(14.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Prosím, aby bylo hlasováno potom o těchto alternativách jednotlivě, protože nevím, kdy bude mít pan premiér čas a prostor k tomu se k těmto velmi skandálním záležitostem vyjádřit.

Krátké zdůvodnění bodu číslo jedna, který se týká elektronického mýtného. 28. ledna tohoto roku jsme hlasy koaličních stran prosadili svolání mimořádné schůze. Koalice nepřipustila projednávání, nebo neschválila program této schůze, takže to skončilo pouze u několika přednostních práv. Jedná se o velmi závažný problém, protože v současné době příprava otevřeného, technologicky neutrálního tendru, tak jak se usnesla vláda již v první polovině loňského roku, je v bodě nula a čím dál více se s postupujícími týdny a měsíci rýsuje pouze jediná varianta - s velkou pravděpodobností hrubým zákonem porušit českou legislativu a prodloužit smlouvu se stávajícím provozovatelem mýtného. Což není konformní jak z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek, tak z hlediska zákona o hospodářské soutěži.

Vláda si zjevně již neví rady s tímto velkým problémem, v důsledku něhož mohou vzniknout již za několik měsíců škody obzvláště velkého rozsahu, konkrétně zprůměrováno podle loňských příjmů až 27 mil. denně. Samozřejmě lze očekávat i případné žaloby na stát, na vládu, na ministra dopravy, arbitráže a podobně. Navíc ani stávající provozovatel podle svých veřejných vyjádření nemá žádné povědomí o tom, zda má po 31. 12. letošního roku dál pokračovat v provozu systému a výběru mýta, či nikoliv. Domnívám se, že vláda tímto hrubým způsobem pochybila, protože problém elektronického mýtného jí byl ze strany ministra dopravy opakovaně předkládán. Musela vidět, že s každým dalším předkladem se horší kvalita materiálu, že nic neřeší, že skutečně vytlouká klín klínem. Domníváme se, že čím jiným než tímto by se měla Sněmovna zaobírat.

Podotýkám, že roční výběr, který zůstane podle loňských údajů na účtech státu, je přes 800 mil., a samozřejmě nikde není psáno, že se bude jednat případně pouze o rok nevybírání mýtného. Za další upozorňuji na naprosto zásadní fakt, že v okamžiku, kdy by snad došlo k tomu, že české dálnice a vybrané úseky silnic I. třídy by nebyly zpoplatněny, se staneme lákadlem, které přitáhne další průjezdnou kamionovou dopravu bez jakýchkoliv mýtných nákladů v celé střední Evropě na české silnice. Což při notorických známých slabinách naší infrastruktury - jistě si dovedete představit technické a zejména ekologické dopady na naši silniční síť a obyvatele, kterých by se to bezprostředně dotýkalo.

Moc žádám, abyste tento bod schválili. (Předsedající upozorňuje na čas).

Jestli mohu hned navázat druhým bodem...? (Dobrá.) Děkuji za toleranci, pane předsedo, jste tolerance sama.

Informace předsedy vlády Bohuslava Sobotky ke kauze nevyjednání přechodných ustanovení, nebo výjimky při novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Kombinace případného nevýběru mýtného, nebo situace, jak pokračovat s mýtným po letošním Silvestru, a tato záležitost, která padá plně na hlavu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, dospěla k situaci, že se podle mého názoru resort dopravy nachází vůbec v nejhorším stavu, v nejhorší krizi od svého ustavení.

My jsme opakovaně na hospodářském výboru upozorňovali pana ministra či jeho náměstkyni, že je bezpodmínečně nutné téměř za každou cenu vyjednat s Evropskou unií výjimku tak, aby staré dokumentace, nebo dříve zpracované dokumentace, mohly být použity při veřejnoprávním projednání zejména dopravních staveb. Přesto v Bruselu na nejvyšší úrovni, která by odpovídala důležitosti této problematiky, jednáno nebylo. Do dneška nemáme informace o tom, že by se obtěžoval ministr životního prostředí přímo jednat. Vím, že tam posílá své podřízené náměstky. Zrovna tak tam vyjednává první náměstek ministra dopravy. Resort dopravy dlouhodobě také upozorňoval na případné fatální dopady nejenom na výstavbu infrastruktury, ale dokonce i na celý resort velkého českého stavebnictví. Přesto byla přijata novela, která ve výsledku může zastavit výstavbu nejdůležitějších republikových akcí na státní úrovni až do výše 130 mld. korun. Ale co horšího, samozřejmě jsou tím postiženy i veškeré stavby, které vyžadují dokumentaci EIA a vyjednání celého procesu EIA pro investice krajské a komunální.

Domnívám se, že rovněž v resortu životního prostředí nebyl takovýto fatální problém. Před více než 14 dny jsem interpeloval pana ministra životního prostředí. Slíbil nějaké odpovědi, i v písemné podobě. Vzhledem k tomu ale, že tam je lhůta 30 dnů, domnívám se, že tento problém české vlády je natolik akutní, že i tímto bychom se měli zabývat a slyšet tady jasné kroky, co udělá ministr životního prostředí, kdy konečně odjede do Bruselu. Co udělá pan premiér, protože to už je fatální problém, aby tam sám začal vahou svého úřadu a své funkce vyjednávat sám.

Dámy a pánové, proto si vás dovoluji požádat velmi naléhavě, aby Sněmovna tyto dvě záležitosti bezodkladně řešila, zaúkolovala pana premiéra Sobotku, protože já už to považuji za fatální problém této vlády, a abychom se jasně dozvěděli jasné kroky. Dovoluji si vám pouze připomenout, že my jsme při projednávání návrhu neschválené mimořádné schůze 28. ledna a i následně byli ujišťováni politiky koalice, že vítají vstřícný postoj opozice k tomu, že je třeba problematiku mýtného vyjednat. Byla slíbena pracovní skupina, která by dostávala informace na úrovni Sněmovny. Makáte takovým způsobem, že ani tuto pracovní komisi - což ustavit je práce dejme tomu na nějaké dvě hodiny s obesláním klubů, aby tam jmenovaly svého zástupce - ani toto jste neudělali. Domnívám se, že hazardujete s příjmy a s rozvojem České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě je zde jedná přihláška, a to od pana poslance Farského.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o zařazení nového bodu na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Vede k tomu následující příběh začínající 20. června loňského roku, kdy pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš uvedl do rozhovoru v deníku Právo, že ve Sněmovně ví o čtyřech až pěti zlodějích. Mě to přišlo jako docela závažné obvinění směrem k Poslanecké sněmovně, a proto jsem se pana ministra Babiše a místopředsedy vlády zeptal na to, jestli by je mohl jmenovat. To odmítl. Odmítl s odůvodněním, že je označovat nebude, abych jeho odpověď nezneužil k dalším útokům vůči jeho osobě.

Mám to chápat jako přiznání? Mám to chápat jako obvinění nejbližších spolupracovníků? Jsem zmaten a jsem zároveň zvědavý a myslím si, že zvědavý by měl být každý v Poslanecké sněmovně, který se necítí být zlodějem, který si nechce nechat šlapat po Poslanecké sněmovně jako po demokratickém orgánu a nechat zpochybňovat tuto instituci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP