne, my jsme jiná kontrola, z jiného státního úřadu. My tvrdíme, že to má být jinak. I v tomhle ohledu si myslím, že návrh zemědělského výboru jde správným směrem.

Pak jsem chtěl říci ještě větu k návrhu pana kolegy Kudely využívat i potraviny, které jsou těsně před datem doporučené spotřeby. Já mám trošku obavy, aby se s tím v neziskových organizacích příliš nekšeftovalo. To řeknu takto natvrdo. Uměl bych si představit, že ten směr půjde třeba směrem vězeňská služba. Uměl bych si představit, že ty potraviny využije stát a sníží si tím náklady na chod vězeňského sektoru. To je něco, co by mě inspirovalo pro to hlasovat. Takhle z toho mám trošku zamotanou hlavu, protože si nejsem jistý, že by se potom s těmi potravinami na trhu nestalo něco nekalého. Tím bych si nebyl jistý. Kdyby to šlo směrem k strávníkům, které stát platí a živí, tam bych si to představit uměl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych se ve svém vystoupení omezil s dovolením na tři základní oblasti. Chtěl bych říci, že my se opravdu zabýváme povinnou transpozicí, a dopředu jsme také oficiálně řekli, že k tomu přidáváme řešení problematiky především označení Česká potravina, větší informovanost zákazníka, pokud jde o informaci, kdo je výrobcem toho výrobku u nebalených potravin, a také řešíme otázku využití potravin pro humanitární účely.

Na obavy, které zde nadnesl pan poslanec Bendl, odpovím. Je jasně zákonem určeno, že tyto potraviny je možno využít pouze pro humanitární účely. A zároveň také klasifikujeme dva typy organizací. Jsou to provozovatelé potravinových bank a Charita Česká republika. Jenom tyto dvě organizace mohou využít tyto potraviny na základě jasně daných podmínek, že tyto potraviny nemohou být určeny k dalšímu prodeji, vrácení do obchodního řetězce, a jsou jasně deklarovány právě pro sociální potřeby těchto organizací.

Pokud jde o ten spor, který se tady rozhořel, který vyvolal návrh paní poslankyně Balaštíkové, já k tomu zkusím s určitou chladnou hlavou říci racionální postoj. Musím říci, že tady není žádný spor dvou resortů, jak tady říkal pan poslanec Bendl. Myslím, že na vládě jsme nalezli kompromis, se kterým přicházíme do Poslanecké sněmovny. Každý z nás, kteří tady jsme jako poslanci a poslankyně, máme zákonodárnou moc, každý může podat pozměňovací návrh, proto paní poslankyně Balaštíková toho využila.

Ale teď zpátky k té věcné podstatě. Od 1. 1. 2015 všechny tři dozorové organizace, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce i hygienická služba mají stejné pravomoci. Na základě jednání těchto tří dozorových orgánů si v praxi v terénu tito tři ředitelé rozdělili plán kontrol tak, aby zbytečně nezatěžovali provozovatele přemírou kontrol, aby ty kontroly byly efektivní. Došlo k rozdělení, kdo kam bude prioritně chodit. Pokud by platily všechny ty argumenty, které jste tady někteří z vás nadnesli, jako například pan poslanec Kaňkovský a někteří další, už dnes touto dohodou by byla dramaticky ohrožena řekněme oblast ochrany zdraví spotřebitele, problematika dozoru. Takže musím říct, že ty argumenty asi úplně nesedí, protože praxe vlastně říká, že v praxi ta dohoda funguje. A já musím jenom říct, a znovu říkám, nechci tady o tom vyvolávat nějaký spor, já to stanovisko mám neutrální. Jenom ten poslanecký návrh paní kolegyně Balaštíkové, to, co je dneska v praxi de facto, naplňuje do zákona de iure. To je celé s chladnou racionalitou, abych osvětlil ten pohled do problematiky z pohledu našeho resortu, a ujistil, že tady nedochází a nedošlo k žádnému ohrožení zdraví obyvatel, protože od 1. 1 2015 v praxi je tenhle model uplatňován.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. To bylo poslední vystoupení, pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje? Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Do podrobné rozpravy je jako první řádně přihlášená paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Ještě jednou dobrý večer, kolegyně a kolegové Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3803 ke sněmovnímu tisku 687. A chtěla bych ještě poděkovat všem, kteří mě poslouchali a v té změti čísel si aspoň některá vzali k srdci. Protože pan ministr to řekl krátce, velmi stručně: to už vlastně v praxi probíhá. A těm, kterým opravdu leží na srdci zdraví občanů, a ta čísla je přesvědčila a oni ve třetím čtení zvednou ruku pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, já jim děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já také děkuji paní poslankyni Balaštíkové. A nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Teď šlo o pozměňovací návrh kolegyně Balaštíkové číslo 2 a já se k němu jako zpravodaj rovněž připojuji a hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Krákora. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane místopředsedo, dovolte, abych si osvojil, respektive se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 3822. Týká se to definice bylinného výrobku. Jde o to, aby ta definice byla v souladu se zákonem o ochraně zdraví před škodlivými látkami, sněmovní tisk 508, tudíž aby se ty definice v obou zákonech nelišily, ale byly shodné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Krákorovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkný večer, kolegyně a kolegové. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, v tuto chvíli se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je součástí sněmovního dokumentu číslo 3834 a týká se regulace reklamy na elektronické cigarety. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP