(17.30 hodin)

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, řešíme návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích. S kouřením jsem přestal ve čtvrté třídě, tak to nebudu řešit. Ale k potravinám. Velké maloobchody často vyhazují potraviny, které ještě plně splňují podmínky pro to, aby mohly být konzumovány, akorát z toho důvodu, že třeba už prošla jejich životnost, že je poškozený obal a podobně. Přitom ta potravina je ještě použitelná. Proto jsem připravil, nebo předložil pozměňovací návrh, kde navrhuji, aby se takové potraviny mohly poskytnout neziskovým organizacím, které by je dál bezplatně mohly poskytnout lidem potřebným. To je jeden okruh.

A druhý okruh. Přicházím s tématem, nad kterým se určitě někteří pousmějí, ale většina mi dá za pravdu. V souvislosti se změnou zákona o potravinách měníme také zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, a to právě v souvislosti s reklamou na tabákové a potravinářské výrobky. Potravu, potraviny, takže také doplňky stravy. Cituji Wikipedii: Jako doplňky stravy se označují přípravky, které vypadají podobně jako léčivé přípravky, ale jsou zvláštní kategorií potravin. Obsahují minerály, vitamíny, další látky, dříve označované jako potravní doplňky. Ty mají organismu dodat živiny, které potřebuje, ale nezískává je v dostatečné míře v běžné potravě.

Mezi doplňky stravy patří například multivitamíny, různé preventivní přípravky pro posílení imunity před nachlazením. Kdo má bolavá kolena, jistě zná GS Condro, seniorům se doporučuje užívat Geriavit, nevím, jak se všechny ty přípravky jmenují a na co působí.

Výroba a obchod s doplňky stravy jsou jistě velmi finančně zajímavé. Vždyť měsíční dávky vitamínů a minerálních látek často stojí až tisíc korun. Přitom výrobní cena může být podle mě nula celá nic. To samozřejmě nevím, jenom se domnívám. Proto také výrobci a prodejci neváhají objednávat v televizním vysílání ty nejlukrativnější časy, aby své výrobky propagovali.

Jenže vedle přípravků na bolavá kolena se také stejně propagují doplňky stravy slibující skvělý sexuální zážitek. Těmito reklamami jsou proložena nejen sportovní utkání, ale nezřídka se vysílají před večerní pohádkou pro děti. Zákon o televizním a rozhlasovém vysílání omezuje reklamu na erotické pomůcky a erotické služby. Toto zakazuje vysílat v době od šesti ráno do 22 hodin večer. Tedy v době hájení dětí a mládeže před vlivy ohrožujícími jejich mravní vývoj. Mám za to, že přípravky slibující skvělý sexuální zážitek jsou určeny až pro ty, kterým už hrozí právě ta bolavá kolena. Takže reklama na doplňky stravy povzbuzující sexuální úspěch se mohou v televizním a rozhlasovém vysílání uvádět až v době mimo hájení dětí před jevy ohrožujícími jejich vývoj.

V tom duchu načtu v podrobné rozpravě svůj pozměňovací návrh. Ten spočívá v rozšíření zákazu propagace erotických pomůcek a služeb o léčebné přípravky a doplňky stravy slibující skvělý sexuální úspěch. Děkuji. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za jeho příspěvek do diskuze. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, myslím si, že tady stále hodnotíme to, co už jsme tu jednou probírali, a to v minulém volebním období. Že tento zákon byl navržen, byl připraven ke schválení a naštěstí k němu nedošlo, protože došlo k tomu, k čemu došlo. A koukám, že dneska máme stejný problém, se stejným zákonem, se stejným pozměňovacím návrhem.

Nepatřím k těm, kteří se snaží bořit to, co je dobré. Samozřejmě osobně nemám vůbec nic proti paní kolegyni vaším prostřednictvím, ale nepotěšila mě paní kolegyně, takže já ji také nepotěším, řečeno slovy klasika. Nebudu zde opakovat to, co zde padlo. To by byla zbytečná řeč. Ale vzal jsem si tady svoje poznámky z minulého volebního období a je to úplně stejné. Takže já budu jenom heslovitě, proč si myslím, že hygienická služba má mít své nezastupitelné místo v systému preventivní medicíny.

Vím, o čem hovořím. Já se nechovám jako politik, protože politik tady je a další volební období být nemusí. Já se tu chovám vždycky jako to, co jsem se vyučil. A naštěstí jsem se vyučil i tím hygienikem a musím říct, že za padesát let, kdy jsem skládal atestaci z hygieny epidemiologie, tak se toho naštěstí hodně změnilo. Většina k lepšímu, něco k horšímu, tím mám na mysli finance. Takže abych dlouho nezdržoval, řeknu tři teze a nebudu to dále rozšiřovat.

První teze je zařazení oboru hygieny výživy a povaha činnosti. Hygienická služba je odbornou zdravotnickou prací vykonávanou specialisty se zdravotnickým vzděláním zaměřených na ochranu a podporu veřejného zdraví. Toť je první teze.

Za druhé. Posuzování a hodnocení zdravotních rizik a činnost epidemiologicky závažná. Tady bych mohl říct jednu nádhernou kazuistiku, kterou jsem zažil z vojny, kdy jsme měli u jednoho vojenského útvaru průjmové onemocnění velmi závažnou a vzácnou bakterií Clostridium. Kdybych nebyl tenkrát hygienikem a neměl jsem samozřejmě kamarády v hygienické službě, tak jsme na to ani nepřišli, protože v té době se moc o Clostridiích nevědělo, nebo respektive, jak je identifikovat. Takže znovu říkám, je to velmi významná epidemiologicky závažná činnost a samozřejmě toto se právě ve společném stravování prokazuje.

Další teze, a to je zásadní teze, je preventivní role orgánů ochrany veřejného zdraví.

Vážené dámy a pánové, jestli chceme tímto pozměňovacím návrhem zbavit hygienickou službu těchto tří základních kompetencí, nemůžeme pro tento pozměňovací návrh hlasovat. Samozřejmě zákon jako takový, o kterém jsme diskutovali i v minulém volebním období, bez tohoto pozměňovacího návrhu můžeme přijmout, protože si myslím, že jak zdravotnické orgány, tak zemědělské orgány své místo v dohledu jistě mají.

A nyní už jenom úplně na závěr. My vždycky, když nevíme, jak z toho ven, tak říkáme, že to je pojetí dozoru ze strany Evropské unie. Když se nám něco nehodí nebo se nám nepodaří prosadit určité lobbistické záměry, tak říkáme - ona si to přeje Evropská unie. Já bych zde citoval některá slova, která jsem měl připravena už před těmi třemi lety: Nelze akceptovat závěr, že nařízení Evropské unie na úseku potravinového práva jsou v gesci Ministerstva zemědělství. Předpisy Evropské unie vychází z toho, že tím, kdo určí gestora příslušné oblasti úpravy, je národní stát. V tomto smyslu byly stravovací služby a materiály a předměty určené pro styk s potravinami, které rovněž náleží do potravinového práva, svěřeny resortu zdravotnictví a nic nebrání tomu, aby zdravotnictví byla svěřena celá oblast potravin s tím, že prvovýrobu krmiva a zdraví zvířat si ponechá Ministerstvo zemědělství a péči o lidi v té části preventivně-epidemiologické si ponechá Ministerstvo zdravotnictví.

Děkuji vám, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším a zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Prosím pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP