(15.30 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Například: Z těchto studií je možné dojít k závěru, že při vysoké sazbě daně roste nelegální trh. Závěrem je, že je potřeba citlivě analyzovat dopady sazby daně z hazardních her. Z tohoto důvodu byly sazby navržené na základě dopadů na provozovatele hazardních her. V jiném materiálu, Nelegální trh a výše daně, který mám od Ministerstva financí nebo z podkladů, které jsme obdrželi - cituji: Je zjištěný fakt, že zvýšení sazby daně nese riziko rozmachu nelegálního trhu.

Chtěl bych tady říct to, co zaznělo při projednávání v rozpočtovém výboru, že během diskuse o výši daně v podstatě jak ze strany diskutujících, tak dokonce i členů vládní koalice, tak i ze strany veřejnosti zněl téměř jednohlasně názor, že ta uvážlivost by byla namístě a bylo by naopak velmi vhodné počkat na vyhodnocení výsledků toho, jaký dopad na trh hazardních her měla poslední úprava, která začala platit od 1. ledna, protože jak jsem tady citoval právě z materiálu Ministerstva financí, roste riziko rozmachu nelegálního trhu. To je jistě to, čeho nechceme dosáhnout a co bychom neradi připustili.

Já si tedy dovolím - jen v podstatě zdůvodňuji pozměňovací návrh, který rozpočtový výbor nakonec podpořil, abychom byli obezřetní při tom zvyšování, aby se nestalo to, že trh poklesne, vyroste nelegální trh, a to zvýšení daní je hypotetické. Máme krásný časový prostor, abychom počkali na ostrá data, nikoliv odhady, nikoliv předpoklady, a podle toho rozhodli v dostatečné časové rezervě, která je, protože sněmovní tisk 579 nepodléhá notifikaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě? Není o ně zájem. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Votavu, po něm pana poslance Zemánka.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych se formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 3722. Jde o změnu sazeb proti vládnímu návrhu, a to tak, že se navrhují sazby dvě - ta nižší 25 %, ta vyšší 35 %. 35 % pro technické hry, 25 % pro ostatní hry. To znamená, že binga, loterie například přeřazuje do sazby 25 %. Je to určitý variantní návrh k návrhům, které byly podány a mohou být základem dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Pokračujeme v podrobné rozpravě. S přednostním právem se hlásí pan předseda Hamáček. Prosím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému evidován pod číslem 3812. Součástí písemného návrhu je i podrobné odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Jiří Zemánek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 3715, ke sněmovnímu tisku 579. Byť rozpočtový výbor k tomuto pozměňovacímu návrhu nepřistoupil pozitivně prozatím, přesto si ho dovolím znovu načíst, neb se jedná o slevu na dílčí dani, která putuje, řekl bych, bez jakýchkoliv oklik přes MŠMT a podobná zařízení a v podstatě umožňuje olympijskému výboru racionálně rozdělovat prostředky bez ohledu na to, jaká je politická situace a podobně. Oproti zákonu, který byl přijat a schválen 1. 1. 2014 pod číslem 215/2013, však dochází k jedné zásadní změně, že tyto prostředky mohou být použity pouze na aktivity dětí a mládeže. To je taková zásadní změna.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Opět velmi stručně. Chtěl bych se přihlásit k sněmovnímu dokumentu číslo 3813, což je můj pozměňovací návrh. Zdůvodnění, obsah, všechno je uvedeno ve sněmovním tisku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci se přihlásit k sněmovnímu tisku, sněmovní dokument má číslo 3832. Podrobné zdůvodnění je součástí tohoto návrhu.

Chci využít této chvíle jenom, abych připomenul hlasování rozpočtového výboru i rozpravu. Vláda v této chvíli navrhuje zvýšit daně, které jsou zvýšeny už od 1. ledna 2016. Po dvou měsících, kdy máme zvýšenou sazbu, vláda navrhuje další zvýšení včetně toho kompromisního návrhu, o kterém mluvil pan předseda rozpočtového výboru, pan poslanec Votava. I to je další zvýšení daní proti stávajícímu stavu a minimálně u loterií a sázek. Teď nebudu vyjmenovávat všechny ty body. Je zarážející, že s tímto návrhem vláda přichází, když nemá - ani nemůže mít logicky, nemůže mít ještě 1. března výsledky vybírání daně podle zvýšených sazeb, které platí od 1. ledna 2016. Ty se platí kvartálně, takže první výsledky budou v dubnu. Přesto už Ministerstvo financí plánuje další zvýšení a další hypoteticky vyšší výnosy pro státní rozpočet, případně města a obce.

Na rozpočtovém výboru - pro mne to bylo zajímavé - vystoupil člověk, který pravděpodobně pracuje pro některou z těch asociací, které se pohybují v loterijním průmyslu. Označil sám sebe za člověka, který na dánském ministerstvu financí chystal jejich zdanění, jejich zákon o hazardu, kdy říkal, že je sice pravda, že se Česká republika, Ministerstvo financí nechalo inspirovat tím dánským modelem, ale současně říkal, že klíčová pro to, aby to fungovalo, je výše sazeb. Tlumočil svůj soukromý názor, který sdílím, že tak jak je to navrženo, je to příliš vysoké. A příliš vysoké sazby daně zvyšují prostor pro přechod části trhu z legálního trhu do nelegálního.

Můj pozměňující návrh v zásadě jenom mírně upravuje pozměňovací návrh, který přijal rozpočtový výbor. Týká se zejména zdanění tzv. živých her v kasinech. Podrobné zdůvodnění je v důvodové zprávě. Poprosil bych všechny před závěrečným hlasováním, před třetím čtením, aby tyto argumenty zvážili. Ještě nevíme, co udělalo zvýšení daní letošní, už plánujeme vyšší a mnozí z nás se obávají zvýšení podílu nelegálního byznysu i v loterijním průmyslu.

Jenom pro pobavení mi nedá, abych nepřipomenul, a kdo chce, tak si to najde v zápisu z rozpočtového výboru, kdy paní náměstkyně pana ministra financí za hnutí ANO prohlásila se suverenitou jí vlastní, že vlastně podle tohoto zákona se budou zdaňovat legální i nelegální provozovatelé hazardu. A mně to přijde jako mimořádně odvážná myšlenka. Ne že by to nebylo hezké. Pak už by byl totiž veškerý hazard legální a neměli bychom žádný nelegální a to je dobře. Ale říct, že na základě těchto sazeb poměrně vysokých se bude danit i nelegální hazard, mi přijde mimořádně odvážné. A budu se ptát pravidelně, pokud bude paní náměstkyně docházet na jednání rozpočtového výboru, jak se jí to daří. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě než dám slovo panu místopředsedovi, kolega Votava s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Jenom pro upřesnění, pro přesnost na stranu pana kolegy Stanjury, vaším prostřednictvím, pane předsedo. V rozpočtovém výboru jsme podpořili - a teď mluvím my, sociální demokracie - to, co prošlo, to je sazba 23, 35. K tomu se hlásíme, že jsme to podpořili. Já jsem tento návrh načetl jako variantní, protože samozřejmě není debata ohledně zdanění hazardu v koalici uzavřená. Takže to je důvod mého pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan místopředseda Bartošek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, ještě jednou. Omluvám se, svůj pozměňovací návrh jsem načetl do předchozího tisku, ale týká se to tohoto zákona, návrhu o daních. Takže načítám pozměňující návrh, který odvádí část procent na prevenci a léčbu protidrogové politiky, je to sněmovní tisk 3801. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím i druhé čtení tohoto návrhu.

Předávám řízení zpět kolegovi Bartoškovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP